Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Työryhmä ehdottaa tuettujen palvelutilojen käytön sallimista muillekin kuin palvelutalon asukkaille

Ympäristöministeriö

Työryhmä ehdottaa tuettujen palvelutilojen käytön sallimista muillekin kuin palvelutalon asukkaille

Julkaistu: 27.01.2011 klo 10:25
Julkaisija: Ympäristöministeriö

Palvelutalojen rakentamisen ja käytön pelisäännöt halutaan selkeämmiksi

Palvelutalojen tilat tulisi avata tarpeen mukaan myös muille kuin palvelutalojen asukkaille, ehdottaa ympäristöministeriön asettama työryhmä. Esimerkiksi ateriapalveluja voisivat käyttää asuinalueen kotona asuvat ikääntyneet. Palveluiden laajentaminen olisi askel kohti asuinalueita, jotka palvelevat erityisesti ikääntyvää väestöä. Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle tänään.

Työryhmä selvitti laaja-alaisesti palveluasumisen julkisen rahoituksen rahoituslähteitä ja -periaatteita. Se kävi läpi palveluasumista rahoittavat julkiset tahot ja rahoituksen saannin edellytykset, selvitti julkisia hankintoja koskevaa sääntelyä sekä palveluasumisen järjestämisessä esiin nousseita ongelmia. Työryhmä tekee loppuraportissaan useita suosituksia siitä, miten palveluasumisen rahoittamista tulisi jatkossa kehittää.

Palvelutilojen avaamisen lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että palveluasumisen julkinen rahoitus tulisi kohdentaa niille erityisryhmille, joille ei ole riittävästi kohtuuhintaista vapaarahoitteista tarjontaa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset ja muistisairaat ikääntyneet. Julkisen tuen edellytykseksi ehdotetaan myös kuntien tekemää huolellista tarvearviointia. Näin voitaisiin välttää palvelutalojen vajaakäyttöä ja taata niiden säilyminen pitkäaikaisessa käytössä.

Hankintaosaaminen ja -pelisäännöt avainasemassa

Tavarahankintoihin sopivat kilpailuttamismallit eivät välttämättä sovellu palveluasumiseen. Hankintaprosessit on saatava toimimaan niin, että palvelutalot ovat tehokkaassa käytössä mutta kuitenkin taataan se, etteivät asukkaat joudu turhaan muuttamaan palveluntuottajan vaihtuessa. Tätä varten työryhmä ehdottaa selvitystä siitä, miten kuntien palveluasumishankinnat on järkevintä toteuttaa.

"Palvelutalojen vajaakäyttö ja asukkaiden turha muuttaminen on minimoitava mahdollistaen kuitenkin palveluntuottajien erilaisten konseptien kehittyminen ja niiden välillä tapahtuva kilpailu. Onkin tärkeää selvittää miten palveluasumishankinnat toteutetaan kilpailuneutraliteetin sekä asukkaiden aseman turvaavalla tavalla. Tähän tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kun kuntien palveluasumishankinnoissa toimitaan yhtäläisten ja selkeiden pelisääntöjen mukaan, se hyödyttää kaikkia osapuolia eli palvelutalojen asukkaita, kuntia, rakennusten omistajia, palveluntuottajia ja rahoittajia", Vapaavuori sanoo.

Työryhmän työ painottui tehostettuun palveluasumiseen, jossa henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Eri kohderyhmien osalta tarkasteltiin ikääntyneille, kehitysvammaisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asunnottomille tarkoitettua palveluasumista.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö,
puh. 050 521 7498, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs