Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Adobe: digitaalinen transformaatio luo mahdollisuuksia mutta aiheuttaa myös ahdistusta

Adobe

Adobe: digitaalinen transformaatio luo mahdollisuuksia mutta aiheuttaa myös ahdistusta

Tiedote.
Julkaistu: 06.10.2016 klo 09:00
Julkaisija: Adobe

Lehdistötiedote
6.10.2016

Adoben vuosittainen Digital Roadblock -tutkimus paljastaa, että markkinoijat tuntevat kouriintuntuvaa epävarmuutta yrittäessään hallita digitaalisen transformaation aiheuttamia muutoksia. Toisaalta useimmat heistä kokevat digitaalisen muutoksen myös mahdollisuutena esimerkiksi räätälöityjen asiakaskokemusten luomisessa.

Adoben tutkimuksen mukaan yli puolet (56 %) digitaalista markkinointia työkseen tekevistä kokevat teknologisen muutoksen tahdin “dramaattisena”. Jopa 44 prosenttia vastaajista (7 % enemmän kuin edellisvuonna) on huolissaan kyvystään pysyä kehityksen mukana. 80 prosenttia markkinoijista pitää digitaalista transformaatiota myös mahdollisuutena, mutta yli puolet vastaajista kokee olevansa siinä enemmänkin passiivisia osallistujia aktiivisten muutosagenttien sijaan.

Lähes kolme neljäsosaa vastaajista on sitä mieltä, että markkinoijien tulee olla valmiita uusien teknologioiden käyttöönottoon menestyäkseen. Kuitenkin vain yksi neljäsosa vastaajista pitää itseään teknologiaosaajina. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että heidän organisaatioidensa tulee itse edistää digitaalista transformaatiota voidakseen tarjota asiakkaille ensiluokkaisia käyttäjäkokemuksia. Tästä huolimatta 41 prosenttia markkinoinnin parissa työskentelevistä ei usko eri osastojen (markkinointi, IT ja asiakkuudenhallinta) välisen yhteistyön toimivan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaatimukset markkinointia kohtaan kasvavat

Kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että markkinointia pidetään enemmän vastuussa liikevaihdon kasvattamisesta verrattuna edellisvuoteen. Valtaosa vastaajista (63 %) uskoo markkinoinnin vaikuttavan yritysstrategiaan edelleen positiivisesti. Osuus on kuitenkin laskenut kahdesta aikaisemmasta vuodesta.

Myös kuluttajat vaativat markkinoinnilta aiempaa enemmän. Vastaajien mukaan kuluttajien suurimmat odotukset liittyvät parempaan sisältöön, nopeampaan reagointiin ja vahvempiin mobiilikokemuksiin. Odotuksia tulisi ennakoida ja niihin tulisi myös vastata entistä paremmin.

”Digitaalinen transformaatio määrittää brändien ja asiakkaiden välisen suhteen uudelleen. Markkinoinnilla on enemmän mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaat, ja asiakkailla puolestaan on enemmän valtaa määrittää suhteen ehdot. Kaikilla asiakkailla on nyt ääni eivätkä he epäröi käyttää sitä”, sanoo Imran Afzal, Adobe Marketing Cloudin pohjoismainen markkinointipäällikkö. ”Voidakseen erottua yritysten pitää asettaa asiakas toimintansa keskiöön ja luoda heidän tarpeisiinsa räätälöityjä asiakaskokemuksia. Tämä vaatii täysin uutta lähestymistapaa ja ominaisuuksia – niin datan kuin sisällön osalta.”

Katse eteenpäin

Markkinoijat nostivat kyselyssä asiakaskeskeisen strategian, personoidut asiakaskokemukset ja vahvan brändi-identiteetin etusijalle kilpailijoista erottuvien asiakaskokemusten mahdollistajina. Yli puolet vastaajista pitää asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa lähestymistapaa merkittävänä markkinoinnin menestystekijänä seuraavan 12 kuukauden aikana.

Myös mobiilin strateginen merkitys kasvaa. 85 prosenttia markkinoijista pitää mobiilia ratkaisevana kanavana asiakkaiden sitouttamisessa.

Tulevaisuudessa menestymisen avaimiksi tunnistettiin kyky toimia monikanavaisesti sekä datan parempi hyödyntäminen. Big datan ja esineiden internetin arvioidaan olevan suurimpia teknologisia voimia, jotka vaikuttavat markkinoinnin tulevaisuuteen seuraavan kolmen vuoden aikana. Huoli kanavien ja kohtaamispisteiden määrän kasvusta kasvaa yhä: kaksi kolmasosaa vastaajista uskoo, että kanavien määrän räjähdysmäinen kasvu vaikuttaa markkinointiin perustavanlaatuisesti. Arviolta sama määrä vastaajia on kuullut uudesta markkinointikanavasta pelkästään viimeisen kuukauden aikana.

”Yrityksiä haastetaan tarjoamaan vaikuttavia asiakaskokemuksia valtaisaan määrään eri kanavia. Ensisijaisesti mobiilista kiinnostuneesta asiakkaasta on muodostumassa normi. Markkinoinnin kanavat monistuvat ja yhdistyvät toisiinsa kiehtovalla tavalla. Tämä näkyi esimerkiksi Pokémon-ilmiön yhteydessä, kun fyysinen ja digitaalinen yhdistyivät ennennäkemättömällä tavalla”, Afzal sanoo.

Datan hyödyntäminen ja mittaaminen pysyvät suurimpina haasteina. Niitäkin suurempana haasteena pidetään riittämättömiä budjetteja. Lisäksi kolmasosa vastaajista kokee datan analysointiin erikoistuneen henkilöstön puutteen haasteena organisaatiolleen. Valtaosa vastaajista puolestaan mainitsee datan hyödyntämisen ja mobiilin kriittisenä alueena, jossa heidän organisaationsa häviää kilpailijoille.

Tietoja tutkimuksesta

Digital Roadblock Report 2016 -tutkimus perustuu verkkokyselyyn, johon osallistui 1 301 eurooppalaista markkinoijaa Englannissa, Saksassa ja Ranskassa.

Lisätietoja antavat:

Adobe Systems Nordic
Jes Schyum
+45 26 70 46 70
jes.schyum@adobe.com

Hill+Knowlton Strategies
Anitta Pirnes
+358 40 486 9436
anitta.pirnes@hkstrategies.com

Liitetiedostot

Adobe Systems
Adobe muuttaa maailmaa digitaalisilla kokemuksilla. www.adobe.com/fi 

© 2016 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs