Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti vuosien 2017-2018 tasapainotusohjelmasta

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti vuosien 2017-2018 tasapainotusohjelmasta

Tiedote.
Julkaistu: 21.06.2016 klo 10:06
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Kaupunginvaltuusto linjasi kokouksessaan 20.6. vuosille 2017 ja 2018 kohdentuvat tasapainotustoimenpiteet. Lappeenrannan kaupungin tavoitteena oli etsiä omista toiminnoistaan 4,4 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä tai lisätuloja 2017-2018. 

Valtuusto päätti tasapainotusvaihtoehdoista seuraavasti: 

Nro

Toimenpide

1 000 €

2

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen

1420

3

Päiväkotien käytön tehostaminen

2270

4

Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen

250

5c

Itä Suomen koulun avustus poistetaan

50

30

Ulkovalaistuksen energiansäästö

400

31

Puun myyntitulojen lisääminen

300

32

Rakennusvalvonnan tulojen lisäys

200

33

Liikennejärjestelmän tehostaminen

200

34

Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt

150

35

Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt

450

37

Yhdyskuntatekniikan investointien karsiminen

100

50

Kirjastotoimen säästöt siten että vain automatisointi toteutetaan

100

59

Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resurssointi

100

70

Uusien nuorisopalveluiden kehittämisestä luopuminen

130

71

Nuorisotoimen säästöt kolmannen sektorin palveluista

73

Liikuntapaikkamaksujen korotus

72

Liikuntatoimen henkilöstösäästö

320

77

Asetetaan harrastusmaksut luotiase- ja motocrossradoille

60

90

Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt

570

91

luovutaan 3.korvausluokasta ja osasta 2.korvausluokkaa

120

92

Säästökohteet IT-palveluostoista

500

93

Taloushallinnon ostopalvelujen pienentäminen

400

96

Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen

300

99

Siivouskustannusten vähentäminen

240

103

Otetaan käyttöön Lippupisteen lippujen myyntipalkkio

70

UUSI

Teknisen toimen ostopalveluiden vähentäminen (korv. työll.)

100

 

Yhteensä

8800

 

Lisäksi valtuusto päätti tarkennetuista reunaehdoista yksittäisille toimenpiteille: 

Päiväkodeissa tulee erityisen huolellisesti järjestää seuranta ja raportointi osapäiväryhmien osalta ja puuttua mahdollisiin häiriöihin välittömästi. 

Teknisen toimen ostopalveluita tulee korvata etenkin työllistettyjen tekemällä työllä. Puiden myyntituloja voidaan lisätä, mutta myynnin reunaehtona on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen. 

Kirjastojen automatisointia tulee toteuttaa, mutta sivukirjastoja ei tule lakkauttaa. 

Muukon luotiase- ja motocrossradoille asetetaan harrastemaksut. Muut nuoriso- ja liikuntatoimen toimenpiteet voidaan toteuttaa vain välttämättömän säästön saamiseksi ja liikuntapaikkamaksuissa junioreiden liikuntapaikkamaksut tulee pitää ennallaan. 

Kelan 2. korvausluokasta luovutaan osittain. Koulutus- ja matkakulujen leikkaaminen ja siivouskulujen vähentäminen koskee kaikkia toimialoja. Samoin IT-palveluiden ja taloushallinnon ostopalveluiden supistaminen koskee koko kaupunkia. 

Tasapainotusohjelman mukaiset toimialan toimintakatteet: 

Toimialojen toimintakatteet
2017–2018
Alkuperäinen
raami Meur
Leikkaus
Meur
Raami
Meur
Leikkaus
%
Kasvatus- ja opetustoimi 193,60 -3,99 189,61 2,1 %
Tekninen toimi 24,38 -1,90 22,48 7,8 %
Nuoriso- ja liikuntatoimi 20,46 -0,51 19,95 2,5 %
Kulttuuritoimi 21,22 -0,20 21,02 0,9 %
Sote oma toiminta 0,86 0,00 0,86 0,0 %
Konsernihallinto ja yhteiset 37,21 -2,20 35,01 5,9 %
Yhteensä 297,73 -8,80 288,93 3,0 %

 

Jos toimiala talouskaudella alittaa vuosibudjettinsa, se saa säästyneet määrärahat käyttöönsä seuraavana vuonna, ylitykset täytyy vastaavasti kattaa. 

Kimmo Jarva on tyytyväinen, että tasapainotusohjelmasta löytyi yhteisymmärrys, vaikka suurin osa tasapainotusvaihtoehdoista onkin ikäviä toteuttaa.

– Kiitän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita rakentavasta yhteistyöstä tasapainotusohjelman valmistelussa ja päätöksenteossa. Nykyisen talousohjelman ansiosta on menestyksekkäästi pidetty kaupungin talous tasapainossa, katettu konsernissa olleet alijäämät ja pidetty kaupungin velka samalla tasolla kuin valtuustokauden alussa. Tulevan tasapainotusohjelman avulla pystymme jatkamaan samalla linjalla. 

Tasapainotusohjelmaa on valmisteltu kevään aikana usealla eri taholla. Virkamiestyönä etsityt eri toimialojen tasapainotusvaihtoehdot julkaistiin 12.5. Samanaikaisesti toteutettiin kaupungin verkkosivuille tasapainotuslaskuri, jossa eri vaihtoehtoja pääsi niputtamaan ja etsimään parasta kokonaisuutta säästötavoitteen saavuttamiseksi. 

Tämän jälkeen lautakunnat käsittelivät omia tasapainotustoimenpiteitään ja laittoivat ne epämieluisuusjärjestykseen ja halutessaan esittivät uusia toimenpiteitä. Lautakuntien esitysten pohjalta rakentunutta kaupunginjohtajan esitystä käsiteltiin kaupunginhallituksessa ensimmäistä kertaa 23.5. 

Säästötarpeen taustalla konsernin voimakkaasti kasvavat investoinnit 

Kaupungin verorahoituspohja (verotulot + valtionosuudet) on tuoreimman ennusteen mukaan hiukan heikentynyt, mutta se ei ole pääsyy säästötarpeeseen. Kaupungilla on edessään massiivinen investointitarve, jota se ei voi rahoittaa kokonaisuudessaan velkarahalla. 

– Meidän pitäisi seuraavan viiden vuoden aikana investoida keskimäärin 46 miljoonaa vuodessa ja vuoteen 2028 mennessä keskimäärin 36 miljoonaa vuodessa. Jos teemme tämän nykyisellä 20 miljoonan tulorahoitustasolla, kaupungin lainamäärä kasvaisi nykyisestä 200 miljoonasta 350 miljoonaan vuoteen 2028 mennessä. Taserakenteemme ei sellaista kestä, strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen painottaa. 

 

LISÄTIETOJA 

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
kimmo.jarva@lappeenranta.fi

 

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs