Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Röda Fjädern 2017 – 2017 gärningar för det 100-åriga Finlands unga

Suomen Lions-liitto ry

Röda Fjädern 2017 – 2017 gärningar för det 100-åriga Finlands unga

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.03.2016 kl. 11:45
Utgivare: Suomen Lions-liitto ry

De finländska lionsklubbarnas sjunde Röda Fjädern-insamling inleddes i festliga tecken i Tammerfors lördagen 19.3.2016. Målet är att till slutet av juni 2017 samla in fem miljoner euro till förmån för unga i Finland.  Temat för insamlingen, som veterligen är den största under det självständiga Finlands jubileumsår, är ”Stöd unga till självständighet”.

– Finlands Lionsförbunds Röda Fjädern-insamling är en betydande samhällelig gärning, ansåg verksamhetsledaren Christian Wentzel för Stationens Barn rf vid kampanjens öppningsfest i Tammerforshuset. Stationens Barn är en av Röda Fjäderns samarbetspartner och föreningens Walker-verksamhet en av insamlingens partner.

– Lionen i Finland är kända för sitt välgörenhetsarbete. Med Röda Fjädern-insamlingen förverkligas det godas och pengarnas kretslopp: lionens gärningar förbyts i pengar som sedan via insamlingspartnernas specialkunnande omvandlas till konkreta modiga gärningar och verksamhetsformer, sade Wentzel.

 

Röda Fjädern 2017-insamlingens övriga partner är

  • Tukikummit-stiftelsen (förebyggande av marginalisering)
  • Ehyt rf (preventivt rusmedelsarbete)
  • Scouternas medborgaruppfostringsprogram
  • Synskadades förbunds kursverksamhet för unga (stöd till livskontroll)
  • Barn- och ungdomsstiftelsens Stormvind-konstterapiprojekt
  • Yeesi ry (resursorienterad fritidsverksamhet för unga).

Med de insamlade medlen har lionsklubbarna förbundit sig till att utföra mins 2017 gärningar för Finlands unga i samarabete med insamlingspartnerna. Gärningarna förs in och ses på insamlingens webb-sida www.punainensulka.fi, där man följer upp kampanjens skeden från start ända fram till slutet av 2017. Kampanjen har även en egen Tv-studio vars produktion man kan se på Röda Fjäderns Youtube-kanal. 

Stöd för ungas livskontroll och förebyggande av marginalisering

För att stöda de unga har man tillsammans med insamlingspartnerna valt fyra delområden, vilka är:  

  • förebyggande av marginalisering
  • drogfrihet
  • livskontroll och
  • mental hälsa.

25 % av insamlingens intäkter delar lionsklubbarna ut lokalt till ungdomsarbete. Därtill utför lionsklubbarna gärningar för de unga helt praktiskt i det egna Lions Quest -kunskap för livet” -programmet samt genom Ansvaret är vårt”- kampanjen, som guider barn till tryggt utnyttjande av internet.

Jubileumsår både för Finland och Lionsorganisationen

År 2017 fyller såväl det självständiga Finland som den internationella Lionsorganisationen 100 år. Röda Fjädern-insamlingen är en del av programmet Finland 100 år under självständighetens jubileumsår och samtidigt en hedersbetygelse till världens största serviceklubborganisation, Lions Clubs Internationals, 100-årsjubileum.

Medelinsamlingens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö. I den hälsning som han sänt till öppningsfesten konstaterar han att stödandet av unga är ett utmärkt sätt att fira det 100-åriga Finlands gemensamma historia.

”De unga är Finlands värdefullaste resurs. Med deras kunskap, skicklighet och styrka bygger man upp Finland till ett ännu bättre land för oss alla”, skriver president Niinistö.

Öppningen av Röda Fjädern 2017-insamlingen och den därpå följande lionens Arne Ritari -fest samlade till Tammerforshuset närmare 700 Lions-aktiva från olika delar av landet. Feststämningen höjdes bl.a. av artisten Juha Tapio och sportredaktören Kaj Kunnas som bägge har lovat fungera som Fjäderambassadörer. På scenen såg man också trollkarlen Jose Ahonen, pojkkören Pirkan Pojat samt Birkalands räddningsverks manskör Tulikukot.

Borgmästaren Anna-Kaisa Ikonen framförde Tammerfors stads hälsning till festpubliken.

 

Ytterligare information i bilaga samt på nätet

http://www.punainensulka.fi 

Om Röda Fjädern-insamlingen

 

Harri Ala-Kulju

Insamlingens kommunikationsansvariga

+358 50 64684

harri.alakulju@lions.fi

 

Om Lionsorganisationen och dess verksamhet

 

Maarit Kuikka

Generalsekreterare

Finlands Lionsförbund rf

+358 10 501 4502,  040 580 2494

www.lions.fi

 

 

Bilaga:

Röda fjädern är de finländska lionsklubbarnas registrerade varumärke

Röda Fjädern är ett registrerat varumärke för de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsinsamlingar, som utnyttjats i lionsklubbarnas nationella insamlingskampanjer sedan 1972.

Märket kommer veterligen från Japan där det har använts som en symbol för frivilligt hjälpande. Till Finland kom symbolen via Sverige där lionsklubbarna använde det för första gången 1965 då man samlade in 13 miljoner kronor för bostäder åt handikappade. Efter det har lionsklubbarna i de andra nordiska länderna använt sig av märket i sina välgörenhetsinsamlingar.

De finländska lionsklubbarna har i sina olika insamlingar donerat över 46 miljoner euro i dagens penningvärde för att stöda hjälpbehövande i vårt eget land och ute i världen.

 

De finländska lionsklubbarnas Röda Fjädern-insamlingar.

Insamlings-

Insamlingens

Insamlingsresultat i dagens värde

år

målgrupp

miljoner euro

1972

Cancersjukdomar

6,6

1975

Hjärtsjukdomar

8,9

1984

Krigsveteraner

9,2

1990

Handikappade

6,3

1999

Åldringar

7,1

2006

Barn och ungdomar

4,5

  

Lionsorganisationen har en exemplarisk insamlingsmoral

Lionsorganisationens medelinsamling grundar sig på lionens eget, frivilliga arbete. Organisationens administrativa kostnader finansieras med de medlemsavgifter som dess medlemmar betalar. Lionsorganisationen eller dess medlemmar får inte något arvode för insamlandet.

– Vi är stolta över att de intäkter som vi får via våra insamlingar, i sin helhet går till de på förhand meddelade målgrupperna, säger Matti Tieksola, Röda Fjädern-insamlingens kampanjansvariga.

I Financial Times utredning 2007 valde 445 företag Lionsorganisationen till den bästa samarbetspartnern. Den fick fulla poäng för pålitlighet, för förmågan att anpassa sina projekt till de lokala förhållandena, för att man förstod behovet hos de man hjälpte och för att man lyckats med kommunikationen.

Den amerikanska forskningsinstitutionen Charity Navigator som bedömer frivilligorganisationer, gav år 2015 för fjärde året i rad fulla fyra stjärnor åt Lionsorganisationen. Endast åtta procent av organisationerna når upp till maximala poäng under fyra år i följd. Det som inverkade på bedömningen var ”bra administration och bästa praxis med vilket man minimerar möjligheten till oetiska aktiviteter samt ekonomiskt ansvarstagande vid förverkligandet av sina målsättningar”.

 

Lions Clubs International är världens största organisation för serviceklubbar. Till den hör 1,4 miljoner medlemmar i 210 länder och i mer än 46 000 Lionsklubbar. Lionen utför under ett år 100 000 000 timmar som frivilligarbete och delar ut understöd för 1000 000 000 USD i hela världen. I Finland finns 930 Lionsklubbar med 25 000 kvinnor och män som medlemmar. De hjälper årligen sin hembygd, sitt hemland och världen till ett värde av ca 5 miljoner euro.

Lionismens målsättning är att uppfostra till fördragsamhet och internationellt samförstånd, förena lionen och klubbarna till vänskap och verka för hembygdens, hemlandets och hela det internationella samfundets bästa. Lionsorganisationens speciella omsorg utgörs av synvård uppmuntrad av Helen Keller. Genom lionens synvårdsaktiviteter har bl.a. den vita käppen kommit till.

 

 

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs