Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Pelastakaa Lapset kannustaa lasten ja nuorten parissa toimivia puuttumaan rasismiin

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset kannustaa lasten ja nuorten parissa toimivia puuttumaan rasismiin

Tiedote.
Julkaistu: 21.08.2012 klo 11:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Lasten ja nuorten kanssa työtä tekevät ovat avainasemassa syrjimättömän ilmapiirin luomisessa. Rasismin ja syrjinnän ehkäisy ja vastustaminen on tuotava osaksi lapsi- ja nuorisotyön arkea ja rakenteita. Pelastakaa Lapset ry:n R-sana -kirja antaa välineitä rasismin torjuntaan eri yhteisöjen arjessa.

Nykyinen yhteiskunnallinen ilmapiiri sallii rasistisia lausuntoja ja kannanottoja. Arkipäivän rasismi ja kovat ennakkoluulot loukkaavat suoraan monia lapsia ja nuoria. Mediassa esiintyvä rasismi myös vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin, rasistiseen puheeseen totutaan ja toimintamalleja toistetaan.  Rasismi- ja vihakirjoittelua esiintyy erityisesti verkossa, mikä näkyy myös nuorten suosimissa verkkoympäristöissä, joissa pelko saa nuorten nettikeskusteluissa paljon tilaa. Pelko luo uhkakuvia muun muassa maahanmuutosta, maahanmuuttajista ja islamista. Tarvitaan aktiivisia ja rohkeita keskustelun avauksia esimerkiksi ennakkoluuloihin ja maahanmuuttoon liittyvistä aiheista.

Kasvatusalan ammattilaiset kokevat rasismin käsittelyn haasteelliseksi. ”Nuoret kaipaavat kriittistä vuoropuhelua rasismiin liittyvistä teemoista. Aikuisen tulee kuunnella, kyseenalaistaa ja haastaa nuorta,” sanovat R-sana-kirjan kirjoittajat. Tarvitaan tietoa siitä, mitä rasismi on ja miten siihen voidaan puuttua. Tärkeää on myös, että ammattilaiset käsittelevät omia pelkojaan ja ennakkoluulojaan ja saavat työnsä tueksi rasisminvastaisia organisatorisia linjauksia. Pelastakaa Lasten mukaan yhdenvertainen lapsi-, nuoriso- ja opetustyö ottaa huomioon rasisminvastaisuuden, ja mahdollistaa nuorelle turvallisen tilan tulla, olla, osallistua ja vaikuttaa.

Mitkä ovat keskeisimmät haasteet rasismiin liittyen? Mitä taitoja tarvitaan rasismin vastustamiseksi? R-sana-kirja rasismista ja siihen puuttumisesta tarjoaa lapsi- ja nuorisotoimijoille välineitä rasisminvastaiseen toimintaan. Kirja keskittyy rasismin tunnistamisen ja puuttumisen lähtökohtiin ja käytäntöihin erityisesti verkossa. Pelastakaa Lasten tuottamassa teoksessa käsitellään kysymyksiä ja aiheita, jotka puhuttavat sekä valtaväestön lapsia ja nuoria että kasvatusalan ammattilaisia kuten nuorisotyöntekijöitä ja opettajia. Kirja antaa tietoja ja taitoja lasten ja nuorten kanssa toimiville rasisminvastaiseen toimintaan, esimerkiksi välineitä rasismiin puuttumiseen, avoimeen dialogiin, rasismia kohdanneiden nuorten tukemiseen ja erilaisuuden käsittelyyn.

Rasismiin puuttuminen ei ole vain sitä kokevien vastuulla, vaan se on kaikkien velvollisuus. Rasismi ei saa olla mielipide tai valinta, vaan tuomittava teko.

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta on luettavissa verkossa ja painettua versiota voi tilata Pelastakaa Lasten verkkokaupasta. Lue lisää:

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/rasisminvastainen-tyo/

Lisätietoja:

Satu Kanninen, R-sana -kirjan kirjoittaja, asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 433 1397, satu.kanninen@pelastakaalapset.fi

Heli Markkula, R-sana -kirjan kirjoittaja, asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 433 1407, heli.markkula@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs