Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » INFRA ry: Yksityinen palvelutuotanto on otettava tehokäyttöön kuntien teknisellä sektorilla

INFRA ry

INFRA ry: Yksityinen palvelutuotanto on otettava tehokäyttöön kuntien teknisellä sektorilla

Tiedote.
Julkaistu: 29.10.2011 klo 09:15
Julkaisija: INFRA ry

Kunnat ovat perinteisesti tuottaneet palvelunsa itse omana työnään. Kuntarahoituksen kiristyessä tähän ei ole enää varaa nykymitassa. Ostopalvelut yksityissektorilta yleistyvät myös kuntatekniikan alalla.

Infra-alan yritykset ovat valmiina vastaamaan haasteeseen teknisen sektorin palvelutuotannon tehostamiseksi kunnissa.

– Olemme eturivissä tuottamassa kunnille kustannustehokkaita ja veronmaksajan kannalta järkeviä palveluratkaisuja, lupasi infra-alan yrityksiä edustava INFRA ry liittopäivillään lauantaina 29.10. Kotkassa.

Ulkoa ostettavaksi soveltuvia palveluja teknisellä sektorilla ovat muun muassa katujen, puistojen, urheilupaikkojen sekä vesi-, viemäri- ja muiden teknisten verkostojen rakentaminen ja kunnossapito. Markkinat ovat näissä töissä vielä suurelta osalta hyödyntämätön voimavara, ja veronmaksaja maksaa tästä kunnallisverossa.

– Infra-alalla yksityiset yritykset toimivat tehokkaasti ja tuottavasti. Veronmaksaja hyötyy lähes aina kilpailuttamisesta. Myös kuntien perustamilla osakeyhtiöillä on oltava tuottovaatimus, ja niiden on toimittava kilpailtujen markkinoiden ehdoilla, liittopäivillä muistutettiin.

Tilaajaosaamiseen panostettava

Jotta toimivista markkinoista saataisiin kaikki hyöty irti, on kuntien hankintaosaamisessa olevat puutteet paikattava ripeästi. Palvelun tilaajalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan varsin suuri vastuu esimerkiksi rakennustyön onnistumisessa. Tärkeässä roolissa ovat myös rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 sekä urakkasopimuksen kirjaukset.

– Pykälät ja sopimustekniikka on tunnettava perin pohjin, jotta palvelun osto ulkoa koituu kuntalaisten eduksi. Tässä kunnilla on kehitettävää. Koulun penkille on lähdettävä nyt, jotta osaaminen olisi huipussaan, kun kuntien rakennemuutos on täydessä vauhdissa, liittopäivät summasi.

Tutkimus rohkaisee ostopalveluihin

Kuntien itse perustaman Kehto-foorumin piirissä tehdyt selvitykset ja tutkimukset osoittavat selvästi, että oikein tehtynä ulkoistaminen säästää veroeuroja myös teknisen sektorin palvelutuotannossa. Tehoja ja säästöä tuo muun muassa yksityisen palveluntarjoajan joustavuus.

– Yksityinen sektori pystyy pääsääntöisesti tuottamaan palvelut tehokkaammin ja tarjoamaan palvelujaan yli sektorirajojen, esimerkiksi omien kuntarajojen ulkopuolelle, toteaa Aalto-yliopiston BIT Tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Pekka Malinen tuoreessa Infrarakentaja-lehdessä.

Askolan avaama tie on kannustanut muitakin kuntia ulkoistamaan teknisiä palveluitaan. Esimerkiksi Varkaudessa saavutettiin lehden mukaan 10–20 prosentin laskennalliset kustannussäästöt ulkoistamalla infrapalvelut.

*****

TAUSTA

Kuntien tehtäväkenttä on Suomessa eurooppalaisittain poikkeuksellisen laaja. Julkisista palveluista kaksi kolmasosaa tuotetaan kunnissa ja vastaava osuus myös julkisista menoista syntyy niissä. Kunnissa työskentelee noin puoli miljoonaa ihmistä – 77 % koko julkisen sektorin henkilöstöstä. 2000–2008 kuntasektorin tuottavuus aleni noin prosentin vuodessa. Vuodesta 2009 julkisen talouden menot ovat ylittäneet tulot. Etenkin väestön ikääntymisestä johtuvat menot kasvavat jatkossa nopeasti. Eräs ratkaisu kuntien ahdinkoon on kuntapalvelujen kilpailuttaminen. (Lähteet: Kunnat.net, Ek.fi)

Palvelun järjestäminen ja tuottaminen ovat eri asioita. Kunnalla on lakisääteinen vastuu järjestää palvelut, mutta useita vaihtoehtoja tuottaa ne. Palvelujen järjestäjänä kunnat voivat kontrolloida palvelun tuottajan toimintaa juuri niin paljon kuin haluavat. On kaikkien osapuolten etu, että palvelutuotannolle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja toimintaa kehitetään yhdessä.

*****

TUTKITTUA

Jussi Valtonen, 2011. Kuntien yhdyskuntateknisten palveluiden ulkoistaminen: case-tutkimus toteutetuista ratkaisuista. Tarkastettavaksi jätetty diplomityö, Aalto-yliopisto.

Elli Leppisaari, 2011. Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä. Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla. Pro gradu -tutkielma, Aalto-yliopisto.

*****

LISÄTIEDOT

Per Fjäder
hallituksen puheenjohtaja
INFRA ry
puh. 0400 222 781

Paavo Syrjö 
toimitusjohtaja
INFRA ry
puh. 040 560 1803

INFRA ry on infra-alan yritysten palveleva asiantuntijajärjestö. Sen jäsenyritykset rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, satamia ja lentokenttiä, viheralueita ja urheilupaikkoja sekä mm. vesi- ja energiahuoltoon liittyviä teknisiä verkostoja. Suomen infrarakenteiden arvo on 10 % maamme kansallisvarallisuudesta – jopa 77 mrd €. Ala työllistää noin 45 000 ihmistä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs