Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2016

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2016

Tiedote.
Julkaistu: 04.02.2016 klo 08:15
Julkaisija: Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

 

Alan liikevaihto kasvoi 7 % vuonna 2015

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuodesta suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden toimialoista suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala ovat ylittäneet ennen finanssikriisiä saavutetun liikevaihtotason. 

Investoinnit Suomeen matalalla tasolla

Suomen tilanne koko kansantalouden tasolla on huolestuttava, kun ottaa huomioon maailmantaloudessa piilevät riskit ja epävarmuudet. Länsi-Euroopan viimeaikaisesta talouskasvusta poiketen bruttokansantuote Suomessa ei ole kääntynyt kasvuun. Keskeisen vientisektorin eli teollisuuden tuotanto on painunut takaisin vuoden 2009 tasolle eikä vienti kasva.

EK:n tammikuun suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten näkymissä seuraavalle puolelle vuodelle ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suhdanteiden yleiskuvan ennustetaan jatkuvan heikkona, ja myös henkilöstön määrä vähenee.

Yritysten investoinneissa Suomi on jäänyt dramaattisesti jälkeen tärkeimmistä kilpailijamaista.  Investointien puute heikentää merkittävästi suunnittelu- ja konsultointialan näkymiä.

SKOL-yritysten tilauskanta pieneni edellisestä vuosineljänneksestä, mutta on vuoden takaista parempi

Suhdannekyselyyn vastanneiden yritysten tilauskanta pieneni viimeisellä vuosineljänneksellä lievästi verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.  Kotimaan tilauskanta pysyi lähes ennallaan, mutta vientitilauskanta pieneni merkittävästi. Toimialoittain muutoksen suunta vaihteli: talo- ja teollisuussektoreilla tilauskanta pieneni vajaat neljä prosenttia, yhdyskuntasektorilla kasvoi kolme prosenttia.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna yritysten tilauskanta parani.  Tilauskanta kasvoi kotimaassa, mutta viennin tilauskanta pieneni.  Talosektorilla tilauskanta oli vuodenvaihteessa 20 prosenttia ja yhdyskuntasektorilla 10 prosenttia vuoden takaista suurempi. Teollisuussektorilla tilauskanta pieneni 3 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Lähiajan näkymät kokonaisuutena neutraalit, toimialoittain vaihtelua

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät ovat tammikuun kyselyn perusteella neutraalit - kaikkien vastanneiden joukossa saldoluku oli nolla. Vastaajista 56 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 22 % ennakoi positiivista muutosta ja 22 % negatiivista muutosta.  Talosektorin saldoluku nousi merkittävästi edellisestä vuosineljänneksestä ja oli nyt +16 %.  Infrassa markkinanäkymät ovat muuttuneet huonompaan suuntaan, saldoluku on nyt -25 %.  Teollisuudessa markkinanäkymät ovat ennallaan - saldoluku on lievästi miinuksella.

Uusien tilauksien määrä vuoden takaista pienempi

Uudet tilaukset nousivat viimeisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen normaalista kausivaihtelusta. Vuoden takaiseen jaksoon verrattuna uudet tilaukset vähenivät kuitenkin merkittävästi.

Talosektorilla uudet tilaukset ovat vähentyneet 10 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuudessa ja yhdyskuntasektorilla vähennys vuoden takaiseen vastaavaan jaksoon on peräti 25 prosenttia. Pudotus vuoden takaiseen verrattuna on merkittävä.  

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten henkilöstömäärän kasvu pysähtyi – työttömyys uhkaa väyläsuunnittelijoita

Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä pysyi ennallaan verrattuna edelliseen neljännekseen.  Lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä lähti voimakkaaseen kasvuun.  Kokonaan tai osittain lomautettuina oli tammikuussa 2,5 prosenttia vastanneiden yritysten henkilöstöstä, kun lokakuussa luku oli 0,8 %.

SKOL teki tammikuussa 2016 jäsenyrityskyselyn väyläsuunnittelun työllisyysnäkymistä. Kyselyn perusteella hankkeiden puute alkaa näkyä nopeasti yritysten työkannassa.  Vastaajayrityksissä työskentelee tällä hetkellä hieman alle 1 500 asiantuntijaa tie-, katu- ja ratahankkeissa, näistä lähes puolet valtion rahoittamissa hankkeissa.  Yritykset arvioivat, että noin neljäsosa (26 %) valtion väylähankkeissa nyt työskentelevistä voisi jatkossa työllistyä korjausvelkahankkeissa. Tämä edellyttää, että ne saadaan käyntiin. Muihin hankkeisiin työllistyy vajaa kolmannes (31 %). 

Työttömyys uhkaa 43 % jäsenyritysten tie- ja ratasektorin henkilöstöstä. Kysely tehtiin ennen Raide-Jokerin rahoitusesitystä. ”Raide-Jokeri työllistäisi liikkeelle lähtiessään vajaan kuudesosan työttömyysuhan alla olevista”, SKOLin toimitusjohtaja Matti Mannonen arvioi.

Yhteensä 63 % vastanneista arvioi, että työpula on joko jo alkanut tai alkaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Lopuilla töitä riittää vuoden lopulle tai vuoden 2017 alkupuolelle.  Suunnittelutöiden loppuminen tulee näkymään nopeasti myös infra-alan urakoinnin vähentymisenä.  Pitkään jatkuva työpula vaarantaa myös alan osaamisen tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:
Matti Mannonen, toimitusjohtaja, SKOL
matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi
GSM 040 544 7047

Liitetiedostot

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten työnantajajärjestö ja samalla yksi Teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta. Edistämme hyvää suomalaista suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

SKOLin jäsenyritykset toimivat vastuullisina, puolueettomina ja riippumattomina asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa Suomessa ja kansainvälisesti. Alan tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kehittää huipputason suomalaista osaamista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs