Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » SYL:n liittokokous kokoontuu pe–la 21.–22.11. Espoon Korpilammelle – liittokokouspuhujana Timo Soini

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL:n liittokokous kokoontuu pe–la 21.–22.11. Espoon Korpilammelle – liittokokouspuhujana Timo Soini

Tiedote.
Julkaistu: 18.11.2014 klo 12:42
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 18.11.2014

(Pressmeddelande finns på svenska nedan. The press release is in English below.)

Vapaa julkaistavaksi

Kaikkia Suomen noin 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kaksipäiväinen liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella pe–la 21.–22. marraskuuta. Kokous valitsee SYL:lle uuden puheenjohtajan ja kuusi muuta hallituksen jäsentä ensi vuodelle sekä linjaa ensi vuoden tavoitteista ja toiminnasta.

Kokous alkaa perjantaina kello 10.00. Lauantaina kokous jatkuu klo 9.30, ja tuolloin klo 11.00 saapuu paikalle perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pitämään liittokokouspuheen. Lauantai-iltapäivällä, arviolta klo 16–17, liittokokous huipentuu hallitus- ja puheenjohtajavaalien tuloksiin.

Liittokokouksessa ovat edustettuina kaikki 15 ylioppilaskuntaa, ja kokous käyttää SYL:n ylintä päätösvaltaa. Yhteensä ylioppilaskunnat nimeävät 142 varsinaista liittokokousedustajaa, ja kaikkiaan kokouksessa on läsnä noin 300 henkilöä.

Puheenjohtajapaikkaa tavoittelee kaksi ehdokasta ja he ovat Jari Järvenpää Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta (Tamy) ja Jussi Nieminen Turun yliopiston ylioppilaskunnasta (TYY).

Lisäksi kuutta muuta hallituspaikkaa tavoittelee kahdeksan ehdokasta. Ylioppilaskuntien asettamia ehdokkaita ovat: Janne Hälinen (Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY), Raine Katajamäki (Åbo Akademis Studentkår ÅAS), Toivo Laitinen (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY), Lauri Lehtoruusu (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY), Paula Martikainen (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY), Iiris Niinikoski (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY), Ville Siikaluoma (Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY) ja Silja Silvasti (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY). Ehdokkaita voi asettaa aina liittokokouksessa tapahtuvaan henkilövalintaan asti.

Kokouksen asialistalla on sääntömääräisesti ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi liittokokous keskustellee opiskelijaliikkeen tavoitteista 2015 kevään eduskuntavaaleihin.

Tiedotusvälineet ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan opiskelijapolitiikan vuosittaista huipentumaa kokouksen molempina päivinä. Henkilövalinnoista päätetään lauantaina iltapäivällä, ja niistä tiedotetaan medialle mahdollisimman pian henkilövaalin ratkettua.

Haastatteluita annetaan mieluiten lounastauoilla (pe klo 12.30–14 ja la klo 12–13) ja liittokokouksen päätyttyä. Haastatteluihin liittyvissä tiedusteluissa ja pyynnöissä voi ottaa yhteyttä SYL:n tiedottajaan (riitta.kappi@syl.fi, p. 041 515 2228).

SYL:n liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://new.livestream.com/muunne/SYL. Lisäksi liittokokouksen kulusta päivitetään tuoreimmat käänteet SYL:n Facebook-sivulle (www.facebook.com/SYL.FIN) ja Twitteriin (www.twitter.com/SYL_FIN). Aihetunnuksena sosiaalisessa mediassa on #SYLliittari.

Lisätietoja:

pääsihteeri Juha Töyrylä, p. 041 515 2229

puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007

Liittokokouksen aikana parhaiten tavoitettavissa on tiedottaja Riitta Käppi, p. 041 515 2228

s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@syl.fi

Liittokokousmateriaalit löytyvät osoitteesta: http://www.syl.fi/materiaalit/liittokokous/

Verkkomateriaaleista löytyy myös tarkempi ohjelma-aikataulu.

Kokouspaikka: Hotelli Korpilampi, Espoo, kartat: http://www.korpilampi.fi/fi/yhteystiedot/

-------

Pressmeddelande 18.11.2014

FSF:s förbundsmöte sammanträder fre–lör 21–22.11 i Korpilampi, Esbo – Timo Soini förbundsmötets gästtalare

Alla de 135 000 finländska universitetsstuderandenas gemensamma representant, Finlands studentkårers förbund (FSF), håller sitt två dagar långa förbundsmöte i Korpilampi, Esbo, fre–lör den 21–22 november. Mötet väljer förbundets nya ordförande och sex övriga styrelsemedlemmar för nästa år samt drar upp riktlinjerna för målen och verksamheten under det kommande året.

Mötet inleds på fredagen klockan 10.00. På lördagen fortsätter mötet kl. 9.30, och kl. 11 anländer Sannfinländarnas partiordförande Timo Soini för att hålla sitt tal till förbundsmötet. På lördag eftermiddag, omkring kl. 16–17, kulmineras förbundsmötet i resultaten för styrelse- och ordförandevalen.

Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutande organ och vid det är alla 15 studentkårer i Finland representerade. Studentkårerna utser sammanlagt 142 ordinarie förbundsmötesdelegater och mötet samlar totalt omkring trehundra personer.

Två kandidater har ställt upp i valet till ordförande. Dessa två personer är Jari Järvenpää från studentkåren vid Tammerfors universitet (Tamy) och Jussi Nieminen från studentkåren vid Åbo universitet (TYY).

Dessutom har åtta kandidater ställt upp i valet till de sex styrelseplatserna. Studentkårerna ställde upp följande personer: Janne Hälinen (Studentkåren vid Lapplands universitet LYY), Raine Katajamäki (Åbo Akademis Studentkår ÅAS), Toivo Laitinen (Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS), Lauri Lehtoruusu (Aalto-universitetets studentkår AYY), Paula Martikainen (Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY), Iiris Niinikoski (Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS), Ville Siikaluoma (Studentkåren vid Uleåborgs universitet OYY) och Silja Silvasti (Studentkåren vid Jyväskylä universitet JYY). Kandidatuppställningen är öppen fram till att förbundsmötet börjar behandla föredragningslistans punkt om personval.

På föredragningslistan för mötet finns stadgeenligt nästa års verksamhetsplan och budget. Utöver dessa ärenden kommer förbundsmötet också att diskutera studentrörelsens mål för riksdagsvalet våren 2015.

Medierna är varmt välkomna att följa med studentpolitikens årliga höjdpunkt under båda mötesdagarna. Personvalen förrättas lördag eftermiddag och valresultaten vidarebefordras till medierna så snabbt som möjligt.

Intervjuer ges helst under lunchpausen (fre kl. 12.30–14 och lör kl. 12–13) eller efter att förbundsmötet avslutats. För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta FSF:s informatör (riitta.kappi@syl.fi, tfn 041 515 2228).

Man kan även följa med FSF:s förbundsmöte som direktsändning på webben på adressen http://new.livestream.com/muunne/SYL. Senaste nytt från förbundsmötet uppdateras på FSF:s Facebooksida (www.facebook.com/SYL.FIN) och på Twitter (www.twitter.com/SYL_FIN). Förbundsmötets hashtagg i sociala medier är #SYLliittari.

Ytterligare information:

generalsekreterare Juha Töyrylä, tfn 041 515 2229

ordförande Piia Kuosmanen, tfn 044 906 5007

Under förbundsmötet nås FSF bäst genom informatör Riitta Käppi, tfn 041 515 2228

e-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@syl.fi

Förbundsmötets handlingar finns på adressen: http://www.syl.fi/materiaalit/liittokokous/

Där hittar du även förbundsmötets detaljerade program.

Mötesplats: Korpilampi, Esbo. Kartlänk: http://www.korpilampi.fi/fi/yhteystiedot

----

Press release 18th Novemver 2014

SYL General Assembly in Korpilampi, Espoo – guest speaker Timo Soini

The General Assembly of the National Union of University Students in Finland (SYL) will be held at Korpilampi, Espoo, on 21–22 November. SYL is the common representative of all the 135,000 students in Finnish universities.  The General Assembly elects the new President and the six members of the Executive Board, and outlines the union's objectives and operations for the forthcoming year.

The General Assembly commences on Friday at 10:00. The meeting resumes on Saturday at 9:30, and at 11:00 Timo Soini, the party leader of the Finns Party, addresses the attendants of the General Assembly. On Saturday afternoon, around 16–17, the meeting culminates in the election of SYL’s new President and Executive Board.

The General Assembly is the highest decision-making body of SYL, with representatives from all 15 university student unions in Finland. The student unions nominate a total of 142 delegates for the General Assembly. The total number of people attending the meeting is approximately 300.

Two candidates are running for President of SYL. The candidates are: Jari Järvenpää from the Student Union of the University of Tampere (Tamy) and Jussi Nieminen from the Student Union of the University of Turku (TYY).

The number of candidates for the six-member SYL Executive Board is eight. The following candidates have been nominated by the student unions: Janne Hälinen (Student Union of the University of Lapland LYY), Raine Katajamäki (Student Union of Åbo Akademi ÅAS), Toivo Laitinen (Student Union of the University of Helsinki HYY), Lauri Lehtoruusu (Aalto University Student Union), Paula Martikainen (Student Union of the University of Eastern Finland ISYY), Iiris Niinikoski (Student Union of the University of Helsinki HYY), Ville Siikaluoma (Student Union of the University of Oulu OYY) and Silja Silvasti (Student Union of the University of Jyväskylä JYY). The candidate nominations are open until the election process begins at the General Assembly.

The statutory items on the agenda for the meeting include next year’s plan of action and budget. Other items on the agenda include discussion around the goals of the student movement for the Finnish Parliamentary Election in the spring of 2015.

The media is very welcome to follow the yearly high point of Finnish student politics on both days of the meeting. The election of officials will take place on Saturday afternoon. SYL will inform the media about the results as soon as possible once the results are in.

The preferred times for interviews are during lunch (Fri 12.30–14 and Sat 12–13) and after the conclusion of the assembly. For inquiries about interviews, please contact SYL’s Information Officer (riitta.kappi@syl.fi, tel. 041 515 2228).

The SYL General Assembly will be broadcast live online. The live broadcast will be available at http://new.livestream.com/muunne/SYL. The latest news from the General Assembly will also be updated on SYL’s Facebook page (www.facebook.com/SYL.FIN) and on Twitter (www.twitter.com/SYL_FIN). Follow the General Assembly in social media with the hashtag #SYLliittari.

Further information:

Secretary General Juha Töyrylä, tel. 041 515 2229

President Piia Kuosmanen, tel. 044 906 5007

The best way to reach SYL during the actual meeting is through Information Officer Riitta Käppi, tel. 041 515 2228

All email addresses are of the format firstname.lastname@syl.fi

You will find the official General Assembly documents (in Finnish and Swedish) at: http://www.syl.fi/materiaalit/liittokokous

The online material also includes the program and timetable of the meeting.

Venue: Hotel Korpilampi, Espoo. For more information, please visit http://www.korpilampi.fi/contact/


Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs