Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » Kiskoliikenne busseja edullisempaa: Joukkoliikenteen yksikkökustannukset vuonna 2010

HSL Helsingin seudun liikenne

Kiskoliikenne busseja edullisempaa: Joukkoliikenteen yksikkökustannukset vuonna 2010

Tiedote.
Julkaistu: 25.10.2011 klo 12:27
Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne

Kiskoliikenne busseja edullisempaa
Joukkoliikenteen yksikkökustannukset vuonna 2010

HSL maksoi vuonna 2010 liikennöitsijöille HSL- alueen joukkoliikennepalvelujen tuottamisesta liikennöintikorvauksia kaiken kaikkiaan 384 miljoonaa euroa. Bussiliikenteestä maksettiin korvauksia 251,76, lähijunaliikenteestä 59,90 raitioliikenteestä 44,87, metroliikenteestä 24,32 ja lauttaliikenteestä 3 miljoonaa euroa.

Bussi-, raitiovaunu-, metro-, lähijuna- ja lauttaliikenteellä on kullakin omanlaisensa kustannusrakenne. Kustannukset vaikuttavat osaltaan siihen, millä kulkumuodolla joukkoliikennepalvelut eri alueilla on tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Liikennevälineiden edullisuutta voidaan verrata laskemalla kunkin välineen paikkakilometrikustannukset eli kuinka paljon yksi matkustajapaikka maksaa kilometriä kohden tai laskemalla matkustajakilometrikustannukset eli minkä hintaiseksi matkustajan kulkema kilometri kullakin välineellä tulee.

Paikkakilometrikustannukset eri liikennevälineille olivat vuonna 2010: metro 0,03 €,

bussi 0,05 €, lähijuna 0,05 €, raitiovaunu 0,12 €, Suomenlinnan lautta 0,17 €.

Matkustajakilometrikustannukset olivat: lähijuna 0,13 €, metro 0,16 €, bussi 0,24 €, raitiovaunu 0,58 €, lautta 0,86 €.

Paikka- ja matkustajakilometrikustannuksiin on laskettu mukaan liikennöintikorvaukset, infrakustannukset sekä yleiskustannukset. Liikennöintikorvaukset muodostuvat kolmesta komponentista, kilometrikustannuksista (muun muassa polttoaine- ja huoltokulut), tuntikustannuksista (muun muassa kuljettajan palkka) sekä vaunupäiväkustannuksista (muun muassa kaluston pääomakustannus).

Infrakustannukset syntyvät väylien ja asemien rakentamisesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. HSL maksaa joukkoliikenteen infrastruktuurista kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Yleiskustannuksiin sisältyvät muun muassa HSL:n liikenteen suunnittelun ja hankinnan sekä matkalippu- ja informaatiojärjestelmän ja asiakaspalvelun kulut.

Metro- ja lähijunaliikenne ovat paikka- ja matkustajakilometrikustannusten perusteella lähes yhtä tehokkaita. Lähijunaliikenteen osalta on muistettava, että junaliikenteen infrakustannuksiin on laskettu vain ratamaksu ja Martinlaakson radan asemien hallinnolliset kustannukset, mikä kattaa junaliikenteen todellisista infrakustannuksista vain pienen osan.

Bussit käyttävät pääosin muun ajoneuvoliikenteen kanssa yhteistä katuverkkoa, joten katujen rakentamisen ja ylläpidon kustannukset eivät kuormita bussiliikenteen paikka- ja matkustajakilometrikustannuksia: metro-, juna- ja bussiliikenteen luvut eivät siis tältä osin ole täysin vertailukelpoisia.

Metron osalta on muistettava myös se, että metrossa tarjotaan varhaisaamusta lähes keskiyöhön samaa tiheää vuoroväliä, mikä heikentää metron laskennallista tehokkuutta, kun taas junaliikenteessä tarjontaa supistetaan paljon ruuhkan ulkopuolisina aikoina.

HSL:n tilaama bussiliikenne on metron ja lähijunien kanssa samalla tasolla paikkakilometrikustannuksissa, mutta häviää matkustajakilometrikustannuksissa.

Raitioliikenteen kustannukset matkustaja- ja paikkakilometriä kohti ovat muun muassa liikenteen hitaudesta johtuen melko korkea muihin liikennemuotoihin verrattuna. Raitioliikenteen tuotto nousijaa kohti on kuitenkin hyvä. Tämä selittyy sillä, että raitioliikenteessä keskimatkanpituus on lyhyt ja nousijoita on paljon, joten lipputulokertymä ajettuihin kilometreihin nähden on kilpailukykyinen.

Lisätietoja antaa HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Ville Lehmuskoski, puh. 040 520 6710.

Joukoliikenteen yksikkökustannukset 2010 -raportti.

 

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää ja liikevaihto on runsaat 520 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 320 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista.Yhteystietoja medialle http://www.hsl.fi/FI/Sivut/media.aspx.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs