Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Kunnat ja sijaisperheet arvostavat Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa, yhteistyökykyä ja tavoitettavuutta

Pelastakaa Lapset ry

Kunnat ja sijaisperheet arvostavat Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa, yhteistyökykyä ja tavoitettavuutta

Tiedote.
Julkaistu: 12.02.2015 klo 11:29
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry toteutti tammi-helmikuussa 2015 valtakunnallisen asiakaskyselyn perhehoidon sijaisperheille ja perhehoidon palveluita ostaneille kunnille. Kyselyyn vastasi yhteensä 65 sijaisperhettä ja 18 kunta-asiakasta kautta maan. Kyselyn mukaan 95 % sijaisperheistä on erittäin tai melko tyytyväisiä Pelastakaa Lapset ry:ltä saamaansa tukeen. Kunta-asiakkaista 89 % ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä Pelastakaa Lapset ry:n perhehoidon palveluun.

Vuoden 2014 aikana Pelastakaa Lapset ry:n tuen piirissä oli 175 lasta 132 sijaisperheessä. Vuoden 2014 aikana sijoitimme 22 lasta lyhytaikaiseen perhehoitoon ja 16 lasta pitkäaikaiseen perhehoitoon kuntien toimeksiannosta.

Perhehoidon sosiaalityöntekijöitämmekiitetään mm. tuesta, ammattitaidosta, aidosta välittämisestä ja läsnäolosta aina tarvittaessa. Eräs sijaisperhe kertoo, että heillä on ollut sama sosiaalityöntekijä lähes koko 25 vuoden sijaisperheenä toimimisen ajan.

Pelastakaa Lapset tekee perheiden kanssa pitkäaikaista yhteistyötä. Kyselyyn vastanneista sijaisperheistä  72 % on toiminut sijaisperheenä viisi vuotta tai pidempään. Kyselyn avovastauksissa nousee esille asioita, joista perheet haluavat erityisesti kiittää: Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöiden pysyvyys, ammattitaito ja helppo tavoitettavuus sekä luotettavuus ja positiivinen asenne.

”Haluaisin kiittää erityisesti mahdollisuudesta keskustella ja kysyä puolueettomalta asiantuntijalta. Aina, kun on ollut tarve, olemme saaneet aikaa keskustelulle. Huolemme on myös otettu vakavasti. Kiitos loistavasta yhteistyöstä.”

”Mielettömän suuri kiitos kaikille, olette ehdottomasti paras lastensuojelun yhdistys ja ehdottomasti ammattitaitoisin ja sydämellisin.”

Vuoden 2014 aikana perhehoidon palvelua ostaneet kunta-asiakkaat kiittävät Pelastakaa Lapset ry:tä erityisesti luotettavuudesta, nopeasta yhteistyöstä, asiantuntevista työntekijöistä ja työntekijöiden pysyvyydestä ja helposta tavoitettavuudesta. Saimme kiitosta myös työhömme liittyvästä kehittämisestä ja osaamisesta, jota olemme jakaneet kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa.

”Hyvä yhteistyö kunnan kanssa, asiantuntevat työntekijät, luotettava palveluntuottaja.”

 ”Sosiaalityöntekijöiden tavoitettavuus on kiitettävää, samoin yhteistyön laatu.”

Palautteen perusteella tulemme jatkossa kiinnittämään nykyistäkin enemmän huomiota hyviin yhteistyösuhteisiin kuntien lapsen asioista huolehtivien sosiaalityöntekijöiden kanssa sekä työprosessien joustavuuteen. Pelastakaa Lapset on lausunnossaan meneillään olevasta perhehoitolain uudistuksesta nostanut esille perhehoidon sosiaalityön erityisosaamisen vahvistamisen tärkeyden. Lausunto: http://www.pelastakaalapset.fi/@Bin/2849315/Perhehoitolaki_lausunto.pdf

Lisätietoja:

Aluetoimistojen aluejohtajat: http://www.pelastakaalapset.fi/ota-yhteytta/aluetoimistojen-yhteystiedot/

Paula Marjomaa, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, paula.marjomaa@pelastakaalapset.fi, puh. 040 539 8945

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi, puh. 040 535 8221

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tue työtämme: http://www.pelastakaalapset.fi/tue-tyotamme/lahjoita/lahjoitustilit/ Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs