Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Hallituksen esittämät muutokset maatalousyrittäjien lomituspalveluihin maltillisia

Mela

Hallituksen esittämät muutokset maatalousyrittäjien lomituspalveluihin maltillisia

Tiedote.
Julkaistu: 06.11.2015 klo 08:17
Julkaisija: Mela

Hallituksen esitys maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluluihin liittyvän lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.11.2015. Esityksen mukaan vuosilomalomaan oikeutetut maatalousyrittäjät saisivat edelleen maksutta 26 päivää vuosilomaa kalenterivuodessa. Lomituspalveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien joukkoa kuitenkin rajattaisiin ja sijaisapuoikeutta rajoitettaisiin. Hallitus on muuttanut alkuperäistä lakiesitystä annettujen lausuntojen perusteella. Maatalousyrittäjien kannalta annetun esityksen rajoitteet, muutokset ja säästöleikkaukset ovat maltillisempia kuin aikaisemmassa esityksessä.

Lakiesityksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö sopusointuun Euroopan komission antamien valtiontukea koskevien suuntaviivojen 2014—2020 kanssa ja toteuttaa hallitusohjelmassa esitetty säästövaatimus. Esitetyillä muutoksilla lomituksen hallintoa pyritään tehostamaan ja maatalousyrittäjien omavastuun osuutta lisäämään. Säästötavoitteiden toteuttamiseksi myös lomituksen hallintorahaa leikataan. Esityksen muutokset on suunniteltu niin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa maatalousyrittäjille, kuitenkaan vaarantamatta tavoitteiden toteutumista. Esityksen mukaan laki tulisi voimaan 1.1.2016.

Osa tiloista jäisi jatkossa lomituspalvelujen ulkopuolelle
Vuosilomaoikeus säilyisi edelleen vain päätoimisilla maatalousyrittäjillä. Ilman lomituspalveluja jäisivät sellaiset maatalousyritykset, joissa kotieläinyksiköitä on alle kuusi (6). Kasvinviljelijät eivät enää ensi vuonna voisi saada sijaisapua.

Sijaisapua haettava jatkossa kirjallisesti ja myöntöperusteisiin tulossa rajoituksia EU:n valtiontukisääntöjen huomioimiseksi
Esityksen mukaan sijaisapua olisi aina jatkossa haettava kirjallisesti ennen lomituksen alkamista. Sijaisapua ei enää annettaisi aikuiskoulutukseen ja tuottajajärjestöjen kokouksiin.
Esityksessä työkyvyttömyyden perusteella myönnettävää sijaisapua rajoitettaisiin aikaisempaa tarkemmin.

Palvelumaksuihin korotuksia
Tuetun maksullisen lomituksen maksu nousisi 13,5 euroon tunnilta ja täysin maksullinen lomitusapu maksaisi 35 euroa tunnilta. Lisäksi sijaisavusta perittävään maksuun esitetään maltillista korotusta.
Jatkossa myös valvontakäynneistä veloitettaisiin 33 euroa käyntikerralta ja varallaolosta 5 euroa tunnilta. Mikäli maatalouslomittaja joutuisi varalla ollessaan töihin, työstä veloitettaisiin 33 euroa tunnilta.

Itse järjestetty lomitus muuttuisi yrittäjäpohjaiseksi
EU:n säädöksistä johtuen jatkossa itse järjestetyssä lomituksessa korvattaisiin vain ennakkoperintärekisteriin merkityn lomitusyrittäjän tuottamat palvelut. Maatalousyrittäjä ei voisi jatkossa saada korvausta itselleen. Itse järjestetystä lomituksesta korvattaisiin 26,50 euroa tunnilta.


Mela tiedottaa lain toimeenpanosta.
Lisätietoja: Johtaja Antti Huhtamäki, puh. 029 435 2206 ja Yksikönpäällikkö Päivi Wallin, puh. 029 435 2343.

Mela hoitaa maatalousyrittäjien, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien lakisääteistä sosiaaliturvaa. Eläke- ja tapaturmavakuutusten lisäksi Mela vastaa maatalouslomituksesta ja työturvallisuusasioista. Melan asiakkaina on 68 000 maatalousyrittäjää, 3 000 apurahansaajaa ja 130 000 eläkkeensaajaa.

www.mela.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs