Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Ny tjänst visar prisskillnaderna mellan privata aktörers hälsovårdstjänster

Kela

Ny tjänst visar prisskillnaderna mellan privata aktörers hälsovårdstjänster

Tiedote.
Julkaistu: 14.06.2016 klo 12:02
Julkaisija: Kela

Priserna på de privata hälsovårdstjänster som FPA betalar ersättning för kan nu jämföras på nätet. På webbplatsen vårdenhetsval.fi ser man nu för första gången prisuppgifterna per serviceproducent.

På webbplatsen vårdenhetsval.fi testas en ny tjänst där prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården kan ses per serviceproducent och kommun. Uppgifterna har sammanställts genom att man kombinerat registret över serviceproducenter och ersättningsregistret.

Webbplatsen erbjuder information om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands samt om patientens rättigheter och om ersättning av vårdkostnader. Webbplatsen genomförs i samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, FPA, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd.

Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården

Det nya materialet innehåller medianuppgifter om priset på en viss hälsovårdstjänst (den kostnad som betalats) under perioden 1.7–31.12.2015. De serviceproducenter ingår som har ingått direktersättningsavtal med FPA och som haft tillräckligt omfattande verksamhet under perioden. Namn- och adressuppgifterna bygger på Valviras registeruppgifter.

Användaren väljer först specialitet (t.ex. allmänläkare) och därefter kommun (t.ex. Esbo). Den förteckning som öppnas visar hur mycket de olika läkarstationerna i Esbo debiterar för ett 20 minuters besök på en allmänläkares mottagning.

Varför mera prisjämförelse?

Forskning som bedrivits vid FPA visar att priserna för privata hälsovårdstjänster under de senaste åren har stigit snabbare än inkomstnivån. Priserna är i medeltal lägst där utbudet är störst och konkurrensen fungerar. Enligt undersökningarna är t.ex. skillnaderna i privatläkararvoden störst inom gynekologi och obstetrik. Inom tandvården säljer små företag sina tjänster billigare än de stora kedjorna.

– Vi hoppas att större genomskinlighet i priserna ska öka diskussionen om verksamheten inom den privata sektorn och sporra konsumenterna att jämföra priserna. FPA-ersättningarna har skurits ned under de senaste åren och de har också minskat på grund av inflationen. Den självrisk den försäkrade betalar har kontinuerligt vuxit. Patienterna kan minska sina vårdkostnader genom att anlita den förmånligaste serviceproducenten, påminner chefen för Fakta- och kommunikationsenheten Hennamari Mikkola.

Finansieringsreformen av social- och hälsovården innefattar planer på att slopa FPA-ersättningarna helt. I den valfrihetsmodell som varit aktuell i den offentliga debatten konkurrerar man sannolikt med kvalitet.

– Det kommer att ta tid innan alla system fungerar i det nya social- och hälsovårdssystemet. Vi tror att det ännu finns efterfrågan också på prisjämförelseinformation. Den tjänst som nu öppnats för allmänheten fungerar som indikator för om de här uppgifterna behövs i framtiden, konstaterar Mikkola.

FPA har sedan 2012 publicerat medelpriser på de vanligaste privata hälsovårdstjänster som kommuninvånarna betalar för. De finns på adressen www.kela.fi/hintavertailu. Tjänsten omfattar en tidsserie från åren 2011–2015.

Närmare information för kunderna:
www.vardenhetsval.fi/prisuppgifter-inom-den-privata-halso-och-sjukvarden

Närmare information för medierna:
FPA,
chef för Fakta- och kommunikationsenheten
Hennamari Mikkola tfn 050 468 6911
chefsplanerare Timo Partio, tfn 050 551 8302
fornamn.efternamn@fpa.fi

 

Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle puh. 040 733 5221, arkisin klo 9-16
viestinta@kela.fi


Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmän puhelinpäivystys medialle puh. 050 5517 960, arkisin klo 9-16
tilastot@kela.fi

 
Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle.
Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje

Viestinnän yhteystiedot verkossa
www.kela.fi/viestinta

 

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs