Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Information om läs- och skrivsvårigheter på webbplatsen dyslexi.fi

Celia

Information om läs- och skrivsvårigheter på webbplatsen dyslexi.fi

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.10.2011 kl. 08:40
Utgivare: Celia

Dyslexi, dvs. läs- och skrivsvårigheter, är en vanlig störning: 6–10 procent av finländarna har svårigheter att läsa eller skriva. På den nya webbplatsen dyslexi.fi, som är särskilt riktad till unga, finns grundläggande information om läs- och skrivsvårigheter: hur de yttrar sig, hur de testas och vilka hjälpmedel och stödmetoder det finns för läs- och skrivsvårigheter. På webbplatsen kan man också göra ett snabbtest som indikerar om man eventuellt har läs- och skrivsvårigheter.

Det mest utmärkande draget vid dyslexi är att man har svårt att gestalta och hantera information som förknippas med ljud. Läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig till exempel så att man läser långsamt eller har svårt att läsa eller höra rätt. När man skriver kastar man om eller utelämnar bokstäver eller t.o.m. hela ord. Man kan ha svårt att förstå vad man läser, identifiera ord i texten och göra uppgifter som förutsätter läsning.

Läs- och skrivsvårigheter kan identifieras och diagnosticeras på olika sätt, och undersökningar görs av specialister inom olika områden, såsom speciallärare, talterapeuter, psykologer och neuropsykologer.

Man kan klara sig med läs- och skrivsvårigheter genom att använda olika hjälpmedel och stödmetoder. Hjälpmedel kan till exempel vara bandspelare och inspelningsapparater, datorprogram och -tillämpningar och kameror. Talböcker kan vara till hjälp vid dyslexi om man läser en tryckt bok långsamt eller med möda, eller om man lätt läser fel. Det statliga specialbiblioteket Celia erbjuder mångsidig litteratur i form av talböcker till bl.a. personer med läs- och skrivsvårigheter. Det kostar ingenting att låna skön- och facklitteratur. Läroböcker produceras på beställning och säljs i Celias webbutik Oppari.

Webbplatsen Dyslexi.fi har publicerats av Celia-biblioteket i samarbete med Rehabiliteringsstiftelsen. Webbplatsens innehåll har också kommenterats av SPERES.

www.dyslexi.fi

Mer information:

Informatör Johanna Kainulainen, Celia-biblioteket, tfn 040 186 9129, fornamn.efternam@celia.fi

Psykolog Johanna Nukari, Rehabiliteringsstiftelsen, tfn 044 781 3109, fornamn.efternamn@kuntoutussaatio.fi

Handledande lärare Heidi Lindqvist, SPERES (Finlandssvensk specialpedagogiskt resurscentrum), tfn 040 5001908, fornamn.efternamn@speres.fi

Celia-biblioteket Celia är ett statligt specialbibliotek som erbjuder skön- och facklitteratur och läroböcker som tal- och punktskriftsböcker samt elektroniska böcker till alla som har svårt att läsa en vanlig tryckt bok. Vare sig orsaken till lässvårigheterna är dyslexi, synskada, ålder eller någon annan motsvarande orsak, ger Celias böcker möjlighet att njuta och ha nytta av litteratur. www.celia.fi Rehabiliteringsstiftelsen Rehabiliteringsstiftelsen är en forskare, utvecklare, bedömare, utbildare och informatör kring rehabilitering. Som ett allmännyttigt samfund får den verksamhetsbidrag av Penningautomatföreningen. Som partners och kunder har den en stor grupp olika organisationer. www.kuntoutussaatio.fi SPERES - Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum SPERES - Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum koordinerar, planerar och organiserar stödtjänster för svenskspråkiga barn och unga i behov av stöd. Målgruppen är barn i förskoleåldern, elever i grundläggande utbildning och studerande på andra stadiet. www.speres.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs