Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Suomalaisen asiantuntijatyön kilpailukyky vaarassa

Teknologiateollisuus ry

Suomalaisen asiantuntijatyön kilpailukyky vaarassa

Tiedote.
Julkaistu: 29.08.2013 klo 16:22
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Markkinat heikkenevät jo neljättä vuotta

Suunnittelu- ja konsultointialan markkinatilannetta heikentää yhtäältä Euroopan laajuinen taantuma, joka on vaikeuttanut erityisesti suomalaisen teollisuuden vientiä ja toisaalta Suomen julkisen sektorin alijäämä, joka vähentää investointeja rakennettuun ympäristöön.  Julkinen sektori säästää rakennetun ympäristön ylläpidosta, mikä näkyy liikenneverkon ja rakennuskannan rappeutumisena.

Myös hintakilpailun korostuminen suunnitteluhankinnoissa on ohjannut kehitystä väärään suuntaan. Suunnittelusta säästäminen on huono keino, joka yleensä lisää rakentamisen kustannuksia. Investoimalla hyvään suunnitteluun, tarkastelemalla useita vaihtoehtoisia ratkaisuja ja hankkeiden elinkaaritehokkuutta, sekä suunnittelemalla hankinnat paremmin voitaisiin hankkeiden kokonaiskustannuksissa säästää moninkertaisesti suunnittelukustannuksiin verrattuna. 

Suunnittelu- ja konsultointialan laskutus laahaa vuoden 2007 tasolla

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten vuosilaskutus henkilöä kohden oli viime vuonna samalla tasolla kuin kuusi vuotta sitten vuonna 2007. Keskimääräinen vuosilaskutus henkeä kohden on ollut noin 88000 euroa viimeiset kuusi vuotta lukuun ottamatta noususuhdanteen viimeistä vuotta 2008, jolloin laskutus nousi tilapäisesti 96000 euroon per työntekijä.  Suomesta saa nykyisellä palkkiotasolla korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden palveluja muihin pohjoismaihin verrattuna erittäin edullisesti.

Palkkakustannuksia ei ole nyt varaa nostaa

Vastaavalla kuuden vuoden jaksolla vuoden 2007 alusta vuoden 2013 alkuun suunnittelu- ja konsultointialan palkat ovat nousseet SKOLin tilastojen mukaan yli 28 %.  Palkkoihin sidotut kustannukset muodostavat 75 % suunnitteluyritysten kustannuksista. Seurauksena palkkakustannusten ja veloitushintojen kehityksen epäsuhtaisuudesta yritysten kannattavuus on heikentynyt huolimatta toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden jatkuvasta parantamisesta. Yritysten mahdollisuudet investoida koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ovat samalla heikentyneet.  Suomen palkkatason nousun johdosta suunnittelusta osa siirtyy Suomesta halvempien työvoimakustannusten maihin.

Suunnittelu työllistää ja luo uutta

Suunnittelu ja konsultointi työllistää Suomessa Teknologiateollisuuden tilastojen mukaan reilusti yli 40000 asiantuntijaa. Tästä asiantuntemuksesta voidaan saada nykyistä enemmän hyötyä kehittämällä tilaajien ja toimittajien välisiä kumppanuuksia, panostamalla suunnittelun hankintaosaamiseen, korostamalla laatua ja hyödyntämällä viisaasti uuden hankintadirektiivin tarjoamia mahdollisuuksia suunnitteluhankinnoissa Lisäksi toimintaa pitää kansainvälistää ja huolehtia suomalaisen asiantuntijatyön kustannuskilpailukyvystä.  Suunnittelu- ja konsultointiala on korvaamaton palanen rakennettaessa tulevaisuuden Suomen menestystekijöitä.

 

SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Mannonen, p. 040 544 7047

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 55 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs