Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Perloksen irtisanomiset osuivat kipeimmin naisiin ja yli 50-vuotiaisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö

Perloksen irtisanomiset osuivat kipeimmin naisiin ja yli 50-vuotiaisiin

Julkaistu: 02.02.2010 klo 10:15
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Perloksen jälkihoitoon suunnattiin aikaisempaa enemmän voimavaroja ja tukea. Tästä huolimatta joukkoirtisanomisessa oli häviäjiä ja voittajia. Naiset työllistyivät miehiä harvemmin ja työttömäksi jäämisen riski oli kaikkein suurin yli 50-vuotialla. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 2.2.2010 julkaisemassa tutkimuksessa ”Joustavuus ja turvallisuus irtisanomistilanteessa - tapaustutkimus Perlos Oyj:n tuotannon lopettamisesta Joensuun seudulla”.

Perloksen jälkihoitoon suunnattiin aikaisempaa enemmän voimavaroja ja tukea. Tästä huolimatta joukkoirtisanomisessa oli häviäjiä ja voittajia. Naiset työllistyivät miehiä harvemmin ja työttömäksi jäämisen riski oli kaikkein suurin yli 50-vuotialla. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 2.2.2010 julkaisemassa tutkimuksessa ”Joustavuus ja turvallisuus irtisanomistilanteessa - tapaustutkimus Perlos Oyj:n tuotannon lopettamisesta Joensuun seudulla”.

Pohjois-Karjalan merkittävin teollisuuden alan työllistäjä ja muovituotteiden alihankintavalmistaja Perlos Oyj lopetti tuotannollisen toimintansa Suomessa vuonna 2007. Tämä tarkoitti välittömästi 2000 työpaikan katoamista maakunnasta. Välilliset vaikutukset olivat tätäkin laajemmat.

Lyhyellä aikavälillä irtisanottujen uudelleen työllistyminen vaikutti onnistuvan ennakoitua paremmin, mutta vaikeutui myöhemmin talouden taantuman ja työvoiman kysynnän hiipumisen seurauksena. Pidemmällä aikavälillä useimmille irtisanotuista työpaikan menetys on ollut taloudellinen ja sosiaalinen riski.

Toimihenkilöasemassa olevilla oli muita paremmat uudelleen työllistymisen edellytykset ja he pystyivät saamaan paremman tulotason kuin työntekijät

Pääosa työllistyneistä (83 %) oli työllistynyt toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Naisista määräaikaisiin työsuhteisiin oli työllistynyt kuitenkin lähes kolmannes, joten työsuhteiden kestolla arvioituna naiset joustivat työsuhteiden laadussa miehiä enemmän. Ansiotason muutokset vuorostaan osoittavat, että irtisanomisen uhan kohteeksi joutuneet olivat uudelleen työllistyäkseen hyväksyneet myös aikaisempaa heikommin palkattuja työtehtäviä.

Työuran pituus Perloksessa ei heikentänyt uudelleen työllistymisen mahdollisuuksia. Yrityksessä saatua kokemusta arvostettiin ja perloslaiset olivat alueen työnantajien haluamaa työvoimaa.

Tutkijat toteavat, että muutosturvan toimintamalli osoitti toimivuutensa, mutta yhteiskunnallisissa tukitoimissa olisi varauduttava siihen, että tuotannon lakkauttamisesta aiheutuu merkittäviä pitkävaikutteisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Myös irtisanotuille kohdennettuja tukitoimia tulisi jatkaa vielä vuosia irtisanomisten jälkeen.

Arja Jolkkosen ja Arja Kurvisen tutkimus on luettavissa sähköisessä muodossa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut
ja tiivistelmä tutkimustuloksista tutkimushankkeen kotisivulta  http://joyx.joensuu.fi/~tetu/joustavuus/

Lisätiedot:
erikoistutkija Arja Jolkkonen, Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, p. 013 251 2474
erikoistutkija Arja Kurvinen, Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, p. 013 251 4063
neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa, TEM, p. 050 396 0302

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs