Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Eriytyminen opintoihin ja ammatteihin sukupuolen mukaan on Pohjois-Pohjanmaalla voimistunut

Oulun yliopisto

Eriytyminen opintoihin ja ammatteihin sukupuolen mukaan on Pohjois-Pohjanmaalla voimistunut

Tiedote.
Julkaistu: 24.11.2014 klo 08:19
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, Nais- ja sukupuolentutkimus
Tiedote 24.11.2014

Eriytyminen opintoihin ja ammatteihin sukupuolen mukaan on Pohjois-Pohjanmaalla voimistunut

Miesten ja naisten eriytyminen eli segregaatio eri alojen opintoihin on viimeisten kymmenen vuoden aikana lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla. Monella opintoalalla eriytyminen on Pohjois-Pohjanmaalla myös jyrkempää kuin koko maassa keskimäärin.

Lisäksi maakunnan suurimmat toimialat, kuten rakentaminen (93 % miehiä) ja sosiaali- ja terveyspalvelut (88 % naisia) ovat sukupuolen mukaan voimakkaasti eriytyneet ja segregaatio on näillä aloilla kansalliseen tasoon verrattuna voimakkaampaa. Segregaatio on hienoisesti lieventynyt hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla.

Sukupuolen mukaista segregaatiota on selvitetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan rahoittamassa ja Oulun yliopiston nais- ja sukupuolen tutkimuksen toteuttamassa projektissa. Siitä on valmistunut kolme raporttia, joissa tarkastellaan alueen koulutuksen ja työelämän segregaatiota sekä hyviä käytäntöjä segregaation purkamiseksi. Raporttien avulla esitetään ratkaisuja alueelle tyypillisen segregaation purkamiseen, joka on maan keskitasoon verrattuna jyrkempää.

Selvityksissä on hyödynnetty aluetta käsittelevää tilastotietoa, jonka avulla on kuvattu koulutuksen ja työelämän segregaation tämänhetkistä tilaa Pohjois-Pohjanmaalla. Raportit käsittelevät oppivelvollisuuden päättäneitä yli 16-vuotiaita työikäisiä ihmisiä. Raporteissa huomioidaan sukupuolen lisäksi mahdollisuuksien mukaan yhdenvertaisuusnäkökulmat, kuten ikä ja etninen tausta.

Segregaation lieventäminen ja tasa-arvon edistäminen maakunnassa edellyttävät pitkäjänteisiä toimia, kuten aihepiiriin keskittyvää koulutusta, strategista suunnittelua ja seurantaa sekä systemaattista yhteistyötä keskeisten koulutus- ja työelämän toimijatahojen välillä, joita ovat mm. opinto-ohjaajat, henkilöstörekrytoijat, työvoimaviranomaiset ja täydennyskouluttajat.

Projektin tuottama tieto luo pohjaa alueen segregaation purkamiseen liittyvään työhön tulevaisuudessa. Projekti hyödyttää laajemmin myös koko Pohjois-Suomen alueellista kehittämistä sekä yliopiston ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, hankevalmisteluja ja -yhteistyötä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, KT Mervi Heikkinen, Oulun yliopisto, nais- ja sukupuolentutkimus,
puh. 0294 48 3817, sähköposti: mervi.heikkinen(at)oulu.fi

Raportit luettavissa verkossa:
http://segregaationtila.blogspot.fi/

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs