Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » PHSOTEY tiedottaa: Ravitsemusterveyden edistämiskysely: Tärkeintä on panostaa lapsiperheiden ruokatottumuksiin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

PHSOTEY tiedottaa: Ravitsemusterveyden edistämiskysely: Tärkeintä on panostaa lapsiperheiden ruokatottumuksiin

Tiedote.
Julkaistu: 29.09.2015 klo 13:26
Julkaisija: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Kun päijäthämäläisiltä kysyttiin ravitsemusterveyden edistämisen tärkeimpiä tavoitteita, vahvimmin vastauksissa esille nousivat lapsiperheiden ruokatottumuksiin panostaminen sekä lasten, koululaisten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hyvä hoito. Vastaajia kyselyllä oli lähes 300, joista suurin osa oli 35-64 -vuotiaita naisia.

Lasten ja nuorten ravitsemusterveyden edistämiseen löytyy jo valmiita työkaluja. Päiväkodit ovat kiinnostuneet Sapere-ruokakasvatusmenetelmästä (Sapere = maistua, tuntea makua, uskaltaa, rohkaistua), joka pyrkii herättämään lasten luontaisen kiinnostuksen ja uteliaisuuden ruokaa ja syömistä kohtaan.

Menetelmä on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan Heinolan Kurpanharjun päiväkodissa. Lahden Viherlaakson päiväkodissa sen käyttö on aloitettu tänä vuonna. Orimattilassa järjestettiin syyskuussa koko kaupungin Sapere-koulutusilta. Sydänliiton Neuvokas perhe -ohjausmenetelmä on puolestaan käytössä kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Menetelmällä tuetaan perheitä terveellisiin elintapoihin.

Terveellisten valintojen taustalla halu pitää huolta itsestä ja läheisistä

Vastaajien mukaan terveellisiin ruokavalintoihin innostaa ennen kaikkea halu pitää huolta itsestä ja läheisistä. Myös terveellisten ruokavalintojen helppous arjen ruokapaikoissa koettiin tärkeäksi.

Helppoa arkiruokailua voivat edistää monet toimijat, kuten kaupat terveellisten tuotteiden esillepanossa. Kaupoilla on myös mahdollisuus järjestää asiakkailleen opastusta terveellisten ruokatuotteiden, esimerkiksi sydänmerkkituotteiden, ostamiseen.

Kyselyn vastaajat toivoivat ruuanvalmistustaitoja lisääviä tilaisuuksia erityisesti lasta odottaville perheille, pienten lasten vanhemmille, koululaisille ja nuorille.

Martat ovat Syö hyvää -hankkeen rahoittamina käyneet kouluissa ja oppilaitoksissa kertomassa uusista ravitsemussuosituksista ja pitäneet lapsille makukouluja viime ja tänä vuonna. Martat järjestävät myös vuosittain kesäkuussa lapsille Pikkukokki-kursseja, joissa ravitsemus on esillä toiminnallisesti yhdessä tehden.

Myös ikääntyneiden hyvä ravitsemus koetaan tärkeäksi

Kyselyyn vastanneet pitivät ikääntyneiden vajaaravitsemusriskin tunnistamista ja hoitoa tärkeinä tavoitteina lasten ravitsemuksen rinnalla. Vajaaravitsemuksen tunnistamiseen on keinoja, joita parhaillaan tehdään tutuiksi eri toimijoille Päijät-Hämeessä.

Entistä useampi ikääntynyt asuu omassa kodissaan. Kyselyyn vastaajien mielestä ikääntyneiden kotiruokailua ja ateriapalveluja tuleekin kehittää.


Hyvä ravitsemus ei ole teoriaa vaan käytännön toimintaa

Ravitsemuspäätöksillä voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin. Ravitsemukseen panostamalla voidaan säästää kunnan terveydenhoitomenoissa. Maa- ja metsätalousministeriön teettämän Ravitsemukseen liittyvä päätöksenteko kunnissa 2015 -kyselyn tulosten mukaan ravitsemusasioita pidetään kunnissa tärkeinä.

Ravitsemus on mukana kuntien strategioissa, mutta tekoja kaivataan lisää. Hyvää ravitsemusta voidaan edistää ilman, että kulut kasvavat. Pitkällä aikajänteellä ravitsemukseen panostaminen tuo säästöjä, kun kuntalaisten terveys kohenee. Ravitsemusterveyden edistämisessä on kyse eri toimijoiden yhdessä tekemisestä.

Ammattilaisilla yhtenäinen viesti ja sovitut toimintatavat

Ruokailoa välitetään myönteisellä ravitsemuspuheella. Ammattilaisten yhtenäinen ravitsemusohjaus ja siitä kertominen kannustavat pieniin myönteisiin tekoihin.

Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta toteaa ammattilaisten yhtenäiset viestit ja ravitsemustiedon ylläpitämisen erittäin tärkeiksi tekijöiksi hyvän ravitsemuksen edistämisessä.

- Olette tehneet hienoa työtä ravitsemusterveyden edistämiseksi laajalla rintamalla. Nyt on tietenkin tärkeää ryhtyä toimeen, kun hyvä suunnitelma on valmiina, Fogelholm kannustaa Päijät-Hämeen toimijoita.

Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Kesän ajan asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta Päijät-Hämeen Hyviksessä ja kertoa toiveita keinoista, joilla ravitsemusterveyttä voisi edistää. Vastaajia oli yhteensä 271, joista suurin osa oli 35-64 -vuotiaita naisia.

Ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelman toimeenpanoa tukee ja koordinoi Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö koko alueen yhteisen julkaisukanavan Päijät-Hämeen Hyviksen (www.hyvis.fi/paijathame/fi) kautta. Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen -suunnitelma löytyy myös näiltä sivuilta.

Infograafi kyselyn tuloksista

Linkkejä:

Päijät-Hämeen Hyvis
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/default.aspx

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Ravitsemustaidoilla-hyvinvointia.aspx

Sapere – lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa
http://www.peda.net/veraja/projekti/saperemenetelma

Neuvokas perhe
http://www.neuvokasperhe.fi/

Itä-Hämeen Marttojen nettisivut
http://www.martat.fi/piirit/ita-hame/

MMM:n kysely Ravitsemukseen liittyvä päätöksenteko kunnissa
http://www.mmm.fi/attachments/ruoka/215FJb8on/Ravitsemuspaatokset_kunnissa_Kuulas_2015.pdf

 

Lisätietoja:
Anna Päätalo, laillistettu ravitsemusterapeutti, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö, anna-leena.paatalo@phsotey.fi, p. 044-729 7776
Raisa Valve, FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, raisa.valve@helsinki.fi, p. 050-595 8950

Päijät-Hämeen suurin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja ja työnantaja. Intohimona hyvinvointi. Potilaan ja asiakkaan etu edellä www.phsotey.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs