Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Turku kehittää ja organisoi uudelleen mielenterveys- ja päihdepalvelujaan

Turun kaupunki

Turku kehittää ja organisoi uudelleen mielenterveys- ja päihdepalvelujaan

Tiedote.
Julkaistu: 20.04.2016 klo 10:07
Julkaisija: Turun kaupunki

Turun kaupunki selvittää parhaillaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä ja uudelleenorganisointia ennen tulevaa yhdistymistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatristen toimintojen kanssa.

Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa Kupittaan sairaalan G1-osaston potilaspaikkoja on vähennetty. Vielä tämän kevään aikana tarkoituksena on yhdistää vanhuspsykiatrian osastojen G1 ja G2 toiminnot. Potilaiden hoitoon on kehitetty ns. välimuotoisten palvelujen yksikkö, jossa liikkuva tiimi tarjoaa potilaan tarpeisiin räätälöityä palvelua potilaan kotona tai muussa hoitopaikassa.

Selvitystyön tuloksena kotona oleville potilaille tarjotaan puhelinkontaktimahdollisuus sairaalaan ympäri vuorokauden. Vaikeasti oireileville muistihäiriöpotilaille on suunnitteilla uusi korvaava hoitomuoto, jossa hyödynnetään somaattisen sairaalan ja geropsykiatrian osaamisen yhteistyötä, mm. vierihoitomallia.

Selvitystyötä määrittelee tuleva yhdistyminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Tästä johtuen mielenterveys- ja päihdepalveluiden sijoittuminen tulevaan organisaatioon on vielä kesken. Osastojen työnjako ja henkilökuntarakenteen tarkastelu, esimiestyön organisointi sekä vastuukysymysten selvitystyö, ovat myös kesken.

Psykiatrian suljettuja osastoja koskeva sisäinen tarkastus etenee suunnitelman mukaan

Helmikuussa 2016 uutisoitiin, että Kupittaan sairaalan G1-osastolla ollut vakavia ongelmia koskien hoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta vuosina 2009 - 2013, ja että vastaavia ongelmia olisi ollut myös tämän jälkeen. Uutisoinnin taustalla on todettu olleen kaupungin hyvinvointitoimialan itse vuonna lokakuussa 2013 tekemä osastoa koskeva sisäinen selvitys, joka käynnistettiin epäkohtien ja epäilyjen noustua esiin.

Sisäisen selvityksen perusteella toimialalla päätettiin toimenpiteistä todettujen epäkohtien poistamiseksi ja hoitotyön laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Toimenpiteet koskivat lääkehoidon kehittämistä ja hoitotyön kirjaamista, työvuorosuunnittelua sekä työilmapiiriin vaikuttavia asioita.

Osaston työntekijöille järjestettiin kuulemistilaisuus, jonka jälkeen viidelle työntekijälle annettiin kirjallinen varoitus ja viidelle huomautus. Työntekijät kiistivät rikkeet muutamaa henkilöä lukuun ottamatta. Tutkintapyyntö tehtiin poliisille 2. joulukuuta 2013. Esitutkinnan kohteena olivat lääkevarkaudet.

Vuoden 2013 tehdyn sisäisen valvonnan seurauksena osaston lääkehoitoon kiinnitettiin erityistä huomiota. Lääkekaapin avainkäytäntöjä ja lääkkeiden kirjaamista tarkennettiin. Lisäksi lääkehoidon osaamista parannettiin koulutuksella.

Vuoden 2013 selvityksen perusteella päätettiin kiinnittää erityistä huomiota työaikojen noudattamiseen. Työntekijöiden mukaan työvuorosuunnittelu tasapuolistui vuoden 2014 alusta.

Koska osastoa koskeneessa uutisoinnissa on väitetty, että toiminnassa on ollut vielä loppuvuodesta 2013 päätettyjen toimenpiteiden jälkeen epäkohtia ja muita vakavia puutteita, kaupunki päätti yhteistyössä muiden viranomaisten toimesta arvioida, ovatko jo tehdyt toimenpiteet olleet riittäviä ja onko edelleen puutteita tai moitittavaa hoitotyössä asianomaisen osaston tai muiden psykiatrian suljettujen osastojen osalta.

Turun kaupunki käynnisti Kupittaan G1-osastolla sisäisen tarkastuksen 18.2.2016. Sisäinen tarkastus arvioi myös hyvinvointitoimialan sisäisen valvonnan periaatteiden toteutumista

- Sisäinen tarkastus etenee suunnitelmien mukaisesti. Kaikkiin julkisuudessa esillä olleisiin väitteisiin ei voida kuitenkaan ottaa kantaa ennen selvityksen valmistumista. Myöskään julkisuudessa esitettyjen potilaskertomusten kommentoiminen yksityiskohtaisesti ei ole mahdollista potilastietolain perusteella, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

- Tärkeintä on että potilasturvallisuus ja hoidon laatu on nyt varmistettu, sekä henkilökunnan työskentelyedellytyksistä huolehdittu. Työntekijät ovat työskennelleet koko kevään kovassa paineessa sekä julkisuuden, suuren yleisön ja potilaiden taholta, kertoo Randell.

Seuraavaksi sisäinen tarkastus varmistaa suljettujen osastojen hoidon laadun. Sisäisen tarkastuksen lisäksi myös Valvira ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen poliisi sekä Fimea tekevät asiasta selvityksiä.

Valvira ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto ovat tehneet tarkastuskäynnit Kupittaan psykiatrisen sairaalan G1-osastolle 24.2. ja 23.3.2016. Valvira on todennut asioiden olevan nyt kunnossa.

Lisätietoja:

  • Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, p. 0400 500 822
  • palvelualuejohtaja Katariina Korkeila, p. 050 552 9240, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  • tarkastusjohtaja Tuula Weckman, p. 02 262 7416, sisäinen tarkastus

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs