Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » 28 ansökningar till kommunförsöken

Valtiovarainministeriö

28 ansökningar till kommunförsöken

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.02.2014 kl. 12:51
Utgivare: Valtiovarainministeriö

28 kommuner eller områden lämnade inom utsatt tid in en ansökan om att delta i kommunförsöken som planerats till stöd för kommunernas uppgifter och förpliktelser.  

Finansministeriet väljer vid månadsskiftet februari-mars 10-12 kommuner till försöken. Kommunförsöken utgör ett led i kommunreformen, och de inkluderar handlingsmodeller för sex olika servicehelheter.

Deltagandet i den integrerade handlingsmodellen för välfärd samt försöket med ungdomsgarantin väckte störst intresse.

Ansökningarna indelades i olika handlingsmodeller enligt följande:

1. Integrerade handlingsmodellen för välfärd (16 st.) Försöket går ut på att stödja verkställandet av kundtillvända handlingsmodeller. För detta ändamål förenas bl.a. lagstadgade individuella serviceplaner och dessutom utreder man tolkningen av datasekretess- och sekretessbestämmelserna för förvaltningsgränsöverskridande information och utarbetar nödvändiga förändringsförslag.

2. Utbildningsserviceförsöket (5 st.) Inom utbildningsserviceförsöketutreder man hur kommunerna inom försöksområdet på bästa möjliga sätt kunde ordna kommungränsöverskridande utbildning genom att utnyttja ett gemensamt nätverk av läroinrättningar. Målet är också att skaffa erfarenheter från administrativt samarbete inom gymnasieutbildningen.

3. Handlingsmodellen för boendetjänster (10 st.) Inom detta försök utvecklar man seniorers och de handikappades boende med beaktande av bekräftade principer och genom att tillämpa rekommendationer på ett flexibelt sätt. 

4. Handlingsmodellen för tillsyn (7 st.)Syftet med detta försök är att åstadkomma flexiblare och mera kundtillvända handlingssätt genom att utveckla tillsynsprogrammen och regionförvaltningsverkens handlingssätt. Uppmärksamhet fästs vid tillgången till service, serviceupplevelsen och ekonomiskheten. Kommunernas självtillsyn utvecklas. 

5. Samarbetet mellan kommunerna och FPA (10 st.)Inom handlingsmodellen experimenterar man med servicesamarbete och utreder möjligheterna att utnyttja FPA:s uppgifter vid definieringen av kommunernas utkomststödsprocesser och kommunala serviceavgifter. Alternativt utreder man överföringen av beräknandet och utbetalningen av utkomststödet till FPA, och därav följande lagstiftningsändringar. (10/17) 

6.Ungdomsgarantiförsöket (15 st.) Med försöket understöder man det lokala förverkligandet av ungdomsgarantin. Man utvecklar handlingsmodeller för samarbetet mellan kommuner och arbetskraftsmyndigheter, liksom även servicestigar för placering i studier. Målet med ungdomsgarantiförsöket är att förbättra tillgången till information om läget för unga personer och deras utnyttjande av tjänsterna, samt att öka flexibiliteten hos ungdomarnas arbete och utbudet av olika serviceformer. 

Kommunförsöken hjälper att hitta nya, mera produktiva sätt att ordna service

Målet med kommunförsöken är att förstärka kommunernas förutsättningar att ordna den kommunala servicen åt invånarna. Syftet är att påskynda avvecklingen av normer och att hitta nya, mera produktiva sätt att ordna service. Kommunerna kan utveckla sin servicestruktur utgående från kundernas behov. Kostnader kan sparas genom effektivisering av tväradministrativa serviceprocesser. Det primära målet är att åstadkomma verkningsfullare tjänster.

En regeringsproposition som gäller försöken ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2014. Lagstiftningen föreslås träda i kraft 2015. Försöket upphör i december 2016 då eventuella propositioner om permanentering av försöken även ska överlämnas till riksdagen.

Kommunerna som ansökt om deltagande i kommunförsöken

Följande kommuner (och samarbetsparter eller utredningsområden) har ansökt om att delta i försöken: Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Joensuu, Kouvola, Villmanstrand (utredningsområde), Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt/Seinäjoki, Rovaniemi, Tavastehus (Hattula, Janakkala), Vasa (Korsholm), Forssa, Asikkala, S:t Karins, Reso, Björneborg (Ulvsby, Sastmola), Borgå, Loppis, Sastamala, Träskända (Kuuma-kommunernas utredningsområde), Ähtäri, Toholampi (utredningsområde), S:t Michel (Pieksämäki).  

- Kommunerna har motiverat ingående varför de vill vara med, och ansökningarna innehåller redan konkreta medel för utvecklandet av förvaltningsgränsöverskridande kundtillvänt samarbete. Våra sakkunniggrupper och sekretariat för utvärderingen av kommunernas uppgifter kommer att behandla ansökningarna under februari, konstaterar överdirektör Silja Hiironniemi, som ansvarar för kommunförsöksprojektet vid finansministeriet.

Förfrågningar: Silja Hiironniemi, överdirektör, tfn 02955 30220.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs