Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Ändringar i uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

Valtiovarainministeriö

Ändringar i uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.10.2014 kl. 13:44
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Utländska medborgares möjlighet att få ett inhemskt personnummer görs flexiblare från och med början av december. Dessutom tas det i befolkningsdatasystemet i bruk en varaktig byggnadsbeteckning som underlättar identifieringen av byggnader i myndigheternas informationssystem.

Lokalpolisen och Migrationsverket föreslås i fortsättningen ha möjlighet att införa begränsade grundläggande uppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet, ifall lagring av uppgifterna begärts i samband med registrering av uppehållstillstånd eller vistelserätt. Villkoret är också att uppehållstillstånd beviljas eller registreras.

Utländska medborgare beviljas i detta samband en finländsk personbeteckning. Reformen påskyndar erhållandet aven personbeteckning eftersom den i dessa fall inte längre behöver ansökas skilt hos magistraten. Personbeteckningen underlättar skötseln av flera praktiska ärenden i Finland.

Statsrådet utfärdade torsdagen den 30 oktober en förordning genom vilken man sätter i kraft 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. Reformen träder i kraft vid ingången av december.

Byggnadsbeteckning specificerar effektivt

Statsrådet ändrade dessutom förordningen om befolkningsdatasystemet.

Inom befolkningsdatasystemet tar man i bruk en s.k. byggnadsbeteckning med vars hjälp byggnader kan specificeras effektivare i myndighetssystemen. Myndigheterna får mera tid för andra sakkunnig- och serviceuppgifter tack vare det minskade mänskliga arbetet vid underhållet av register. För medborgarna innebär reformen bättre kundservice och mindre felaktigheter vid registrering av byggnader.

Innehållet i andra uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet preciserades också. Byggnadsbeteckningen tas i bruk den 10 november.

Ytterligare information: Assi Salminen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30560, etunimi.sukunimi@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs