Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Paikkatieto-osaaminen – suomalainen kasvuala

Teknologiateollisuus ry

Paikkatieto-osaaminen – suomalainen kasvuala

Tiedote.
Julkaistu: 15.11.2013 klo 13:17
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Julkisen ja yksityisen sektorin tehtävänjakoa paikkatietopalveluissa pitäisi selkiyttää, jotta paikkatietoteknologian ja avoimen datan tarjoamat innovaatio- ja kasvumahdollisuudet päästäisiin hyödyntämään Suomessa täysimääräisesti.

Paikkatietoteknologian hyödyntäminen yritysten ja yhteiskunnan eri toiminnoissa on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Paikkatietoratkaisuilla voidaan tukea erilaisia yritysten ja yhteiskunnan prosesseja: esimerkiksi koulut voidaan sijoittaa paikkoihin, jonne asutuksen lasketaan etenevän. Kuluttajat taas pääsevät hyödyntämään erilaisia paikkatietopohjaisia palveluita kuten navigaattorit ja reittioppaat.

Paikkatietopalveluja tarjoavia yrityksiä on Suomessa yhä enemmän

Suomessa toimii lukuisia paikkatietopalveluja tarjoavia yrityksiä. Esimerkiksi liitteeseen koottujen (ks. Teknologiateollisuus ry:n verkkosivut) 55 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto paikkatietopalveluissa oli vuonna 2011 noin 130 M€ ja ne työllistivät lähes 1 000 henkeä. Ala on kasvussa ja tarjoaa uusia työpaikkoja suomalaisille. Useat alan yritykset myös tähtäävät vientitoimintaan.

Kasvu kaipaa sujuvaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken

Valtion ja kuntien eri hallinnonalojen kasvava tarve käyttää ja hyödyntää paikkatietopohjaisia aineistoja, paikkatietojärjestelmiä ja -palveluja tukee alan myönteistä kehitystä.

Kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan sujuvaa yhteistoimintaa julkisten toimijoiden ja yritysten kesken.  Keskeisessä roolissa on julkisen ja yksityisen sektorin tehtävänjaon selkiyttäminen. Pääsääntöisesti julkisen toimijan tehtävänä on "järjestää" palvelutuotanto lakien ja asetusten mukaisesti ja yksityisen toimijan vastuulla on sen laadukas "tuottaminen".

On erittäin kannatettavaa, että julkinen sektori avaa yhteisin varoin tuotettuja aineistoja ja mahdollistaa niiden hyödyntämisen uusien palvelujen ja innovaatioiden kehittämiseksi. Julkisen sektorin toimijoiden tulisi määritellä huolellisesti tarpeensa ja ostaa innovatiiviset ja tuottavuutta tehostavat paikkatietopalvelut kilpailluilta markkinoilta kustannustehokkaasti. Julkisen toimijan on toisaalta huolehdittava myös oman osto-osaamisensa laadukkuudesta.

Noudattamalla myös paikkatietoalan kehittämisessä ICT 2015 - työryhmän toimintalinjauksia mahdollistetaan Suomessa toimivien yritysten kehittyminen eurooppalaisiksi ja kansainvälisiksi toimijoiksi. Samoin tällä varmistetaan julkisten palveluiden tehokas toteuttaminen innovatiivisesti ja yhteiskunnalle kokonaistaloudellisesti tehokkaimmalla tavalla.

Paikkatietoalan yritykset ehdottavat seuraavia toimenpiteitä:

  1. Viranomaisten tulisi kilpailuttaa ja hankkia tarvittavat paikkatietopalvelut yrityksiltä – etenkin – kun suuri osa tällä hetkellä kehitettävistä palveluista on mahdollista hankkia Suomessa toimivilta yrityksiltä. Julkishallinnon organisaatioiden ei tule tarjota yritysten tuottamien paikkatietopalveluiden kanssa kilpailevia ratkaisuja.
  2. Julkishallinnon organisaatioiden laaja sisäinen paikkatietoalan tutkimus- ja kehitystoiminta tulisi arvioida nykyistä kriittisemmin ja organisoida siten, että työn tuloksia voidaan käyttää tehokkaasti yritysten kehittämien palveluiden tehostamiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseen.
  3. Alan yhteistoimintaelimet tulisi uudistaa huomioimaan elinkeinoelämän toimijoiden tarpeet sekä tarvittavien paikkatietopalveluiden käyttäjinä että niiden tuottajina. Esimerkiksi Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tulisi uudistua vahvasti elinkeinoelämän tarpeet huomioivaksi yhteiseksi elimeksi, joka näkisi laajasti julkisen sektorin ja eri toimijoiden roolien kehittämisen mahdollisuudet paikkatiedon avulla.

FLIC (Finnish Location Information Cluster) Suomen paikkatietoklusteri on paikkatietoalalla toimivien palveluyritysten yhteistyöelin, joka on ryhmittynyt Teknologiateollisuus ry:n yhteyteen. FLIC:n tavoitteena on varmistaa suomalaisten paikkatietoyritysten kasvumahdollisuudet, paikkatieto-osaajien saatavuus ja osaamisen kehittäminen, kansainvälistymismahdollisuudet sekä selkeyttää julkisen sektorin roolia paikkatietoteknologia-alalla.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta on valtioneuvoston 25.4.2013 asettama ryhmä, jonka toimikausi on 1.5.2013-30.4.2016. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleistä kehittymistä ja paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain mukaisten toimenpiteiden toteutumista, käsitellä EU:n komission esityksiä ja kansallisia soveltamisohjeita ja tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista.

 

Lisätietoja:
Juha Saarentaus, FLIC-klusteri, juha.saarentaus@sito.fi, puh. 0400 413 025
Jukka Viitasaari, Teknologiateollisuus ry, jukka.viitasaari@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 823 5507

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs