Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Suunnittelu ja tekniikka » EcoSairilasta uusi ekotehokas teollisuusalue Mikkeliin – tavoitteena teollinen symbioosi

Miktech Oy

EcoSairilasta uusi ekotehokas teollisuusalue Mikkeliin – tavoitteena teollinen symbioosi

Tiedote.
Julkaistu: 16.02.2015 klo 08:53
Julkaisija: Miktech Oy

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle halutaan luoda kansallisesti ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö, EcoSairila. Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy on käynnistänyt uuden EcoSairila 2015-2016 -kehittämisohjelman alueen kehittämiseksi.

Mikkelissä Metsä-Sairilan alueella toimii jo Metsäsairila Oy:n jätekeskus, jonka yhteyteen rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Samalle alueelle on myös suunnitteilla biokaasulaitos. Monipuolisen jätekeskuksen ja uuden vedenpuhdistamon sijoittuminen samalle alueelle luo edellytyksiä vahvan ympäristöliiketoiminnan kehitys- ja liiketoimintaympäristön kehittämiselle alueelle.

EcoSairilan kehittäminen on keskeinen osa Mikkelin kaupungin kehitysstrategiaa. EcoSairilaan halutaan luoda omaleimainen teollisuusalue, jonka toiminnassa korostuu ekotehokkuus. Alue tarjoaa hyvät toimintaedellytykset ympäristöliiketoimintaan keskittyville yrityksille. Alueelle halutaankin houkutella vahva veturiyritys sekä muita edelläkävijöitä, jotka hyötyisivät alueen tarjoamista synergiaeduista. Samalla EcoSairilaan kehitetään ympäristöalan tutkimusta, koulutusta ja yritysten innovaatiotoimintaa tukeva TKI-konsepti.

EcoSairilan kehittämistyössä tähdätään niin sanottuun teolliseen symbioosiin: useamman yrityksen muodostamaan kokonaisuuteen, jossa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi tarjota toiselle yritykselle raaka-ainetta, ja muuttua kustannuserästä arvokkaaksi tuotannontekijäksi.

– EcoSairilassa teollinen symbioosi voisi toteutua uudenlaisen kiertotalouden, kuten lietteiden hyötykäytön ja materiaali- sekä ravinnekierron kautta. Tarkoituksena on nostaa prosessien hallinta ja ympäristöturvallisuus uudelle tasolle älykkään mittaamisen, monitoroinnin ja tiedonhallinnan avulla. Taloudellisten hyötyjen lisäksi näin voitaisiin saavuttaa huomattavia ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä, toteaa kehitysjohtaja Juha Kauppinen Miktech Oy:stä.

EcoSairila 2015-2016 -kehittämisohjelma jatkaa Miktechin ja Safesaimaa-klusterin pitkäjänteistä työtä ympäristöliiketoiminnan keskuksen ja kehitysympäristön luomiseksi Metsä-Sairilan alueelle. Aikaisemman työn tuloksena luotiin EcoSairilan kokonaisvisio, jonka mukaisesti kehittämistyötä jatketaan uuden kehittämisohjelman puitteissa.

Lisätiedot:

Juha Kauppinen, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 0440 361616, juha.kauppinen@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

EcoSairila 2015-2016 -kehittämisohjelmassa edistetään Mikkelin Metsä-Sairilan alueen kehittämistä. Tavoitteena on luoda Sairilan alueelle ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö, EcoSairila. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Mikkelin kaupunki ja seutu sekä joukko alueen kehittämisestä kiinnostuneita organisaatioita. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs