Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Väitös: Lastensuojelulapsena kahden instituution välissä

Oulun yliopisto

Väitös: Lastensuojelulapsena kahden instituution välissä

Tiedote.
Julkaistu: 20.05.2016 klo 13:26
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa tuli esille lastensuojelulapsen aseman heikkous kahden instituution eli perheinstituution ja lastensuojeluinstituution välissä. Tämä näkyi tutkimukseen osallistuneiden nuorten kokemuksissa kasvaa lastensuojelulapsena. Nuorten tiedot heitä itseään ja heidän perhettään koskevissa lastensuojeluasioissa olivat jääneet puutteelliseksi, joissain tapauksissa jopa olemattomiksi. He kokivat, että heidän mielipiteitään oli kysytty vain harvoin. Toisaalta he itsekin olivat vaienneet ja jättäneet kertomatta asioita, joita oli kysytty ja joista heillä oli tietoa.

Näyttää siltä, että lapsen aseman ja edun heikkoutta ei lastensuojeluprosessin aikana huomattu. Vanhempia oli kyllä tuettu runsaastikin erilaisin lastensuojelun avohuollon käytössä olevin preventiivisin, eli ennaltaehkäisevin tukimuodoin. Kenelläkään toimijalla ei kuitenkaan tuntunut avohuollon interventioiden aikana olleen keskitettyä vastuuta lapsen tarpeiden ja arjen seuraamisesta.

Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin epävakaassa kasvuympäristössä ja perhekriisin olosuhteissa kasvaneiden lastensuojelulasten arkea ja elämänkulkuun vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimustehtävää. Ensimmäinen tutkimustehtävä kohdistui nuorten lapsuuden arjen kokemuksiin perheestä, vanhemmista ja muusta lähiympäristöstä. Toisessa tutkimustehtävässä selvitettiin nuorten lapsuudenaikaisia kokemuksia lastensuojelun sosiaalityön tukitoimista. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla nuoria ja lisäksi käytettiin asiakirja-aineistoa.

Yhdistämällä tulosten tarkastelu erilaisiin teoreettisiin keskusteluihin, tutkimuksen kohdeilmiöstä avautui uusia näkökulmia lastensuojelulasten elämästä ja lastensuojelun toimintakäytännöistä.

Tutkimus haastaa pohtimaan entistä tarkemmin ensinnäkin sitä, millaista apua lastensuojelulapset tarvitsevat. Toiseksi se haastaa tarkastelemaan lastensuojelun keinoja monipuolisemmin lapsen näkökulmasta ja lapsen ääntä kuunnellen.

- - -

Kasvatustieteen maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri Sointu Kestilä (os. Niemi) väittelee Oulun yliopistossa 27.5.2016. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on ”Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä: Nuorten kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena”. Vastaväittäjänä toimii professori (emerita) Pirjo Pölkki Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena dosentti Vappu Sunnari. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla kasvatustieteiden tiedekunnan luentosalissa KTK122 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kasvatustieteen maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri Sointu Kestilä (os. Niemi)

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
skestila@nettilinjs.fi
050 360 4353

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1196-1

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs