Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Omfattningen av rätten till småbarnspedagogik inverkar i fortsättningen på privatvårdsstödets belopp - kunderna får en förfrågan i juni

Fpa

Omfattningen av rätten till småbarnspedagogik inverkar i fortsättningen på privatvårdsstödets belopp - kunderna får en förfrågan i juni

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.04.2016 kl. 14:19
Utgivare: Fpa

Från och med augusti bestäms storleken av privatvårdsstödets vårdpenning enligt omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Under vecka 24 kommer FPA att sända en förfrågan till mottagarna av stöd för privat vård av barn för att kartlägga rätten till småbarnspedagogik. Utgående från svaren meddelas beslut om privatvårdsstöd från och med 1.8.2016.

Från och med 1.8.2016 betalar FPA i vårdpenning antingen 173,74 euro per månad eller 63,93 euro per månad, beroende på om barnet har rätt till småbarnspedagogik 20 timmar i veckan eller mera.

Den större vårdpenningen betalas ut, om

  1. barnet har rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård. Föräldrarna arbetar eller studerar då på heltid eller är företagare på heltid.  
  2. barnets rätt till småbarnspedagogik omfattar mer än 20 timmar i veckan av någon annan orsak, t.ex. då barnets förälder har ett deltidsarbete.
  3. barnet har beviljats rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård av särskilda skäl. 

Den mindre vårdpenningen betalas ut, om

  1. barnet har rätt till småbarnspedagogik 20 timmar i veckan. I sådana fall är båda föräldrarna eller den ena av dem hemma hela dagen. Det kan till exempel vara fråga om arbetslöshet, eller att man sköter ett annat barn där hemma.
  2. barnet deltar i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning och har rätt till småbarnspedagogik mer än 20 timmar i veckan. I annat fall saknas rätt till privatvårdsstöd helt och hållet för barn som deltar i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning.

Beloppet av privatvårdsstödet utreds genom en förfrågan

I juni vecka 24 kommer FPA att sända en förfrågan till mottagarna av stöd för privat vård av barn. Där frågar man bland annat om föräldrarnas eller andra vårdnadshavares arbete och studier, eftersom de i fortsättningen kommer att inverka på beloppet av privatvårdsstödets vårdpenning. Kunderna uppmanas också att bifoga eventuella beslut där det framgår att barnet eller barnen av särskilda skäl behöver småbarnspedagogik som heldagsvård. I övriga fall behövs inga bilagor.

Enklast besvaras förfrågan i FPA:s e-tjänst. Alternativt kan man besvara den genom att fylla i det frågeformulär som följer med brevet och sända det till FPA.

Samtidigt kan kunden anmäla förändringar i vårdarrangemangen under sommaren. Om vårdarrangemangen inte ändras på något sätt behöver ingen separat anmälan göras för sommaren.

För de kunder som för första gången ansöker om privatvårdsstöd  för hösten lönar det sig att lämna in ansökan först i juni, när FPA har tagit i bruk en reviderad ansökningsblankett. Den blankett i e-tjänsten som gäller frågorna om rätten till småbarnspedagogik tas i bruk 30.7.2016. Man måste ansöka om privatvårdsstöd senast inom 6 månader från det att den privata vården inletts.

Beslut om privatvårdsstöd enligt lagändringarna meddelas från och med 1.8.2016. Besluten når alltså kunderna först i augusti.

Närmare information för kunder
På nätet www.fpa.fi/barnfamiljer.
Få hjälp på nätet av Kela-Kerttu: www.fpa.fi/fragafpa och facebook.com/kelakerttu.
FPA:s servicenummer för barnfamiljer 020 692 226 vardagar kl. 8–18.      


Närmare information för medier

FPA, familjeförmånsgruppen
jurist Tiina Äijälä, tfn 050 307 8256
fornamn.efternamn@fpa.fi

FPA, familjeförmånsgruppen
planerare Sinikka Harju, tfn 050 5518 535
fornamn.efternamn@fpa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs