Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Automatiska informationsutbytet om beskattningsuppgifter mellan Finland och Förenta staterna effektiviseras

Valtiovarainministeriö

Automatiska informationsutbytet om beskattningsuppgifter mellan Finland och Förenta staterna effektiviseras

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.12.2014 kl. 14:17
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet överlämnade den 4 december 2014 till riksdagen en proposition med förslag till godkännande av avtalet med Förenta staterna om utbyte av beskattningsinformation (FATCA), samt med förslag till ändring av lagen om beskattningsförfarande. Finland och Förenta staterna kommer med stöd av avtalet att utväxla beskattningsuppgifter automatiskt på årlig basis. Informationsutbytet börjar 2015 och gäller uppgifter från och med ingången av 2014.

Enligt propositionen ska finländska finansinstitut förpliktas att redovisa uppgifterna i enlighet med det i avtalet avsedda noggrannhetsförfarandet (due diligence) och att iaktta vissa andra bestämmelser i avtalet.

Finländska finansinstitut ska utreda i Förenta staterna bosatta kunders direkta och delvis deras indirekta äganden och rapportera dessa uppgifter till Skatteförvaltningen som vidarebefordrar dem till skattemyndigheterna i USA. Finland kommer i gengäld automatiskt att få information om finländska kontoinnehavares uppgifter från amerikanska finansinstitut. 

Propositionen har ett samband med den allämna utvidgningen av automatiskt utbyte av beskattningsinformation. Finland undertecknade i oktober avtalet om automatiskt utbyte av bankers samt finansierings- och försäkringsanstalters kontoinformation. Detta avtal omfattar över 50 stater och rättsliga områden, vilka kommer att tillämpa samma gemensamma, på FATCA-modellen baserade modell för automatiskt informationsutbyte som godkänts av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Common Reporting Standard - CRS). Det avtalsenliga informationsutbytet inleds 2017, då man utväxlar kontuppgifter från år 2016.

EU bereder dessutom en motsvarande ändring i direktivet om administrativt samarbete inom beskattningen (2011/16/EU), enligt vilket uppgifter som avses i CRS ska utbytas från och med 2017.

Internationella automatiska informationsutbytet inom beskattningen utvidgas 2017

Finland undertecknade FATCA-fördraget om utbyte av beskattningsinformation med USA

Förfrågningar: 

Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30105

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs