Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautilaki uudistuu

Mela

Maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautilaki uudistuu

Tiedote.
Julkaistu: 07.08.2015 klo 13:57
Julkaisija: Mela

Uusi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (MATAL) koskee maatalousyrittäjien, kalastajien, poronhoitajien sekä MYEL-vakuutettujen tieteen ja taiteen apurahansaajien työtapaturma- ja ammattitautiturvaa. Lakiuudistuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja ymmärrettävyyttä sekä saattaa lainsäädäntö vastaamaan työelämän muuttuneita olosuhteita. Tasavallan presidentti vahvisti lain perjantaina 7.8.2015 ja se tulee voimaan 1.1.2016.

Uudessa MATAL-laissa on määritelty vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet entistä selkeämmin. Myös keskeiset käsitteet, jotka nykyisin ovat pitkälti korvaus- ja oikeuskäytännön varassa, on määritelty uudessa laissa. Korvauspäätöksiltä vaaditaan ymmärrettävyyttä ja lääketieteelliset perustelut tulee kirjata näkyviin avoimesti. Korvausetuudet ja niiden taso säilyvät uudessa laissa keskeisiltä osin nykyisellään. Järjestelmän perusrakenteisiin, kuten rahoitukseen ja toimeenpanon järjestämiseen, uusi laki ei tuo muutosta.

Korvauskäsittelyä nopeutetaan uusilla määräajoilla ja bonusjärjestelmä poistuu
Uusilla määräajoilla pyritään tehostamaan korvausasian käsittelyä. Uuden lain myötä Melan on annettava päätös hakemusasiaan nykyisen kolmen kuukauden sijaan 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisuun tarvittavat asiakirjat. Uusi laki edellyttää myös, että vakuutettu ilmoittaa vahingostaan Melaan 30 päivän kuluessa vahingosta. Kulukorvausluonteisia korvauksia, kuten hoitotarvike-, lääke- ja matkakulukorvauksia on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

MATA-vakuutuksen bonusjärjestelmä poistuu uuden lain myötä vuoden 2016 alusta. Vahingon sattuminen ja vahingoista maksettavat korvaukset eivät enää vaikuta vakuutusmaksuun, joka jatkossa määrätään kaikille vakuutetuille tasaisesti. Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluvat yrittäjät saavat jatkossakin alennuksen MATAL-työtapaturmavakuutuksen maksusta.

Uusi laki voimaan vuoden 2016 alusta
Uusi laki koskee työtapaturmia ja ammattitauteja, jotka sattuvat 1.1.2016 ja sen jälkeen. Ennen uuden lain voimaantuloa sattuvien vahinkojen korvattavuus ja niistä maksettavat korvaukset määräytyvät edelleen vuodelta 1981 olevan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Näidenkin vahinkojen korvauskäsittelyyn sovelletaan uuden lain käsittelyaikoja koskevia määräaikoja.

Lain sisältö seuraa pitkälti, yhtäaikaisesti vuoden 2016 alussa voimaan tulevaa uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015).

Lisätietoja:
Yksikönpäällikkö Jaana Laine, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0400 966 303
Kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 050 301 6896

Mela hoitaa maatalousyrittäjien, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien lakisääteistä sosiaaliturvaa. Eläke- ja tapaturmavakuutusten lisäksi Mela vastaa maatalouslomituksesta ja työturvallisuusasioista. Melan asiakkaina on 68 000 maatalousyrittäjää, 3 000 apurahansaajaa ja 130 000 eläkkeensaajaa.

www.mela.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs