Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Uusi isyyslaki tuo muutoksia isyyden tunnustamiseen

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Uusi isyyslaki tuo muutoksia isyyden tunnustamiseen

Tiedote.
Julkaistu: 04.12.2015 klo 13:30
Julkaisija: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen

Uusi isyyslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää.  Aika tunnustamista varten varataan raskausviikolle 30–32. Samalla käynnillä pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Jos vanhemmat asuvat erillään, äitiysneuvolassa ei voida sopia lapsen asumisesta eikä tapaamisoikeudesta, vaan näistä on sovittava erikseen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti lastenvalvojalle. Isyyttä ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseisen määräajan päättymistä. Isyyden vahvistaa edelleen maistraatti, jonne lastenvalvoja toimittaa asiapaperit, kun 30 päivän määrä-aika on umpeutunut.

Kun isyys on epäselvä, tunnustamista ei ole voitu vastaanottaa neuvolassa tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen kuten nykyisin.

Jos biologista isyyttä joudutaan selvittämään oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella, tutkimusta varten tarvittava solunäyte otetaan jatkossa ensisijaisesti suun limakalvolta lastenvalvojan luona.

Äidillä ei enää ole mahdollisuutta vastustaa lapsen isyyden selvittämistä. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Päätöksen lapsen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi tehdä lastenvalvoja isyyslaissa luetelluissa tilanteissa. Isyyden selvittämisen voi kieltää 15 vuotta täyttänyt lapsi.

Isänä itseään pitävä mies voi jatkossa nostaa isyyden vahvistamista koskevan kanteen myös tunnustamatta isyyttään.

Isyyden selvittämisen käyttöala laajenee myös aviolapsiin

Lastenvalvoja voi jatkossa selvittää isyyden, mikäli aviopari yhdessä pyytää isyyden selvittämistä lastenvalvojalta ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä.

Isyyden vahvistaminen takautuvasti mahdolliseksi

Avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa 1.10.1976 syntyneiden kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi palautetaan. Nykyisen lain tullessa voimaan vuonna 1976 kanneoikeus rajattiin viiteen vuoteen, minkä jälkeen isyys on voitu vahvistaa vain miehen vapaaehtoisesti tunnustaessa lapsen.

Tarkempia tietoja ja tietoa muista uuden isyyslain muutoksista löytää www.oikeusministerio.fi ja www.thl.fi .

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs