Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Vuoden 2014 Fysioterapiayrittäjä: Tämän hetken hulluimmat ideat ovat huomisen arkipäivää

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Vuoden 2014 Fysioterapiayrittäjä: Tämän hetken hulluimmat ideat ovat huomisen arkipäivää

Tiedote.
Julkaistu: 14.11.2014 klo 02:57
Julkaisija: Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on nimennyt M/S Mariellalla järjestettävillä FYSI-yrittäjäpäivillä Vuoden 2014 Fysioterapiayrittäjäksi Maijaliisa Vuento-Lammin.

Vuoden Fysioterapiayrittäjä on luonut Tampereelle vaativaan kuntoutukseen erikoistuneen, tänä päivänä yli 30 henkilöä työllistävän kasvuyrityksen. Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksen moniammatillisessa työyhteisössä työskentelee mm. fysio-, jalka-, lymfa-, puhe- ja toimintaterapeutteja, lääkäreitä, neuropsykologi ja hierojia. Vaativaan neurologiseen ja kipukuntoutukseen sekä tuki- ja liikuntaelinkuntoutukseen erikoistuneessa yrityksessä ovat käytössä näyttöön ja uudenlaisiin ideoihin perustuvat hoito- ja kuntoutusmenetelmät.

– Tarjoamme ostajille tuotteistettuja, räätälöitävissä olevia avokuntoutusratkaisuja.  Palvelun loppukäyttäjä on vaikuttavia avokuntoutuspalveluja tarvitseva henkilö, jonka toimintakyky ja/tai työkyky on muuttunut kivun, sairauden tai vamman takia, Maijaliisa Vuento-Lammi kertoo.

Vuoden Fysioterapiayrittäjän ajatus on, että näyttöön perustuva kuntoutus, teknologia ja hullut, luovat ideat ovat valjastettavissa tuloksellisesti työ- ja toimintakyvyn ongelmista kuntoutuvien käyttöön. Esimerkki tästä on Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa vuonna 2012 avattu teknisavusteinen harjoitteluklinikka Terkku, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa, robotiikan sovelluksia ja virtuaalisuutta. – Taustalla on se lukuisien aivotutkimusten tuottama tieto, että aivot ovat plastinen, muovautuva elin, jonka uudelleen organisoitumiseksi tarvitaan runsaasti harjoittelua.

 Laitteilla voi tehdä plastisuuden edellyttämiä suuria toistojen määriä. Niistä saatu palaute lisää motivaatioita ja hauskuutta harjoitteluun. Mittaamismenetelmät helpottavat tuloksellisuuden arviointia ja helpottavat kuntoutuksen kohdentamista. Virtuaaliharjoittelu on käytännönläheistä ja sen antama palaute tehokasta, mikä helpottaa kuntoutuksen tulosten siirtymistä arkeen.

- Olennaisinta eivät kuitenkaan ole laitteet vaan ihminen, joka todella hyötyy harjoittelusta, Maijaliisa Vuento-Lammi painottaa. – Tämän päivän haasteiden kannalta hyvä asia on se, että teknisavusteinen harjoittelu sopii toteutettavaksi myös pienryhmissä ja on siten keino tuottaa tuloksellista, kustannuksiltaan kilpailukykyistä kuntoutusta. Ryhmässä tai pariharjoittelussa saa myös vertaistuen.

Suunnitteilla olevaa sote-uudistusta kokenut kuntouttaja on seurannut huolensekaisin, osin turhautunein ajatuksin. – Suomalainen terveydenhuolto on niin pirstaleinen, että jonkinlaista koordinaatiota tarvitaan. Totuus ja viisaus ei kuitenkaan ole hallintorakenteissa, vaan löytyy ruohonjuuritasolta. Taistelu tonteista ei saisi jyrätä ihmisten tarpeita – asiakkaiden valinnanvapauden pohjalta on mahdollista rakentaa palvelujär-jestelmä, jossa jokainen ihminen saa oikea-aikaisesti sellaista hoivaa ja hoitoa, jota hän toivoo ja tarvitsee.

Maijaliisa Vuento-Lammi arvostaa ja peräänkuuluttaa kaikkien sektoreiden – niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin – hyvää yhteistyötä. - Meillä kaikilla on sama koulutus ja halu tehdä rakentavaa työtä. Olennaista on toinen toistemme osaamisen kunnioittaminen. Suomalaisten terapeuttien kuntoutustyö tulisi juhlapuheiden sijaan aidosti nostaa terveydenhuollon keskiöön. Se olisi yhteiskunnalle edullista ja inhimillisesti tärkeää.  

Lisätietoja:     

Maijaliisa Vuento-Lammi, 03 31260300, 0400 719 721, maijaliisa.vuentolammi(at)erikoiskuntoutus.com

Leila Salonen, toiminnanjohtaja, FYSI ry, 040 749 8706, leila.salonen(at)fysi.fi

Taustamateriaalia linkissä http://www.fysi.fi/uutiset/uutiset-1/1115-vuoden-2014-fysioterapiayrittaja

Kuvia linkissä http://www.erikoiskuntoutus.fi/fi/mediapankki

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 700 yritystä eri puolilta Suomea. FYSI ry:llä on 610 laitosluvalla toimivaa jäsentä ja 90 ammatinharjoittajajäsentä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille eli toimipiste löytyy Suomen joka kunnasta läheltä jokaista ihmistä. Valtaosa FYSI ry:n jäsenyrityksistä on pieniä, naisvaltaisia, keskimäärin 3 hengen yrityksiä, jotka työllistävät ja tuottavat verotulot Suomeen. Toimialamme yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativia vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. 80 % kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista entistä paremmin kansalaisten hyödynnettäväksi.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs