Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » SYL: Kutsu koulutuksen tasa-arvoa pohtivan julkaisun julkistamistilaisuuteen ke 3.12. klo 10-12

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL: Kutsu koulutuksen tasa-arvoa pohtivan julkaisun julkistamistilaisuuteen ke 3.12. klo 10-12

Kutsu.
Julkaistu: 27.11.2014 klo 15:32
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kutsu 18.11.2014

(Inbjudan finns på svenska nedan.)

Hyvä vastaanottaja

Tervetuloa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) teettämän koulutuksen tasa-arvon tilaa 2010-luvulla pohtivan artikkelikokoelman julkaisutilaisuuteen keskiviikkona 3.12. klo 10.00-12.00 (kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen). Tilaisuus järjestetään SYL:n toimistolla Kampissa (Lapinrinne 2, Helsinki).

Artikkelikokoelmassa “Erkanevat koulutuspolut - Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla” tarkastellaan koulutuksellisen tasa-arvon ulottuvuuksia, historiallista kehitystä ja nykytilaa. Näkökulma painottuu korkeakouluopintoja edeltäviin koulutuspolun vaiheisiin.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi kiistaton perusta ja vahvuus on, että järjestelmä on rakennettu tasa-arvoisesti kaikkia kansalaisia palvelemaan. Käsitys tasa-arvosta on kuitenkin muuttanut muotoaan ja saanut uusia tulkintoja vuosien saatossa. Onko koulutusjärjestelmämme edelleen kaikkien yhtä lailla saavutettavissa ja hyödynnettävissä? Mitä ylipäänsä tarkoitetaan tasa-arvolla tämän päivän koulutuksessa?

Julkaistavassa teoksessa esitellään koulutuksen tasa-arvon keskeisiä ulottuvuuksia ja erilaisia näkökulmia aiheeseen. Kirjan artikkeleissa pureudutaan tarkemmin siihen, mitä tutkimuksen valossa tiedetään tasa-arvon toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä, mm. koulutuksen periytymisestä sekä alueellisista ja sukupuolten välisistä eroista. Keskeisessä roolissa ovat myös erilaiset hankkeet ja kokeilut, joissa on edistetty koulutuksen tasa-arvon toteutumista ja purettu segregaatiota. Näkökulmien rikastamiseksi ja innostuksen herättämiseksi kirjaan on sisällytetty myös ihmisten omakohtaisia puheenvuoroja aiheesta.

Teoksen toimittajina ovat Suvi Pulkkinen (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus) sekä Johanna Roihuvuo (Tampereen yliopisto).

Julkaisutilaisuudessa ovat paikalla sekä teoksen toimittajat että artikkelien kirjoittajia. Julkaisutilaisuudesta saa myös teoksen mukaansa.

Ohjelma

9.30-10 Kahvitarjoilu

10.00 Tervetuliaissanat

10.05-11.00 Kirjoittajien puheenvuoro: tutkijat Venla Bernelius ja Atte Vieno

11.00-11.40 Politiikan puheenvuoro: kansanedustajat Tuomo Puumala ja Anu Urpalainen

11.40-12.00 Tilaa keskustelulle ja kysymyksille

12.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

SYL:n hallituksen jäsen (koulutuspolitiikka) Pirre Seppänen, p. 044 906 5001

SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, p. 041 515 2230

etunimi.sukunimi@syl.fi

------

Inbjudan 18.11.2014

FSF: Inbjudan till lanseringstillfälle för publikation om jämställdhet onsdagen 3.12 kl. 10–12

Bästa mottagare

Välkommen till lanseringstillfället för en artikelsamling som Finlands studentkårers förbund (FSF) låtit göra om jämställdhet på 2010-talet, onsdagen 3.12 kl. 10.00–12.00 (kaffeservering fr.o.m. kl. 9.30). Evenemanget ordnas på FSF:s kansli i Kampen (Lappbrinken 2, Helsingfors).

I artikelsamlingen "Åtskiljda studiestigar – Jämlikhetens ställning i utbildningen på 2010-talet" granskas den utbildningsmässiga jämställdhetens dimensioner, historiska utveckling och nuläge med fokus på studiestigens skeden innan högskolestudierna.

En av det finländska utbildningssystemets obestridliga grunder och styrkor är att det har byggts som ett jämlikt system som betjänar alla medborgare. Uppfattningen om jämställdhet har ändå ändrat form och fått nya tolkningar under årens lopp. Kan vårt utbildningssystem fortfarande nås och utnyttjas av alla på samma sätt? Vad menas över huvudtaget med jämställdhet i dagens utbildning?

I verket som publiceras presenteras den utbildningsmässiga jämställdhetens centrala dimensioner och olika synvinklar på ämnet. I bokens artiklar går man djupare in på vad man i ljus av forskning vet om faktorer som påverkar förverkligandet av jämställdhet, bl.a. nedärvning av utbildning samt skillnader mellan regionerna och könen. En viktig roll innehas av olika projekt och försök där man främjat förverkligandet av utbildningsmässig jämställdhet och förebyggt segregation. För att berika synvinklarna och väcka intresse har man även inkluderat olika personers egna berättelser om ämnet i boken.

Verket har redigerats av Suvi Pulkkinen (Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus) och Johanna Roihuvuo (Tammerfors universitet).

Vid lanseringstillfället finns både verkets redaktörer och en del av skribenterna på plats.

Ytterligare information:

FSF:s styrelsemedlem (högskolepolitik) Pirre Seppänen, tfn 044 906 5001

FSF:s högskolepolitiska sekreterare Jarmo Kallunki, tfn 041 515 2230

fornamn.efternamn@syl.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs