Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Sanoilla on merkitystä — miten lapsen hyväksikäytöstä keskustellaan?

Pelastakaa Lapset ry

Sanoilla on merkitystä — miten lapsen hyväksikäytöstä keskustellaan?

Tiedote.
Julkaistu: 14.06.2016 klo 10:52
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Kansainvälinen Ecpat International on yhteistyössä 17 organisaation kanssa julkistanut kattavan terminologiaohjeistuksen lapsen kaupallisen ja seksuaalisen hyväksikäytön sanastosta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää ammattilaisten käyttämää käsitteistöä sekä luoda pohjaa entistä parempaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, tiedon keräämiseen ja tutkimustoimintaan. Lasten kaupallisen hyväksikäytön ennaltaehkäisy vaatii vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista sitoutumista siihen, että yksikään lapsi ei joudu hyväksikäytetyksi. Ei Suomessa eikä suomalaisten toimesta. 

Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat ovat olleet mukana terminologiaohjeistuksen laatimisessa digitaaliseen mediaan liittyvän hyväksikäytön asiantuntijuuden vuoksi. Työssä on keskitytty erityisesti lasta seksualisoivan kuvamateriaalin määrittelyyn sekä verkossa tapahtuvaan hyväksikäyttöön liittyvään käsitteistöön.

Erityisesti teknologian mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet seksuaaliseen hyväksikäyttöön vaativat uusia määritelmiä, jotta ilmiö tulee kuvatuksi ja ymmärretyksi riittävällä tarkkuudella. Terminologiaohjeistuksessa luokitellaan käsitteet kolmeen kategoriaan: suositellut, käytä harkiten sekä ongelmalliseksi koetut. 18 kuukautta kestäneen työn tuloksena on tuotettu kattava taustamateriaali keskustelun ja toiminnan tueksi.

Yksi keskeisimmistä käsitteiden kanssa työskentelyn tuloksista on, että koetuille teoille ja kokemuksille on sanoja, joiden avulla hiljaisuus voidaan rikkoa ja asioista keskustella”, toteaa Veera Uusoksa, Lapset ja digitaalinen media -yksikön päällikkö Pelastakaa Lapset ry:stä. ”Esimerkiksi lapsiporno käsitteenä voi tarkoittaa pornoa henkilölle, joka on seksuaalisesti kiinnostunut lapsista. Uhrille ja muille kyse on aina väkivallasta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapsella on oikeus siihen, että häntä ei liitetä mihinkään aikuisten seksuaaliseen toimintaan. Lapsen oikeus on ensisijainen ja siitä syystä käsitettä käytettäessä tulisi olla erityisen tietoinen siitä missä yhteydessä termiä käyttää ja miten haluaa tulla ymmärretyksi.”

Tänään julkaistu terminologiaohjeistus on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi.

Terminologiaohjeistus: LuxembourgGuidelines.org

Lisätietoja:

Veera Uusoksa, päällikkö, Lapset ja digitaalinen media, Pelastakaa Lapset ry, veera.uusoksa@pelastakaalapset.fi, 0504331397

Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille: bit.ly/1qAybzo

Liitetiedostot

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tue työtämme: www.pelastakaalapset.fi/lahjoitustavat, Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs