Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Liikunta kannattelee nuoria työttömyyden aikana

Nuorisotutkimusseura ry

Liikunta kannattelee nuoria työttömyyden aikana

Tiedote.
Julkaistu: 05.06.2015 klo 15:07
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry

Huoli nuorista työttömistä ja heidän passivoitumisestaan on aiheellinen, mutta sitä on varottava liioittelemasta. Tilastot kertovat, että nuorisotyöttömyys on pääosin lyhytaikaista ja pitkäaikaistyöttömät ovat vain pieni osa työttömistä nuorista. Samoin nuorten sosiaalinen ja toiminnallinen passivoituminen koskee vain osaa työttömistä. Käsillä oleva tutkimus näyttää työttömyydellä olevan erilaisia ja jopa vastakkaisia vaikutuksia nuorten liikuntatottumuksiin.

Tänään julkaistu tutkija Helena Huhdan ”Pitää pään kasassa työttömyysaikana” – liikunta työttömien nuorten arjessa on tutkimus työttömien nuorten liikunnan harrastamisesta. Tutkimus käsittelee sitä, miten liikunnan harrastaminen muuttuu niin laadullisesti kuin määrällisesti nuoren jäätyä työttömäksi. Raportissa tarkastellaan muun muassa liikunnan merkityksiä työttömien nuorten elämässä, liikuntaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä, erilaisten liikuntapaikkojen käyttöä, nuorten tyytyväisyyttä liikuntamahdollisuuksiinsa ja heidän suhtautumistaan työttömyysalennuksiin.

Tutkimuksen aineistona käytettyyn kyselyyn vastanneista nuorista kaksi kolmannesta oli muuttanut harrastamansa liikunnan määrää työttömäksi jäätyään. Hieman suurempi osa oli vähentänyt liikuntaansa kuin lisännyt sitä. Samalla siis, kun osa nuorista vähentää liikkumistaan, saa työttömyys toiset aktivoitumaan. Lisääntyneellä vapaa-ajalla on tässä suuri merkitys. Työttömyydellä näyttäisi olevan myös polarisoiva vaikutus – paljon liikkuvat olivat muita useammin lisänneet liikkumistaan työttömänä ja vastaavasti vähän liikkuvien liikkuminen oli vähentynyt entisestään.

 

Kustannukset usein esteenä

Työttömien nuorten liikuntaa vaikeuttavat kaikkein useimmin liikunnan kustannukset. Kahdeksan kymmenestä nuoresta piti erilaisia liikunnan maksuja esteenä liikkumiselleen. Kustannukset liittyvät paitsi ohjattuun harrastamiseen, myös välineisiin ja harrastuspaikalle kulkemiseen. Laihan lompakon vaikutukset näkyvät lisäksi siinä, että maksullisista liikuntapaikoista siirrytään käyttämään ilmaisia liikuntapaikkoja. Siinäkin tapauksessa, että liikunnan määrä pysyisi samana, joutuvat nuoret työttömät usein tinkimään liikunnan sisällöstä. Mielekkyyttä uhkaavat erityisesti mielilajeista luopuminen ja harrastusten muuttuminen yksinäisemmiksi.

Liikunta on työttömille nuorille yksi tärkeä hyvinvoinnin tukipilari. Valtaosa kyselyyn vastanneista nuorista uskoo, että liikunta ehkäisee heitä passivoitumasta ja syrjäytymästä. Nuoret kuvaavat, miten liikunta kannattelee arkea luomalla siihen rutiineja ja rytmiä, tarjoamalla mieleistä tekemistä ja sosiaalisia kontakteja. Monille liikunta on tietoinen projekti, jolla hyvinvointia ja aktiivisuutta pidetään yllä. Toisille liikunta on harvoja syitä lähteä kodin ulkopuolelle. Lopulta on myös niitä nuoria, jotka kertovat olevansa masentuneita ja lamaantuneita ja jotka eivät saa itseään liikkeelle vaikka uskoisivatkin liikunnan olevan monella tavoin avuksi vaikeassa elämäntilanteessa.

Nuorten työllistämiseen ja kouluttamiseen tähtäävien toimenpiteiden rinnalla tulisi huolehtia siitä, että nuorilla on mahdollisuuksia pitää itsestään huolta työttömyyden aikana. Työttömän nuoren kaikki aika on vapaa-aikaa ja siten myös selviytyminen tai syrjäytyminen tapahtuu vapaa-ajalla. Nuorten oma toivomus työttömyysalennuksista tai liikuntaseteleistä auttaisi aktiivisia nuoria. Liikuntaa voisi hyödyntää kuitenkin myös autettaessa niitä nuoria, jotka eivät omatoimisesti saa itseään liikkeelle.

Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselynä pääasiassa mol.fi-sivustolla. Aineisto koostuu 789 työttömästä 18–29-vuotiaasta nuoresta, jotka edustavat maantieteellisesti varsin hyvin suomalaisia nuoria työttömiä. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kuntien, valtionhallinnon ja urheiluliikkeen päätöksenteossa ja suunnittelutyössä.

Lisätietoja: Nuorisotutkimusverkoston tutkija, VTM Helena Huhta, puh. 040 766 6890, helena.huhta@nuorisotutkimus.fi

Helena Huhta: ”Pitää pään kasassa työttömyysaikana”. Liikunta työttömien nuorten arjessa.

2015. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 167, verkkojulkaisuja 87. Sarja: Kenttä

ISBN (nid.) 978-952-5994-85-8, ISBN (pdf) 978-952-5994-86-5, ISSN 1799-9219/1799-9227, nidottu, 83 s., 20 euroa

 

Tilaukset: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog

Julkaisu on saatavilla internetissä ilmaiseksi osoitteessa http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/liikunta_tyottomien_nuorten_arjessa.pdf (PDF-tiedosto, 1,4 Mt).

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs