Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Ruotsalainen yritysjohto avoimempaa innovoinnille

Ruotsalainen yritysjohto avoimempaa innovoinnille

Tiedote.
Julkaistu: 29.10.2014 klo 10:30
Julkaisija: Dassault Systemes

Suomalaiset yritysjohtajat pitävät innovaatioita tärkeinä edellytyksinä yrityksensä menestykselle, mutta ruotsalaiset kokevat innovoivansa enemmän.

29. lokakuuta 2014. Ohjelmistoyritys Dassault Systèmes toteutti tänä vuonna suomalaisten yritysten IT-johdolle suunnatun teemahaastattelun, jossa selvitettiin yrityksissä vallitsevia asenteita innovaatioita kohtaan. Samankaltainen kysely tehtiin Ruotsissa viime vuonna.

Suomalaiset johtajat kokivat innovoinnin tärkeäksi asiaksi, sillä jopa 76 prosenttia vastaajista asetti sen yritystoiminnan näkökulmasta katsottuna tärkeäksi tekijäksi. Ruotsalaisista samoin vastasi 52 prosenttia.

Ruotsissa kuitenkin koettiin että ilmapiiri on innovoinnille suotuisampaa. Ruotsalaisista 59 prosenttia kertoi yrityksessään vallitsevan innovointia arvostavan ilmapiirin. Suomessa kyselyn vastaajista vain 47 prosenttia vastasi samoin.

Kysyttäessä suomalaisilta työntekijöiden mahdollisuuksista omistaa aikaa innovoinnille, joka ei liittynyt käynnissä oleviin projekteihin, vain 14 prosenttia antoi omalle organisaatiolleen hyvän arvosanan. 28 prosenttia arvioi kuitenkin tällaisen projekteihin kuulumattoman ajan käytön tärkeäksi tekijäksi organisaation innovointikyvyn kannalta.

Suomessa panostetaan riskinottoon ja IT-järjestelmiin

Tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä innovaatioiden syntymisen kannalta koettiin sekä Suomessa että Ruotsissa epäonnistumisten hyväksyminen ja riskinoton kulttuuri. Toiseksi tärkeimpänä tekijänä Suomessa nähtiin kouluttaminen innovatiiviseen ajatteluun ja innovoinnin prosesseihin. Kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä haastattelussa tuli esiin tavoitteiden selkeys ja innovoinnin mitattavuus.

Johtajat saivat tehtäväkseen arvioida myös sitä, miten hyvin kyseiset tekijät toteutuivat heidän omissa organisaatioissaan. 38 prosenttia suomalaisista johtajista arvioi yrityksensä sietävän hyvin työntekijöidensä epäonnistumisia. 35 prosenttia ilmoitti myös IT-järjestelmiensä tukevan hyvin innovointia. Ruotsalaiset vastaajat taas kokivat parantamisen varaa olevan juuri teknologiassa: vain 13 prosenttia arvioi yritystensä IT-järjestelmien tukevan innovointia hyvin.

-        Ruotsalaiset kokevat yritysilmapiirinsä avoimemmaksi innovoinnille, mutta Suomessa yrityksillä on hyvä tekninen infrastruktuuri sitä varten. Haluamme Dassault Systèmesillä parhaamme mukaan tukea suomalaisten yritysten mahdollisuuksia uusiin ideoihin, kertoo Dassault Systèmesin maajohtaja Matti Saarenoksa.  

Kone Suomen innovatiivisin

Suurin osa haastateltavista nimesi Koneen Suomen innovatiivisimmaksi yritykseksi. Mainintoja ansaitsivat myös esimerkiksi teknologiayritykset Supercell ja Jolla. Haastateltavat kehuivat myös Wärtsilää, UPM-Kymmentä sekä kolmivaiheisia IT-ratkaisuja yrityksille tarjoavaa 3 Step IT:ä.

Ruotsalaiset vastaajat nimesivät innovatiivisimmaksi Ericssonin. Perässä tulivat Ikea ja Volvo.

Kyselyyn vastasi Suomessa 30 eri asemissa olevaa johtohenkilöä, jotka toimivat esimerkiksi päivittäistavarakaupan, teollisuuden ja logistiikan aloilla. Samankaltainen kysely tehtiin Ruotsissa viime vuonna suuremmalla otoksella. Länsinaapurissa toteutettu kysely oli suunnattu elintarvike- ja autoteollisuuden pomoille, ja siihen vastasi 189 henkilöä.

Lisätietoja:

Dassault Systèmes, lehdistön yhteyshenkilöt

Mari Kuusinen, OS/G Viestintä, mari.kuusinen@osg.fi, p +358 40 1964374

 

Liitetiedostot

3DEXPERIENCE-yhtiönä tunnettu Dassault Systèmes on maailman johtava 3D-mallintamiseen ja tuotteen elinkaaren hallintaratkaisuihin (PLM) keskittynyt ohjelmistoyritys. Dassault Systèmesin 3DEXPERIENCE-ratkaisujen avulla on mahdollista digitaalisesti mallintaa ja simuloida sekä tuotteita että prosesseja, mutta myös resursseja, joita käytetään tuotteiden valmistamiseen, ylläpitämiseen ja kierrättämiseen ympäristöystävällisellä tavalla. Dassault Systèmesillä on noin 190.000 asiakasta yli 140 maassa. Suomessa Dassault Systèmes on toiminut huhtikuusta 2010. Lisätietoja: www.3ds.com

CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, 3DSWYM, BIOVIA ja NETVIBES ovat Dassault Systèmesin tai yrityksen alihankkijoiden rekisteröimiä ohjelmistoja.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs