Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » SYL ja SAMOK: Lukukausimaksuilla lisäkuluja korkeakouluille

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL ja SAMOK: Lukukausimaksuilla lisäkuluja korkeakouluille

Julkaistu: 22.10.2015 klo 14:12
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 22.10.2015

(Ställningstaganden finns på svenska nedan. The comment is in English below.)

Vapaa julkaistavaksi

Sipilän hallitus esittää vähintään 1500 euron pakollisia lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK vastustavat lukukausimaksuja voimakkaasti ja ovat huolissaan korkeakoulutuksen kansainvälistymisen tulevaisuudesta.

Esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2010 käyttöönotettujen lukukausimaksujen jälkeen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrä on romahtanut, joillain aloilla jopa 80 %. Useita koulutusohjelmia on jouduttu lopettamaan lukukausimaksujen seurauksena.

Sipilän hallitus leikkaa korkeakouluilta rankalla kädellä, mutta kannustaa niitä lisäämään tulojaan kansainvälisiltä opiskelijoilta perittävillä lukukausimaksuilla. On selvää, että varsinkin alkuvaiheessa korkeakoulut joutuvat panostamaan voimakkaasti maksullisten ohjelmien markkinointiin, opiskelijoiden rekrytointiin ja esimerkiksi stipendijärjestelmien pyörittämiseen vaadittavaan hallintoon. On hyvin todennäköistä, että lopulta viivan alle jääkin pitkä miinus.

“Pakolliset maksut takaavat sen, että kv-ohjelmia korkeakouluissa kuolee. Tämä käy erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien korkeakouluissa ja vahingoittaa näiden korkeakoulujen ja koko alueen kansainvälistymistä”, SYL:n puheenjohtaja Jari Järvenpää toteaa.

Ammattikorkeakouluissa on viime vaalikauden aikana vähennetty lähes tuhat henkilötyövuotta. Helsingin yliopisto ilmoitti juuri 1200 henkilötyövuoden vähentämistarpeesta. Kansainvälisten koulutusohjelmien lakkauttaminen tulee aiheuttamaan lisää irtisanomisia.

“Tämä tarkoittaa myös sitä, että viime hallituskaudelta tutut yt-neuvottelut jatkuvat tulevaisuudessakin. Esimerkiksi elinkeinoelämä kilpailee jo nyt vähistä kansainvälisistä osaajista, joita on muutenkin hankala rekrytoida Suomeen. Tämän päätöksen myötä se tulee olemaan entistä vaikeampaa”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Peltonen sanoo.

Hallituksen esityksessä todetaan, että Suomessa ei ole toistaiseksi kattavasti selvitetty ulkomaalaisten opiskelijoiden merkitystä kansantaloudelle siten, että selvityksessä olisi otettu huomioon opiskelijoiden kulutus Suomessa, koulutuksen ja tukipalveluiden kustannukset sekä työllistyminen suomalaisille työmarkkinoille. Aikaa selvityksen tekemiselle on ollut vuosia mutta sitä ei ole haluttu tehdä.

SAMOK ja SYL paheksuvat Sipilän hallituksen näköalattomia koulutuspoliittisia toimia ja pelkäävät, että ulkomaalaisten lukukausimaksut ovat vain alkusoittoa koulutuksen maksullisuudessa.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

asiantuntija Pauliina Savola (SAMOK), p. 050 389 1012, etunimi.sukunimi@samok.fi

koulutuspoliittinen sihteeri Niina Jurva (SYL), p.041 515 2230 , etunimi.sukunimi@syl.fi

--------

Ställningstagande 22.10.2015

Fritt för publicering

SAMOK och FSF: Terminsavgifter ökar högskolornas utgifter

Regeringen Sipilä föreslår obligatoriska terminsavgifter på minst 1 500 euro för studerande från utanför EU- och EES-området. FSF och SAMOK motsätter sig å det kraftigaste terminsavgifter och oroar sig för framtiden för högskolornas internationalisering.

Efter att Sverige år 2010 införde terminsavgifter för studerande från utanför EU- och EES-området har antalet studerande rasat med upp till 80 % inom vissa ämnesområden. Till följd av att terminsavgifterna infördes måste flera studieprogram läggas ned.

Regeringen Sipilä skär med hård hand i högskolornas finansiering, men uppmuntrar dem att öka sina intäkter genom att kräva utländska studerande på terminsavgifter. Det står klart att speciellt i början kommer högskolorna att vara tvungna att satsa stort på att marknadsföra de avgiftsbelagda programmen, rekrytera studerande och på till exempel den administration som krävs för att få stipendiesystemet att rulla. Det är mycket sannolikt att resultatet för högskolorna i slutändan blir ett stort minus.

”Obligatoriska avgifter innebär slutet för många av högskolornas internationella program. Det gäller speciellt högskolorna utanför huvudstadsregionen och skadar inre endast deras internationalisering, men hela regionens internationalisering.” konstaterar FSF:s ordförande Jari Järvenpää.

Yrkeshögskolorna skar ner närmare 1 000 årsverken under den förra regeringsperioden. Helsingfors universitet har nyss meddelat att det måste skära ner med 1 200 årsverken. Då internationella utbildningsprogram dras in leder det till fler uppsägningar. ”Det här innebär också att de samarbetsförhandlingar som blev välbekanta under förra regeringen kommer att fortsätta. Redan nu tävlar exempelvis näringslivet om det fåtal internationella experter som det även under andra omständigheter är svårt att rekrytera till Finland. Det blir ännu svårare efter det här beslutet.” säger SAMOKs ordförande Joonas Peltonen.

Regeringen konstaterar i sin proposition att man i Finland inte ännu utförligt utrett vilken betydelse utländska studerande har för nationalekonomin på ett sätt som skulle beakta utländska studerandes konsumtion i Finland, kostnaderna för utbildning och stödtjänster samt hur de sysselsätter sig på den finländska arbetsmarknaden. Det har funnits många år att göra utredningen men viljan har saknats.

SAMOK och FSF fördömer den avsaknad av perspektiv som regeringen Sipilä uppvisar i sin utbildningspolitiska åtgärder. Förbunden befarar att terminsavgifterna för utländska studerande endast är upptakten till en avgiftsbelagd utbildning.

Mer information:

ordförande Jari Järvenpää (FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

ordförande Joonas Peltonen (SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

sakkunnig Pauliina Savola (SAMOK), tfn 050 389 1012, fornamn.efternamn@samok.fi

utbildningspolitisk sekreterare Niina Jurva (FSF), tfn 041 515 2230 , fornamn.efternamn@syl.fi

-----------------------

Comment Thursday 22 October 2015

For immediate release

SAMOK and SYL: Tuition fees cause additional costs for HEIs

The Government proposes mandatory tuition fees of at least 1,500 euro for students from outside the EU and the EEA. SYL and SAMOK fiercely oppose tuition fees and are concerned for the future of the internationalisation of higher education in Finland.

For instance, the tuition fees introduced in Sweden in 2010 caused the number of students from outside the EU and EEA to plummet, in some fields with as much as 80%. Several study programmes have been discontinued resulting from the introduction of tuition fees.

The Government has aimed severe cuts at higher education institutions (HEI) and now encourages HEIs to increase their income by tuition fees for foreign students. It is clear that HEIs will be forced to heavily invest in marketing the programmes subject to fees, in order to attract students, and to secure the administration of stipend systems. It is more than likely that the costs will far exceed the revenue from the tuition fees.

“Mandatory fees will be the end of many of the international programmes at our higher education institutions. The threat is most pronounced for the HEIs outside the greater Helsinki region and will damage not only the internationalisation of the institutions, but also the internationalisation of the regions where the HEIs are located,” says SYL President Jari Järvenpää.

During the previous government period, universities of applied sciences (UAS) cut their staff by almost 1,000 person-years. The University of Helsinki just announced the need for cut-backs of 1,200 person-years. More lay-offs will follow when international degree programmes are forced to be terminated. “This also means a continuation of the redundancy negotiations we experienced under the previous government. This while the business community, among others, competes for the few international experts whom it is challenging to recruit into coming to Finland already as it is. This decision will make this all the more challenging,” SAMOK President Joonas Peltonen points out.

The Government Proposal notes that there is no in-depth research in Finland of the impact of international students on the Finnish economy; their consumption in Finland, costs for education and support, their employment on the Finnish labour market. The government(s) has had several years to conduct such research, but has not been inclined to do so.

SAMOK and SYL greatly disapprove of the lack of perspective in the education policy of the Government. The unions fear that tuition fees for foreign students are just a prelude in the commercialisation of education.

Contact details:

President Jari Järvenpää (SYL), tel. +358 44 906 5007, jari.jarvenpaa@syl.fi

President Joonas Peltonen (SAMOK), tel. +358 50 389 1000, joonas.peltonen@samok.fi

Adviser Pauliina Savola (SAMOK), tel. +358 50 389 1012, pauliina.savola@samok.fi

Education Policy Officer Niina Jurva (SYL), tel. +358 41 515 2230, niina.jurva@syl.fi

http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs