Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Noggrannare bestämmelser om producerare av Sote-tjänster

Valtiovarainministeriö

Noggrannare bestämmelser om producerare av Sote-tjänster

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.10.2014 kl. 15:06
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Det är enligt finansministeriet viktigt att även primärkommunerna kan producera social- och hälsovårdstjänster i framtiden. Ministeriet framför även grundlagsrelaterade aspekter i sitt utlåtande.

Finansministeriet gav den 15 oktober sitt utlåtande om lagutkastet till förnyande av servicestrukturen inom social-  och hälsovården. Lagen om ordnande av sote-tjänsterna bereds av social- och hälsovårdsministeriet.

Finansministeriet lyfter fram framför allt följande aspekter i sitt utlåtande:

- Primärkommunernas ställning bör tas i beaktande vid definieringen av sote-producenter.

- Propositionen har inte hänsyn till grundlagens ramvillkor. I synnerhet borde producenterna och finansieringen av dem definieras noggrannare. 

- Ministeriet är oroat över hur man på sote-områdena säkerställer tillräcklig kompetens inom administrationen, ekonomin samt social- och hälsovården, liksom även möjligheterna till tillräckligt effektiv nationell styrning.

Producenterna av social- och hälsovården borde enligt ministeriet fastställas i lag. Alternativt kunde man föreskriva om kriterier för beslut om ordnande och producenter, så att kommunerna skulle vara medvetna om sina rättigheter och förpliktelser.

Ministeriet anser det viktigt att även primärkommunerna kan producera tjänster, och att produktionsområdena inte alltid skulle grundas på samkommunsbasis.

Kriteriet för skapandet av produktionsområden ska vara att områdena utgör en regionalt enhetlig funktionell helhet. Pendlingsområden bör inte splittras i olika produktionsområden. Vid skapandet av producenter bör man även se till att stordriftsfördelar och nyttor med specialisering uppnås. 

Propositionen står i strid med grundlagens finansieringsprincip. Principen förutsätter sådana bestämmelser om finansieringen som gör det möjligt för producenten att få tillgång till tillräcklig finansiering för skötseln av uppgiften. Förslagen från arbetsgruppen som bereder sote-budgetramen ska också tas i beaktande vid regleringen av finansieringen av sote-området. 

FM:s utlåtande (på finska)

Ytterligare information:

Päivi Laajala, överdirektör, tfn 02955 30026
Jouko Narikka, budgetråd, tfn 02955 30017

förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs