Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Vahvasti tuettua perhehoitoa kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille

Pelastakaa Lapset ry

Vahvasti tuettua perhehoitoa kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille

Tiedote.
Julkaistu: 03.05.2012 klo 12:36
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Vuoden 2012 alusta perhehoidosta on tullut ensisijaista tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee kodin ulkopuolista sijoitusta. Perhettä pidetään yleisesti parhaana kasvuympäristönä lapsille ja nuorille. Jotta kasvu sijaisperheessä voisi toteutua lapsen edun mukaisesti, tarvitaan perheelle kuitenkin vankka tuki.

Suomessa kodin ulkopuolelle oli vuoden 2010 aikana sijoitettuna yli 17 000 lasta ja nuorta. Erityisesti on lisääntynyt koulu- ja nuoruusikäisten lasten sijoitukset. Nämä lapset ja nuoret ovat jääneet paitsi sellaista huolenpitoa, joka heille olisi kuulunut ja tämän vuoksi heidän hoitonsa sijaisperheessä saattaa olla haasteellista. Sijaisperheessä tapahtuvan hoidon vaatimukset ovatkin lisääntyneet.

Vuoden 2012 alusta perhehoidosta on tullut ensisijaista tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee kodin ulkopuolista sijoitusta. Perhettä pidetäänkin yleisesti parhaana kasvuympäristönä lapsille ja nuorille. Jotta kasvu sijaisperheessä voisi toteutua lapsen edun mukaisesti, tarvitaan perheelle vankka tuki. Sijaisperheen täytyy vastata lapsen tarpeita ja sijaisvanhemmille tulee tarjota riittävät tukitoimet. Perhehoidon soveltuvuutta arvioitaessa tuleekin pohtia, millaisen kokonaisuuden sijaisperheen antama hoito muodostaa yhdessä tarvittavien tukitoimien kanssa. Tukitoimia annetaan niin lapselle kuin lapsen syntymävanhemmille ja sijaisperheelle.

Pelastakaa Lapset ry antaa tukea sijaisperheille

Pelastakaa Lapset ry antaa sijaisperheille heti sijoituksen alkaessa intensiivisen ja monipuolisen tuen, jolla pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia myöhemmin tulevia sijoitukseen liittyviä kriisejä. Vahvasti tuetun perhehoidon hankkeen tarkoituksena on antaa uusien sijaisperheiden ja sijoitettujen lasten käyttöön yksilöllisesti suunniteltu yksilö- ja ryhmämuotoinen tuki, joka sisältää muun muassa lastenpsykiatrin konsultaatiot, perheterapeuttisen tuen sekä yhteisöllisen vertaistuen unohtamatta sijaisvanhempien ennakkovalmennusta ja sosiaalityöntekijän antamaa henkilökohtaista tukea.  Järjestöllämme on käytössä myös sijaishuollon vankka osaaminen lastenkotityöskentelyn osalta, joten hankkeen palveluita kehitetään yhdessä järjestön lastenkotien kanssa. Sijaisperheille tarjotaan moniammatillisen työryhmän tuki, jonka avulla sijaisperheiden, sijoitettujen lasten sekä lasten syntymävanhempien hyväksi saadaan tarjottua monipuolisesti eri alojen ammattilaisten asiantuntemus.

Uusia sijaisperheitä haetaan Uudellamaalla

Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimistossa vahvasti tuetun perhehoidon hankkeen tavoitteena on rekrytoida keväällä 2012 Uudeltamaalta perheitä, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti koulu- ja nuoruusikäisten lasten perhehoidosta.  Kouluikäisten lasten ja nuorten sijaisperheenä toimimisesta kiinnostuneille perheille järjestetään tiistaina 8.5.2012 klo 18 Tiukula-talossa Käpylässä (os. Koskelantie 38, Helsinki) yhteinen infotilaisuus, jonne ovat tervetulleita kaikki sijaisperheeksi haluavat. Tilaisuudessa on mukana myös sijaisvanhemmuudesta romaanin ”Onnen tunti” kirjoittanut kirjailija Anna-Leena Härkönen.

Perheille järjestetään syksyllä 2012 PRIDE-koulutus, joka paneutuu erityisesti kouluikäisten lasten ja nuorten sijoituksiin. PRIDE-koulutuksen jälkeen perheiden kanssa pohditaan yksilöllisesti tulevaisuuden koulutus- ja tukitarpeita. Koska sijaisperheet valmennetaan ryhmänä, on perheillä hyvä mahdollisuus vertaistukeen. Sijoituksen toteuduttua perheille rakennetaan sekä perhekohtainen tuki (esimerkiksi sosiaalityöntekijän tekemä kotikäynti kerran kuukaudessa) että ryhmäkohtainen tuki. Tuen muodot muodostuvat perheiden tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Taina Konttinen, sosiaalityöntekijä, Etelä-Suomen aluetoimisto, Pelastakaa Lapset ry

puh. 040 773 3139,  taina.konttinen@pelastakaalapset.fi

Raija Maula, sosiaalityöntekijä, Keski-Suomen aluetoimisto, Pelastakaa Lapset ry

puh. 040 094 6183, raija.maula@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs