Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Lomitusoppaat maatalousyrittäjien ja turkistuottajin lomituspalveluiden yhdenmukaistamiseksi

Mela

Lomitusoppaat maatalousyrittäjien ja turkistuottajin lomituspalveluiden yhdenmukaistamiseksi

Tiedote.
Julkaistu: 04.03.2016 klo 16:36
Julkaisija: Mela

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden lakiuudistus tuli voimaan vuoden alussa. Maatalousyrittäjien 26 päivän vuosilomaoikeus säilyi ennallaan. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) ohjaa lomituspalvelulain mukaista käytännön toimintaa ohjeistamalla lomituksen paikallisyksiköitä. Yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi lakiuudistukseen liittyvät soveltamisohjeet on tänään annettu paikallisyksiköille.

Oppaissa avataan lain ja asetuksen sisältöä yhdenmukaisen soveltamislinjan varmistamiseksi. Tietyiltä osin opas myös tarkentaa lainkohtia soveltamisen helpottamiseksi. Melan hallituksen valitsemat ratkaisutoiminnan valtuutetut ovat läpikäyneet oppaiden sisällön ja hyväksyneet ne. Valtuutetut edustavat vakuutettuja, ministeriötä ja Eläketurvakeskusta.

Uuden lain tuomia muutoksia
Lomituspalveluihin on oikeus, kun yrittäjällä on pakollinen MYEL-vakuutus ja kotieläinyksiköitä on vähintään kuusi (6). Tämä yksikkörajoite koskee myös turkistuottajia. Mikäli eläinmäärä vaihtelee, voi lomitusta hakea, kun yksikkömäärä täyttyy lomituksen aikana. Kasvinviljelijät eivät jatkossa saa sijaisapua.

Itse järjestettyä lomitusta ei korvata esimerkiksi, jos lomittaja on työsuhteessa maatalousyrittäjään, toimii saman tilan yrittäjänä tai on tilan yrittäjän perheenjäsen. Tämä muutos koskee myös turkistuottajien lomituspalveluita.

Keskustelua herättäneet asiat
Opas tarkentaa esimerkiksi työkyvyttömyyden vuoksi annettavan sijaisavun myöntämistä. Ilman päivärahatodistusta voi sijaisapua saada sairauden tai tapaturman sattuessa enintään 20 päivää kalenterivuodessa. Pidemmäksi ajaksi sijaisapua voi saada myös myönteisen työkyvyttömyyspäivärahapäätöksen perusteella. Huomion arvoista on, että myönteinen päivärahapäätös samalla ajalle vapauttaa jo käytetyt 20 päivää uudelleen käytettäviksi. Päiväraha-aikaan sisältyvä omavastuuaika ei kuluta 20 päivän saldoa.

Oppaassa todetaan myös, että TYK- ja ASLAK-kuntoutuksen ajalta on mahdollisuus saada sijaisapua.

Lomittajat hoitavat jatkossa vain välttämättömät päivittäiset kotieläinten hoitotyöt. Päivittäisillä hoitotöillä tarkoitetaan töitä, jotka ovat päivittäisiä tai ainakin säännöllisiä ja siten toistuvia, että ne käytännössä osuvat jokaiseen vuosilomajaksoon. Lisäksi niiden tulee kuulua lomitettavan yrittäjän tehtäviin. Paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa lomittajan työpäivät voivat olla myös tavallista pidempiä liittyen esimerkiksi poikimisaikaan.

Lisätietoja: Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela), yksikönpäällikkö, Päivi Wallin puh. 029 435 2343.

Lomitusoppaat (Lomitusopas ja Turkistuottajien lomitusopas) ovat luettavissa Melan nettisivuilla.

Mela hoitaa maatalousyrittäjien, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien lakisääteistä sosiaaliturvaa. Eläke- ja tapaturmavakuutusten lisäksi Mela vastaa maatalouslomituksesta ja työturvallisuusasioista. Melan asiakkaina on 68 000 maatalousyrittäjää, 3 000 apurahansaajaa ja 130 000 eläkkeensaajaa.

www.mela.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs