Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Uusi häviötön kaukolämpöputki parantaisi energiatehokkuutta lämmönjakelussa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Uusi häviötön kaukolämpöputki parantaisi energiatehokkuutta lämmönjakelussa

Tiedote.
Julkaistu: 09.11.2015 klo 08:30
Julkaisija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Mäntyharjulainen Soprus Oy on kehittänyt lämpöpumpputeknologiaa hyödyntävän kaukolämpöputkiratkaisun, jonka avulla voitaisiin merkittävästi vähentää lämmönsiirtoverkostossa tapahtuvaa lämpöhäviötä. Patentoidun ratkaisun teknistaloudellista kannattavuutta arvioitiin tekn. yo Rami Koivulan diplomityössä LUT:n energiatekniikan laitokselle. Työn tulokset ovat lupaavia: järjestelmä osoittautui kannattavaksi kaikissa tarkastelluissa esimerkkitilanteissa, ja sen investoinnin takaisinmaksuaika selvästi teknistä käyttöikää lyhyemmäksi.

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto, ja kattaa lähes puolet suomalaisten kiinteistöjen lämpöenergiasta. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoon perustuva kaukolämmitys on energiatehokasta. Energiatehokkuutta kuitenkin vähentää kaukolämmön siirtoverkostoissa tapahtuva lämpöhäviö, joka on keskimäärin noin 10 % kaukolämmöllä tuotetun lämpöenergian määrästä.

Soprus Oy:n uusi häviötön kaukolämpöjohto tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen. – Järjestelmämme perustuu siihen, että lämpöpumpun avulla luodaan keinotekoisesti tilanne, jossa kaukolämpöjohdon vaipan lämpötila ja maaperän lämpötila putken ulkopuolella ovat yhtä suuret, selvittää yrittäjä Sampo Humalainen Soprus Oy:stä.– Tällöin lämpöhäviö ei siirry johdon vaipan läpi maaperään vaan johdon sisälle asennettuun keruuputkeen. Näin saadaan kerättyä lämpöhäviö ja maalämpöä hyödynnettäväksi, ja siirron hyötysuhde nousee 100 %:iin. Tämä merkitsee säästöä kaukolämmön käyttökustannuksissa.

Häviöttömän kaukolämpöputken tekninen toimivuus on osoitettu Pertunmaalle noin 700 m matkalle rakennetussa demonstraatiokohteessa. Kohteesta saatua mittaustietoa hyödynnettiin myös diplomityössä, jossa sitä käytettiin laskennallisen simulaatiomallin tarkastamisessa. Diplomityöprojektin organisoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja se toteutettiin yhteistyössä Soprus Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa.

Diplomityössä verrattiin häviötöntä kaukolämpöputkea sekä järjestelmää, jossa ei ole lämpöhäviön talteenottoratkaisua. Vertailu suoritettiin yleisesti sovellettujen investointilaskelmamenetelmien perusteella. Investointia tarkasteltiin sekä kokonaisinvestointina, jossa tarkasteltiin kaukolämpöjohtoinvestointia kokonaisuudessaan että lisäinvestointina, jossa tarkasteltiin ainoastaan talteenottojärjestelmän osuutta. Kokonaisinvestointien vertailussa häviötön kaukolämpöputki osoittautui kaikissa tilanteissa kannattavammaksi kuin ilman talteenottoa toteutettava vaihtoehto. Lisäksi investoinnin kannattavuus kasvaa, kun johto-osuudet pitenevät. Järjestelmää kannattaisi selvityksen mukaan harkita erityisesti kaukolämpöverkon uusinvestointiin kohteissa, joissa johdon kokonaispituus on yli 4 km ja kaukolämpötoimija toimii myös sähkömarkkinoilla.

– Koivulan mielenkiintoisessa lopputyössä lämmönsiirtojärjestelmälle on löydetty kannattavia esimerkkikohteita. Kaukolämmössä on useita uusia teknisiä ratkaisuja, ja tämä on yksi niistä. Toivomme, että järjestelmälle löytyy pian teollinen toimittaja, jolloin voimme tarkastella tällaista ratkaisua yhtenä vaihtoehtona uusilla kaukolämpöalueilla. Kaukolämpö on varma ja kehittyvä energianjakelujärjestelmä, jossa optimoidaan kerralla kokonaisia kaupunkeja ja kaupunginosia, toteaa energia-asiantuntija Petri Pelli Etelä-Savon Energiasta.

– Selvitys antaa meille positiiviset lähtökohdat jatkaa mm. järjestelmän valmistusmenetelmien kehittämistä. Samaan aikaan etsimme järjestelmälle sekä teollista valmistajaa että rahoitusta, jonka avulla järjestelmä saadaan markkinoille. Kaukolämpökohteiden lisäksi ratkaisuamme voidaan hyödyntää myös maalämpöjärjestelmissä, joilla tuotetaan lämpöä useisiin kiinteistöihin, summaa Humalainen.

Lisätietoja:

Sampo Humalainen, yrittäjä, Soprus Oy, soprus@co.inet.fi, 040 509 3678

Rami Koivula, tekn. yo, koivula.rami@gmail.com, 0400 811 505

Jussi Heinimö, ohjelmakoordinaattori, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi, 040 544 0936

Petri Pelli, energia-asiantuntija, Etelä-Savon Energia Oy, petri.pelli@ese.fi, 044 735 3840

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy edistää Mikkelin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä menestymistä toiminnan fokuksen ollessa erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. www.mikseimikkkeli.fi

Kuluttajien energianeuvonta 2015 -hankkeen keskeisiä aihealueita ovat asumisen energiankulutus, kotitalouksien laitehankinnat, lämmitys ja lämmitystapavalinnat, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus ja sähkön mikrotuotanto. Hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja sitä rahoittavat Suur-Savon Sähkö Oy, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin kaupunki, Suur-Savon Energiasäätiö sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Energianeuvontaa toteutetaan osana Biosaimaa-klusterin toimintaa ja yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs