Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Viisi osaamiskeskusta luo yhdessä uutta toimintamallia innovaatioiden hankintaan

Miktech Oy

Viisi osaamiskeskusta luo yhdessä uutta toimintamallia innovaatioiden hankintaan

Tiedote.
Julkaistu: 27.05.2013 klo 08:15
Julkaisija: Miktech Oy

Julkisiin ja yksityisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain miljardeja euroja. Mittavien panostusten tulisi vauhdittaa myös innovaatioiden käyttöönottoa, mutta hankintaprosessi asettaa haasteita hankintayksiköille. Viisi osaamiskeskusta kehittää nyt yhdessä käytännön toimintamallia, jolla edistetään hankintojen kohdistamista uuteen teknologiaan.

Suomessa on runsaasti innovatiivisia yrityksiä, joiden ratkaisuilla olisi myös kansainvälistä potentiaalia. Markkinoiden luominen ja niille pääseminen on kuitenkin hidasta. Siksi on tärkeää kehittää kysyntälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa hankkijayksiköt tähtäävät uudenlaisten ratkaisujen hankintaan. Näin luodaan markkinoita edelläkävijäratkaisuille.

– Edelläkävijäratkaisujen hankintaa on jarruttanut se, ettei hankkijaorganisaatioilla ole ollut toimintamallia eikä työkaluja totutusta poikkeavan hankintaprosessin valmisteluun, toteaa kehitysjohtaja Juha Kauppinen Miktech Oy:stä.

Osken Tuloksilla edelläkävijämarkkinoille -projektissa luodaan tätä mallia. Malli hyödyttää sekä teollisia että julkisia hankkijayksiköitä, jotka saavat tarpeisiinsa markkinoiden kehittyneimpiä ratkaisuja entistä helpommin. Innovaatioiden kehittäjille se puolestaan helpottaa markkinoille pääsyä. Projektissa on nyt määritelty arviointikriteerit, joiden avulla voidaan tarkastella yksittäisen hankinnan edellytyksiä edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi.

– Innovaatioiden ja uuden teknologian hankinta vaatii hankkijayksiköiltä tarvelähtöistä ajattelua. Tärkeää on mm. varhainen markkinavuoropuhelu, toteaa Kauppinen. –  Jos hankkijayksikkö määrittelee hankittavan ratkaisun tarkasti liian aikaisin ja toimittajia kuulematta, se sulkee samalla ovet uusilta ja innovatiivisilta ratkaisuilta. Teknologiakeskukset voivat toimia neutraalina välittäjänä markkinavuoropuhelussa sekä tukea hankkijayksikköä koko hankintaprosessin ajan.

Tarve innovaatioiden kysynnän kehittämiseen ja sitä tukeviin toimintamalleihin on todellinen, uskoo ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Tekesistä.

– Innovaatioita on aina vaikeampi hankkia kuin perinteistä ratkaisua. Hankinnan suunnittelu vaatii enemmän aikaa ja resursseja, ja merkitsee myös suurempaa panostamista riskien hallintaan. Tekes voi tuoda osarahoitusta tähän kehitystyöhön. Olemme viimeisten neljän vuoden aikana tehneet töitä innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseksi, ja hiljattain käynnistimme Huippuostajat-ohjelman, jossa tuemme uudenlaisten hankintojen valmistelua. Osaamiskeskukset tekevät erittäin tärkeää ja hyvää työtä saman päämäärän eteen helpottaessaan innovaatioiden hankintaprosessia uusilla työkaluilla, Nissinen toteaa.

Projektissa luotuja työkaluja testataan seuraavaksi todellisissa investointikohteissa. Esimerkkikohteita ovat Varkauden ekovoimalaitos, hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö, uuden polven jätevedenpuhdistamo, ympäristön monitorointi kaivannaisteollisuudessa sekä hukkalämmön hyötykäyttö. Toimintamallia kehitetään edelleen testivaiheen kokemusten ja palautteen perusteella.

Osken Tuloksilla edelläkävijämarkkinoille -projektin toteuttavat Mikkelin, Kaakkois-Suomen, Varkauden, Kainuun ja Kokkolan osaamiskeskukset yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa. Projektia koordinoi innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy. Valmis toimintamalli levitetään osaamiskeskusverkoston kautta kansalliseen käyttöön julkisissa ja teollisuuden hankinnoissa. Tässä vaiheessa on jo tunnistettu useita kohteita, joissa on mahdollisuuksia avata markkinoita uudelle teknologialle. Yrityksiltä on saatu myönteistä palautetta Suomen ja alueiden kilpailukyvyn kannalta tärkeän toiminnan edistämisestä.

Projektin tuloksia hyödynnetään myös Kajaanin, Kokkolan ja Mikkelin yhteisessä WITERA- eli Vihreämmän teollisuuden ratkaisut -kehittämisohjelmassa, jota on esitetty rahoitettavaksi tulevasta INKA – Innovatiiviset kaupungit -ohjelmasta. Julkiset hankinnat on esitetty myös WITERA-ohjelmassa yhdeksi mahdollisuudeksi edistää ekotehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa teollisuusyrityksissä.

 

Lisätiedot:

Juha Kauppinen, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 0440 361 616

Lasse Pulkkinen,teknologiajohtaja, Savonlinnan yrityspalvelut, 044 571 5861

Jussi Heinimö, projektipäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Varkaus, 040 544 0936

Outi Laatikainen, liiketoimintajohtaja, Measurepolis Development Oy, 044 7101 662

Leena Favén, kehityspäällikkö, Teknologiakeskus Ketek Oy, 044 725 0273

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs