Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.3. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.3. kokouksen ennakkotiedote

Tiedote.
Julkaistu: 06.03.2015 klo 15:54
Julkaisija: Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 10.3. klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa seuraavia asioita.

Stadin ikäohjelma turvaa hyvän elämän edellytyksiä

Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa 24.2. pöydälle jättämäänsä ehdotusta Stadin ikäohjelmaksi vuosiksi 2015 - 2016. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kuntien tulee valtuustokausittain suunnitella, miten lain tavoitteet kuntakohtaisesti toteutetaan.

Ikäohjelmalla 2015 - 2016 halutaan parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tiedon saantiin. Tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumista, lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia ja turvata ikääntyneiden mahdollisuus aktiiviseen elämään, liikkumiseen ja liikuntaan. 

Ikäohjelma on valmisteltu yhdessä

Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu verkostossa, jossa on ollut mukana kaupungin virastoja ja liikelaitoksia, järjestöjä, Helsingin vanhusneuvosto ja palvelukeskusten asiakasneuvostoja. Syksyllä 2014 järjestettiin kuntalaismielipiteiden kartoittamiseksi myös asukastilaisuuksia.

Lisätietoja: Juha Jolkkonen, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikkö, puh. 310 52482, juha.jolkkonen(at)hel.fi

Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa myönteistä kehitystä

Sosiaali- ja terveysviraston menot vuonna 2014 olivat noin 2,2 miljardia euroa. Menot ylittyivät 0,7 % (15,5 miljoonaa euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna menot kasvoivat vain 1,5 %.

Suurimman osan ylityksestä muodostavat HUS kuntayhtymän 7,4 ja toimeentulotulotuen 5,7 miljoonan euron ylitys. Toimeentulotuen ylitystä selittää yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja siitä johtuva perustoimeentulotuen saajien määrän kasvu 2 400 henkilöllä edellisestä vuodesta.

  • Erityisen ilahduttavaa oli, että viraston oman palvelutoiminnan talousarvio toteutui hyvin. Monia sosiaali- ja   terveysviraston palveluja tuotettiin selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut   kasvoivat vain noin 8 miljoonaa euroa lähes 1,5 miljardin talousarviosta. Vuoden aikana aloitetut sopeuttamis- ja   kehittämistoimet onnistuivat yhdessä henkilöstön kanssa erinomaisesti, virastopäällikkö Hannu Juvonen summaa vuotta  2014.


Palvelujen rakennemuutos etenee

Lastensuojelussa perhehoidon osuus kasvoi ja laitoshoidon osuus väheni. Psykiatrian avohoitokäynnit lisääntyvät ja vuodeosastohoitopäivät vähenivät. Myös ikääntyneiden palveluissa rakennemuutos eteni suunnitellusti.

Yhä useampi 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä asuu kotona. Kotihoidon käyntimäärät lisääntyivät ja ympärivuorokautisen laitoshoidon osuus pieneni.

Lisätietoa: Hannu Juvonen, virastopäällikkö, puh. 09 310 42215, hannu.juvonen(at)hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen löytyy sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilta. Päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

Terveisin
Jaana Juutilainen-Saari
viestintäpäällikkö
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
puh. 050 380 9738
jaana.juutilainen-saari(at)hel.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs