Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Väitös: Uudella mittausmenetelmällä suoraan biologisen jätevedenpuhdistuksen ytimeen

Oulun yliopisto

Väitös: Uudella mittausmenetelmällä suoraan biologisen jätevedenpuhdistuksen ytimeen

Tiedote.
Julkaistu: 16.05.2016 klo 11:08
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatyössä kehitettiin uusi, putkivirtaukseen perustuva kuvantamismenetelmä, jolla on mahdollista analysoida jätevedenpuhdistusprosessin kriittisintä osa-aluetta, flokin muodostusta, johon tällä hetkellä ei ole markkinoilla mittausmenetelmää. Väitöskirjassa tehdyn kehitystyön ja tutkimuksen tuloksena saatiin menetelmä, joka soveltuu hyvin flokkien rakenteen, kuten koon ja muodon, analysointiin, ja tulokset korreloivat prosessin todellisten puhdistustulosten kanssa. Tutkimus aloitettiin tutkimalla flokin muodostusta teollisella jätevedenpuhdistamolla laboratoriokäyttöön soveltuvalla laitteella. Tutkimusta jatkettiin kehittämällä samalla menetelmällä toimiva online-laitteisto, jota testattiin onnistuneesti kunnallisella jätevedenpuhdistamolla. Tulosten perusteella menetelmä soveltuu käytettäväksi reaaliajassa puhdistamolla, ja se antaa jäteveden puhdistusprosessista tärkeää informaatiota, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi prosessin optimoinnissa. 

Kiristyvä lainsäädäntö avaa uusia markkinoita

Jätevesien puhdistaminen on tärkeä osa vesiensuojelua, sillä jätevedellä on useita ympäristölle haitallisia ominaisuuksia. EU:n ja kotimainen jätevesilainsäädäntö ovatkin säännöllisesti kiristyneet, mikä velvoittaa puhdistamoita tehostamaan ja valvomaan prosesseja. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia myös mittalaitteiden markkinoille.

Flokin muodostus on kriittinen vaihe biologisessa jätevedenpuhdistuksessa, jota käytetään erityisesti kunnallisille jätevesille, mutta usein myös teollisille jätevesille. Biologisessa jätevedenpuhdistuksessa erilaiset mikrobit käyttävät jäteveden orgaanisen aineksen muodostaen ns. flokkeja, jotka voidaan erottaa jätevedestä laskeuttamalla ne altaan pohjalle. Biologisena prosessina se on kuitenkin herkkä häiriöille ja siten prosessi on haastava hallita. Suurten, tiiviiden ja kestävien flokkien muodostus onkin prosessin onnistumisen kannalta tärkeää. Erilaiset häiriöt flokin muodostuksessa johtuvat yleensä mikrobien tasapainotilan muutoksesta, minkä seurauksena voi muodostua esimerkiksi liian pieniä flokkeja, jotka eivät laskeudu hyvin. Tällöin kiintoainetta pääsee mahdollisesti jopa vesistöihin asti aiheuttaen siellä mm. rehevöitymistä.

Väitöskirjatyön tavoitteena oli kehittää uusi, reaaliaikainen menetelmä jätevesilaitoksen flokkien rakenteen analysoimiseksi. Tulosten perusteella menetelmän avulla voitaisiin paremmin arvioida prosessin tilaa ja mikrobien toimintaa niiden muodostamien flokkien koon ja muodon perusteella. Tämä avaa täysin uuden mahdollisuuden ohjata ja tehostaa biologista jäteveden puhdistusprosessia, sekä mahdollisuuden ennakoida mahdollisia häiriötilanteita mikrobien toiminnassa. Uuden analytiikan avulla on mahdollista saavuttaa sekä kustannussäästöjä että parempaa puhdistustulosta.

- - -

Diplomi-insinööri Elisa Koivuranta väittelee Oulun yliopistossa 20.5.2016. Prosessitekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Optical monitoring of flocs and filaments in the activated sludge process (Flokkien ja rihmojen optinen kuvantaminen aktiivilieteprosessissa). Vastaväittäjänä toimii dosentti Yrjö Hiltunen Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja kustoksena professori Mirja Illikainen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Oulun Puhelin -salissa (L5) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Elisa Koivuranta

Syntymäaika ja -paikka: 1986 Tornio

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2005, Tornion yhteislyseon lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
040 5422 794

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, kuitu- ja partikkelitekniikka
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
elisa.koivuranta@oulu.fi
040 5422 794

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1179-4

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs