Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Munuais- ja maksaliitto vaatii lisää resursseja elinluovutuksista tiedottamiseen

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto vaatii lisää resursseja elinluovutuksista tiedottamiseen

Tiedote.
Julkaistu: 17.05.2014 klo 16:27
Julkaisija: Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliiton 17.5. pidetty vuosikokous vaatii lisää resursseja kansalaisille suunnattuun tiedotukseen elinluovutuksista ja elinsiirroista. Asiallisella ja positiivisella tiedottamisella voidaan vahvistaa myönteistä suhtautumista elinluovutukseen ja pelastaa ihmishenkiä elinsiirtojen määrää lisäämällä.

Elinsiirtoa odottaa lähes 400 suomalaista. Vuonna 2013 Suomessa tehtiin 285 elinsiirtoa. Joka vuosi elinsiirtoa odottavista 10–15 prosenttia kuolee, koska sopivaa siirrännäistä ei saada ajoissa. Elinsiirto voi olla ainoa hoito pitkälle edenneen munuais-, maksa-, sydän-, keuhko- tai suolistosairauden hoitoon. Onnistuneen elinsiirron jälkeen voi viettää normaalia elämää ja moni voi palata takaisin työhön. 

Merkittävin elinsiirtojen määrää rajoittava tekijä on puute elinluovuttajista. Huolimatta siitä, että vuonna 2010 Suomessa siirryttiin oletettuun suostumukseen, ei aivokuolleiden elinluovuttajien määrä ole oleellisesti lisääntynyt. Lain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi, jos hän ei ole sitä eläessään vastustanut. Elinluovuttajien määrää voidaan lisätä kehittämällä elinluovutustoiminnan organisointia ja mahdollisten luovuttajien tunnistamista sairaaloissa sekä asiallisella ja positiivisella tiedottamisella. Elinsiirtojen määrää voidaan kasvattaa myös lisäämällä elävien luovuttajien käyttöä. Suomessa elävien luovuttajien määrä suhteessa tehtyjen munuaisensiirtojen määrään on ollut Euroopan pienimpiä. Eläviltä luovuttajilta tehtävien munuaisensiirtojen määrän lisäämisessä avainasemassa on tiedotus eri vaihto-ehdoista ja avoimen keskustelun ylläpito.

Myönteisen asenteen vahvistamiseen ja ylläpitämiseen voidaan vaikuttaa lisäämällä yleistä tietoisuutta elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä niiden merkityksestä. Suomessa kansalaisille suunnattua tietoa ovat suunnitelmallisesti jakaneet potilasjärjestöt. Siirtoelinten saatavuuden lisäämiseksi Munuais- ja maksaliitto alkoi jo vuonna 1975 välittää kansalaisille tietoa elinsiirroista ja jakaa elinluovutuskorttia. Elinluovuttajia tai elinsiirron saaneita hoitavasta hoitohenkilökunnasta 84 prosenttia piti elinsiirtoja koskevaa tietoisuutta suomalaisten keskuudessa korkeintaan keskinkertaisena vuonna 2013 tehdyssä kyselytutkimuksessa. Tiedottamiseen varattuja resursseja pidettiin riittämättöminä. Kyselytutkimuksessa suomalaisten elinluovutusasenteista enemmistä vastaajista, 63 prosenttia, oli sitä mieltä, että julkista keskustelua aiheesta käydään liian vähän.

STM:n asettama elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan asiantuntijaryhmä laatii parhaillaan kansallista elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan toimintaohjelmaa. Euroopan komissio on todennut tiedonannossaan (2009), että jatkuvan valistuksen olisi kuuluttava olennaisena osana jäsenmaiden toimintasuunnitelmiin. Vuonna 2015 valmistuvassa kansallisessa ohjelmassa tiedotusvastuuta ollaan antamassa potilasjärjestöille.

Vuosikokous vaatii taloudellisia resursseja

Munuais- ja maksaliiton vuosikokous toteaa, että liitto on valmis ottamaan sille luontevasti sopivan tiedotusvastuun. Monissa Euroopan maissa valtio rahoittaa elinluovutustiedotusta. Liiton vuosikokous vaatii taloudellisia lisäresursseja elinluovutuksista ja elinsiirroista tiedottamiseen, jotta toiminta voidaan toteuttaa vaikuttavasti ja elinsiirtojen määrää pystytään lisäämään.

Vuosikokous valitsi liitolle hallituksen

Liiton puheenjohtajana jatkaa Asko Räsänen, 1. varapuheenjohtajana Yrjö Viitikko ja 2. varapuheenjohtajana Kirsi Rajasuo.

Uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosikokouksessa valittiin Helena Alsela, Tiina Korkealehto ja Liisa Posio sekä toiselle kaudelle Juha Latva-Nikkola ja Jukka Niemelä. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Pertti Helminen, Kari Jokinen, Leena Korhonen, Mika Norrbacka ja Mikko Saarela.

Lisätietoja
Asko Räsänen
Puheenjohtaja
045 2354 755
asko.rasanen@gmail.com

Sari Högström
Toiminnanjohtaja
050 536 7258
sari.hogstrom@musili.fi

Munuais- ja maksaliitto on valtakunnallinen kansalais- ja potilasjärjestö. Liitto tukee sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liiton tavoitteena on munuais- ja maksasairauksien ja niistä johtuvien haittojen ennaltaehkäisy, sairauksien varhainen toteaminen ja hyvä hoito sekä kuntoutumisen tukeminen kaikissa sairauden vaiheissa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs