Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Lahden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat ensi vuonna

Lahden kaupunki

Lahden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat ensi vuonna

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2015 klo 16:00
Julkaisija: Lahden kaupunki

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan vuodenvaihteessa. Korotuksissa on sekä lakisääteisiä indeksikorotuksia että tasasuuruisten asiakasmaksujen korotuksia.

Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Indeksikorotus koskee kaikkia asiakasmaksuasetuksessa olevia maksuja ja tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2016 alusta lukien kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin tulee n. 1,74 prosentin korotus ja työeläkeindeksin mukaan korotettaviin n. 1,78 prosentin korotus.

Tasasuuruisten asiakasmaksujen 27,5 prosentin erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään.

Asiakasmaksuja peritään mm. terveyskeskuskäynneistä, suun terveydenhuollon palveluista, kotihoidon palveluista, palveluasumisesta, päiväkeskuskäynneistä, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista.

Esimerkiksi terveyskeskusmaksun vuosimaksu kohoaa tällöin 32,10 eurosta 41,70 euroon ja käyntimaksu 16,10 eurosta 20,90 euroon. Terveyskeskuslääkärin tai sairaanhoitajan vuosimaksu peritään kerran kalenterivuodessa. Jos lääkärin vuosimaksua ei maksa, niin peritään käyntimaksu 20,90 jokaiselta käyntikerralta käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Sairaalan poliklinikkamaksu kohoaa 32,10 eurosta 41,70 euroon käynniltä.

Hammaslääkärin perusmaksu nousee 10,20 eurosta 13,30 euroon ja fysioterapia 8,80 eurosta 11,50 euroon.

Asiakasmaksukatto nousee vain indeksin verran

Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista on lailla säädetty enimmäismäärä eli maksukatto. Paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotetaan lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle.

Vuonna 2016 maksukatto on 691 euroa. Kun maksukatto on ylittynyt, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksen tekee lyhytaikainen laitoshoito, josta potilas ei saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 49,50 eurosta 22,80 euroon.

Asiakasmaksujen erilliskorotuksesta seuraa, että maksukatto täyttyy vähemmällä palveluiden käytöllä kuin ennen eli maksukaton raja tulee nopeammin vastaan.

Lahden asiakasmaksut yhtenäiset Aavan kanssa

Ensi vuonna lahtelaisiksi tulevien nastolalaisten sote-palvelut hoitaa vuonna 2016 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään kuuluva peruspalvelukeskus Aava. Asiakasmaksut on yhtenäistetty siten, että kaikilta lahtelaisilta peritään sama maksu riippumatta siitä, kenen palveluja asukkaat käyttävät. Peruspalvelukeskus Aavan on puolestaan perittävä samat asiakasmaksut kaikkien peruspalvelukeskukseen kuuluvien kuntien asukkailta.

Lisätietoja:

Anu Mäkelä, talouspäällikkö, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, p. 050 559 4017, anu.makela@lahti.fi

 

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Uudessa Lahden kaupungissa asukkaita on noin 120 000.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs