Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » INFRA ry: Uusi opas selkeyttää kiviaineshankkeen YVA-menettelyä

INFRA ry

INFRA ry: Uusi opas selkeyttää kiviaineshankkeen YVA-menettelyä

Tiedote.
Julkaistu: 21.09.2012 klo 08:00
Julkaisija: INFRA ry

INFRA ry:n tilaama ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema uutuusopas selkeyttää ympäristövaikutusten arviointia kiviaineshankkeissa.

Kiviaineshankkeiden ympäristövaikutusten arviointi -opas edistää YVA-menettelyn laadukasta ja yhtenäistä soveltamista eri puolilla maata.

Opas kuvaa hankkeiden vaiheet ja tekniikat, käy läpi arvioinnissa vaadittavat selvitykset ja esittelee hyviä käytäntöjä arviointien tekemiseen. Oppaan avulla hahmottuu, mitkä hankkeet kuuluvat arviointivelvollisuuden piiriin. Samalla esitellään YVA-menettelyn pääpiirteet ja käydään läpi kiviaineshankkeiden ominaispiirteet YVAn kannalta.

Kiviaineshankkeista seuraa usein melua, pölyä, tärinää ja pohjavesivaikutuksia. Opas on suunnattu erityisesti hankkeista vastaaville ja konsulteille, mutta myös viranomaisille ja muille kiviaineshankkeiden YVA-menettelyihin osallistuville. Kaikkien intresseissä on ympäristöhaittojen minimoiminen.

Kiviaineksella tarkoitetaan hiekkaa, soraa ja kalliomurskeita. Niitä tarvitaan kaikessa rakentamisessa. Kiviaineksia käytetään Suomessa vuosittain sata miljoonaa tonnia. Suurin osa menee teiden, katujen ja rautateiden rakentamiseen. Kulutus on suurta maan pinta-alan ja harvan asutuksen takia. Väylät ja talot vaativat kiviset perustukset myös routavaurioiden estämiseksi. Kaikki käytetty kiviaines on kotimaista tuotantoa.

Ottopaikan pitää olla lähellä

Suomessa käytetään jo tarkasti hyväksi kaikki muutenkin rakentamisen yhteydessä irrotettu kalliomateriaali. Ylijäämälouheen ja muiden kierrätyskiviainesten käyttöä ei juuri pystytä enää lisäämään nykyisestä, joten luonnonalueisiinkin täytyy kajota.

– Kiviaineskuljetukset tarkoittavat paljon raskasta liikennettä. Siksi ottopaikkojen pitäisi sijaita lähellä käyttöpaikkoja. Ottopaikkoja joudutaan siis sietämään ympäri maan ja myös melko lähellä asutusta, mikä asettaa suuret vaatimukset ympäristötyölle, INFRA ry:n ympäristöpäällikkö Eija Ehrukainen kertoo.

– Kiviainesten ottamista säätelee tiukka mutta monimutkainen lupajärjestelmä, jonka perustana on oikein tehty YVA. Uusi opas lähtee alan yritysten halusta saada selvät sävelet YVA-prosesseihinsa.

YVA-oppaan luonnoksesta pyydettiin laajasti kommentteja INFRA ry:n jäseniltä, konsulteilta ja muilta tärkeiltä sidosryhmiltä. Opasta laatimassa olivat INFRA ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Rudus Oy, Lemminkäinen Infra Oy, NCC Roads Oy sekä Uudenmaan ja Pirkanmaan ely-keskukset ja ympäristöministeriö.

LISÄTIETOJA:
Eija Ehrukainen, ympäristöpäällikkö, INFRA ry
Puh. 050 412 0699, sp. eija.ehrukainen@infra.fi
Jorma Jantunen, johtava asiantuntija, Suomen ympäristökeskus (oppaan kirjoittaja)
Puh. 040 517 3446, sp. jorma.jantunen@ymparisto.fi

OPAS INTERNETISSÄ: www.syke.fi > Julkaisut ja esitteet

INFRA ry on infra-alan palveleva asiantuntija. Jäsenyrityksemme rakentavat ja pitävät kunnossa perusinfraa: väyliä, tunneleita, satamia, lentokenttiä ja viheralueita. Jäsenemme rakentavat ja hoitavat myös elintärkeitä teknisiä verkostoja, joissa kulkee energia, vesi ja tieto sekä tuottavat kaikessa rakentamisessa välttämättömän kiviaineksen. Tehtävämme on parantaa jäsenyritystemme edellytyksiä tehdä tärkeää työtään tuottavasti, taitavasti ja eettisesti.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs