Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Turun AMK sai rahoitusta yhteistyöhön Baltian maiden kanssa

Turun ammattikorkeakoulu

Turun AMK sai rahoitusta yhteistyöhön Baltian maiden kanssa

Tiedote.
Julkaistu: 21.04.2015 klo 09:57
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Turun AMK sai Central Baltic -rahoitusta ikäihmisten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja virolaisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin tukemiseen. Samalla AMKin kaksi muuta projektia pääsi jatkoon haun toiseen vaiheeseen.

Ensimmäisessä haussa rahoituksen saivat seitsemän projektia, joista Turun AMK:lta olivat mukana Käsikäes ja Reacting to Growing Immigration - Strengthening social inclusion of Estonian migrant (REGI). Kaikkiaan hakemuksia oli 41.

Regular projecteja pääsi haun toiseen vaiheeseen 45, joista AMK:n koordinoimia ovat SimACT ja OnBoard-Med. Hakemuksia tähän vaiheeseen oli yhteensä 136. Projekteissa toimitaan yhteistyössä Baltian maiden kanssa.

- Projektit kohdistuvat tärkeisiin, ajankohtaisiin aiheisiin ja sen on myös rahoittaja huomioinut päätöksiä tehdessään, toteaa Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen koulutusjohtaja Marjut Putkinen.

Vapaaehtoistyötä ikäihmisille ja hyvinvointia maahanmuuttajille

Käsikäes – Promoting Social Inclusion of Elderly through Well-being Parties – tavoitteena on luoda uusia ja innovatiivisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ikäihmisille Turun ja Tallinnan alueella. Heidän osallisuuttaan edistetään ottamalla heidät vahvasti mukaan uudenlaisten vapaaehtoistyön muotojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Projektin tuloksena ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja hyvinvointi lisääntyvät. Lisäksi Turun ja Tallinnan alueella on tarjolla uusia mahdollisuuksia vapaaehtoisena toimimiseen.

Projekti on kaksivuotinen, koordinoijana on Turun AMK ja partnereina ovat Turun lähimmäispalveluyhdistys ry, Tallinn Health Care College ja Self-Help and Advisory Association for Senior Citizens in Tallinn.

Reacting to Growing Immigration - Strengthening social inclusion of Estonian migrant – REGI -hankkeessa käsitellään virolaisten maahanmuuttajien tilannetta. Maahanmuuton seurauksena sosiaaliongelmien riski kasvaa. Suomeen tulleet virolaiset kokevat juurettomuutta ja samaan aikaan Viroon jääneet perheenjäsenet kokevat epävarmuutta tilanteessa, jossa perheyhteisö on vaarassa hajota.

Projektin tavoitteena on edistää perhekokonaisuuden selviytymistä ja tukea hyvinvointia tilanteessa, jossa yksi virolaisen perheen jäsen tai koko perhe on muuttanut työn perässä Suomeen. Projektissa autetaan sekä ulkomailla Suomessa että kotimaassa Virossa olevaa perhettä.

Tavoitteena on ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä suomalaisissa että virolaisissa yhteisöissä edistämällä yhteisöllisyyttä ja kehittämällä sosiaalisia verkostoja. Lisäksi tuetaan virolaisten Suomeen sopeutumista ja ennaltaehkäistään perheen hajoamista vahvistamalla virolaisia juuria ja identiteettiä uudessa tilanteessa.

Projektia koordinoi Turun AMK ja partnereina ovat Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž (Tallinn University Rakvere College) Virosta sekä Varsinais-Suomen Viro-keskus ry ja Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry Suomesta.

Hoitoalan koulutusta ja meriliikennekoulutusta kehitetään

Simulation Activities in Acute Health Care – SimACT -hankkeessa kehitetään hoitotyötä. Noin joka kymmenennessä akuutissa hoitotoimenpiteessä tehdään virhe. Lisäämällä sairaanhoidon opiskelijoiden ja ammattilaisten asiantuntijuutta voidaan supistaa virheellisiä hoitotoimenpiteitä ja kasvattaa potilasturvallisuutta.

Simulaatio-opetus on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi edistää terveysalan asiantuntijuutta. Projektissa on tarkoitus yhdistää simulaatio-opetusta ja ICT-teknologiaa, jotta saadaan luotua realistisia hoitotapauksia ja sitä kautta saavutettua hyviä oppimistuloksia. Projektin aikana kehitetään kansainvälinen opintomoduuli hoitotyön perus- ja täydennyskoulutukseen.

Projektin tavoitteena on luoda yleiset hoitostandardit ja siten taata hoitajien mahdollisuudet työskennellä Central Balticin alueella. Projektin aikana opintomoduuli vakiinnutetaan Latviassa ja Suomessa sekä levitetään muihin Baltian maihin.

Projektia koordinoi Turun AMK ja partnerina on Riga Medical College of the University of Latvia sekä liitännäispartnereinaTYKS, Suomi ja myöhemmin ilmoitettava latvialainen sairaala.

OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping – tavoitteena on kehittää, uudistaa ja yhdenmukaistaa laivasairaanhoitoon ja meriliikenteen turvallisuuteen liittyvää koulutusta.

Koulutukset koskevat mm. laivahenkilöstön lääkinnällisiä valmiuksia, ensihoitoa, potilasturvallisuutta, työturvallisuutta ja meriturvallisuutta. Osaamisvaatimukset ovat kasvaneet ja ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä on tullut entistä tärkeämpää.

Laivaliikenne Itämerellä kasvaa, öljykuljetukset lisääntyvät, rahtilaivoilla henkilöstömäärät vähenevät ja matkustajalaivoilla ikääntyneiden matkustajien osuudet kasvavat. Samanaikaisesti mahdollisuudet uuden teknologian hyödyntämiseen hätätilanteissa ovat lisääntyneet, kuten etäkonsultaatiomahdollisuudet ja mm. defibrallaattorien ja muiden teknisten apuvälineiden lisääntyminen laivoilla.

Tarve rajat ylittävälle yhteistyölle ja koulutuksen harmonisoinnille Itämeren alueen kansainvälisillä työmarkkinoilla on ilmeinen.

Turun AMK on koordinattorina projektin valmistelussa. Partnereina ovat Karolinska Institutet, Högskolan på Åland, Estonian Nautical School, Riga Stradins University ja Latvian Maritime Academy. Projektin suunniteltu kesto on 4 vuotta.

 

Lisätiedot:

Käsikäes Katariina Felixson, 040 355 0538

OnBoard-Med Suvi Kivelä, 040 355 0525

REGI ja SimACT Anna Tonteri, 040 355 0532

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9300 opiskelijan ja 700 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs