Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Verkko apuna päihdekuntoutuksessa: tavoitteena madaltaa hoitoon tulon kynnystä

A-klinikkasäätiö

Verkko apuna päihdekuntoutuksessa: tavoitteena madaltaa hoitoon tulon kynnystä

Tiedote.
Julkaistu: 19.05.2015 klo 08:53
Julkaisija: A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö on julkistanut uuden VERA – verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman, jossa hyödynnetään sähköistä työskentely-ympäristöä. Ohjelmaa käytetään sekä itsenäisenä hoitopakettina että muuta hoitoa täydentämässä.

Kuntoutusohjelman kehitystyö alkoi marraskuussa 2014, ja ohjelmaa on ollut testaamassa ja kokeilemassa 40 A-klinikkasäätiön hoitopaikkojen kautta rekrytoitua henkilöä. Kokeiluvaiheen arviointi on kesken, mutta ensikokemukset ohjelmasta ovat rohkaisevia. Asiakkaat ovat ottaneet uuden työskentelymuodon ja sen kehittämisen innostuneesti vastaan. Erityiskiitosta on saanut ohjelman riippumattomuus paikasta ja ajasta.

Tehtäviä verkossa ja tapaamisia kasvokkain

VERA-ohjelma ei ole aine- eikä diagnoosikeskeinen, vaan se on tarkoitettu kaikenlaisten päihteiden ongelmakäyttäjille. Asiakkaat ohjautuvat ohjelmaan A-klinikkasäätiön toimipaikkojen kautta.

Ohjelmassa on viisi työskentelymoduulia, joihin sisältyy yhteensä 28 päihdekuntoutustehtävää. Tarvittaessa käytössä on myös lisämoduuli retkahtamistilanteisiin.

Ohjelma perustuu kognitiivis-behavioraaliseen menetelmään. Siinä opetellaan muun muassa tunnistamaan omia tunteita, ajatuksia ja käyttäytymismalleja ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä.

Jokaiseen ohjelman moduuliin sisältyy yksi kasvokkainen tapaaminen oman työntekijän kanssa. Jos ohjelmassa edetään suunniteltua tahtia, ohjelman kesto on neljä kuukautta. Kahden kuukauden kuluttua on seurantatapaaminen oman työntekijän kanssa. Kasvokkaiset tapaamiset ovat mahdollisia myös videovälitteisesti.

Asiakasta ohjataan muutoksessa

VERA-päihdekuntoutusohjelman tärkeimpänä tavoitteena on motivoida ja ohjata asiakasta muutoksessa. Verkko haluttiin ottaa päihdekuntoutuksessa käyttöön, sillä sen nähdään alentavan kynnystä hakeutua hoitoon. Verkossa työskenneltäessä ajan ja paikan voi valita itse. Ohjelma on käytettävissä vaikkapa keskellä yötä tai lomamatkalla. Tehtäviin voi myös palata uudelleen. Monet verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman tehtävistä ovat kirjallisia. Kirjoittaessaan asioita joutuu miettimään paneutuneesti.

Ohjelman teknisenä alustana toimii Medinet-käyttöliittymä. Ohjelmaa on elävöitetty videoiden, kuvien ja äänitiedostojen avulla, minkä on koettu lisäävän entisestään ohjelman vuorovaikutuksellisuutta.

Verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman kokeiluvaiheessa on ollut mukana 14 kuntaa ja 12 A-klinikkasäätiön toimipistettä, esimerkiksi nuorisoasemia ja A-klinikoita. Ohjelman käyttöön ja ohjaamiseen on koulutettu 20 A-klinikkasäätiön päihdetyön ammattilaista. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä toteuttaa hankkeen seurannan ja arvioinnin, jossa hankitaan tietoa ohjelman toimivuudesta ja vaikutuksista.

Lisätietoja:
 
Anna-Maija Strömberg, kehitysjohtaja, A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualue, p. 040 6695 522, anna-maija.stromberg(at)a-klinikka.fi
 
VERA – verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman esittelysivu: aklinikka.medinetti.fi

Liitetiedosto: VERAn asiakasesite

Liitetiedostot

A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia. Samalla A-klinikkasäätiö parantaa päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa.
 
www.a-klinikka.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs