Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Demariopiskelijat: Kehysneuvotteluissa muistettava nuoret ja opiskelijat

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

Demariopiskelijat: Kehysneuvotteluissa muistettava nuoret ja opiskelijat

Julkaistu: 11.02.2013 klo 07:00
Julkaisija: Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry haluaa muistuttaa valtioneuvoston kehysneuvottelujen lähestyessä, että valtiontalouden lyhyen aikavälin tasapainottamistoimilla ei saa viedä pohjaa pitkäntähtäimen kehitykseltä ja hyvinvoinnilta.

Toivomme, että valtion hallitus kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin neuvotteluiden valmistelutyössä sekä neuvottelupöydässä.

Opiskelija-asuntotuotantoa ja -peruskorjausta on lisättävä kasvukeskuksissa

Kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on puutetta kasvukeskuksissa, esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntotarjonta ei ole riittävää työvoimatarpeeseen ja opiskelijoiden määrään nähden. Myös opiskelija-asunnoista on puutetta. Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n mukaan keskimäärin vain noin 39 % vuoden aikana hakeneista on saanut opiskelija-asunnon.

Kasvukeskuskuntien tulee satsata asuntorakentamiseen aiempaa vahvemmin, mikäli yksityisten tahojen kanssa ei päästä sopimukseen kohtuuhintaisten asuntojen valmistuksesta. Valtion tulee ohjata kasvukeskuskuntia lisäämään kohtuuhintaista ja erityisryhmien asuntotuotantoa sekä varmistaa kunnille riittävät resurssit asuntotuotannon lisäämiseen. Opiskelija-asuntojen tulisi sijaita osana kuntien normaalia asuntorakennetta oppilaitosten välittömässä läheisyydessä tai hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä (ml. kevyt liikenne).

Ammattikorkeakouluopiskelijat tulee siirtää YTHSn piiriin 1.1.2015 alkaen

Ammattikorkeakoulukenttä on laaja ja hajanainen. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen aikana on tehtävä suuria ja raskaita päätöksiä. Toimipisteverkostoa tulee rakenteellisen kehittämisen avulla järkevöittää. Ammattikorkeakoulujen tulee tarjota opiskelijoille riittävät tuki-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut voidaan tarjota ammattikorkeakouluopiskelijoille rakenteellisen kehittämisen avulla.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut tulee laajentaa koskemaan ammattikorkeakouluopiskelijoita 1.1.2015 alkaen automaattisen terveydenhuoltomaksun mallilla. Helpointa terveydenhuoltomaksun kerääminen on osana opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä, samaan tapaan kuin ylioppilaskunnilla. Opiskelijakunnille on säädettävä automaatiojäsenyys ammattikorkeakoululain toisen vaiheen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 3.9.2012 Opiskeluterveydenhuollon selvityksen, josta ilmenee, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden kunnallisessa opiskeluterveydenhuollossa on vakavia puutteita. Opiskeluterveydenhuollon palveluja ei järjestetä yhtenä kokonaisuutena kuin murto-osassa kuntia, vaikka laki tätä edellyttää. On opiskelijalle turhauttavaa ja vastoin lakia, ettei lääkärin ja terveydenhoitajan palveluja saada samasta paikasta. Tutkimus osoittaa, ettei kunnallinen opiskeluterveydenhuolto pysty tarjoamaan ammattikorkeakouluopiskelijoille riittäviä ennaltaehkäiseviä tai sairaanhoidollisia terveyspalveluja opiskelukykyä turvaamaan. Hyvä opiskelukyky ennakoi hyvää työkykyä ja YTHS-malliin siirtymällä saadaan korkeakouluopiskelijat varmimmin terveinä ja hyvinvoivina työelämään. Kuitenkin ennen kuin ammattikorkeakouluopiskelijat siirretään YTHS:n piiriin, käyttävät he kunnallisia terveydenhuoltopalveluja. On tärkeää varmistaa, että ammattikorkeakouluopiskelijat saavat asiallisia terveydenhuoltopalveluita myös aikana ennen YTHS:n piiriin siirtymistä. Tämän takia ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tulee korvamerkitä rahaa kuntakohtaisesti vuoteen 2015 asti.

Opiskelijan toimeentulo tulee turvata opiskeluaikana

Opintotukijärjestelmän uudistuksessa ensisijaisena tavoitteena on oltava opiskelijan toimeentulon turvaaminen opiskeluaikana. Opintotuen tulee mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu ja tavoiteajassa valmistuminen. On myös syytä miettiä, olisiko perustellumpaa omien tulojen seurannassa keskittyä nettotuloihin bruttotulojen sijaan.

Opintotukiuudistuksessa tulee erityisesti poistaa vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien, täysi-ikäisten toisen asteen opiskelijoiden kohdalta sekä ottaa OKM:n työryhmän (2009) esittämä huoltajakorotus käyttöön.

Vyönkirityspolitiikka lopetettava

Niin sanottu juustohöyläsäästäminen oli 90-luvun laman hoidossa tuhoisinta ja sen seurauksia saatiin hoitaa pisimpään ja hoidetaan edelleen. Tälle linjalle ei tule mennä enää uudestaan. Hallituksen tulee tehdä isoja ratkaisuja, vaikka ne eivät olisi helppoja. Veroja kiristettäessä erityisesti progression lisääminen on otettava esille varteenotettavina ratkaisuina. Tämän lisäksi rakenteellinen uudistaminen kaikilla sektoreilla on otettava keskusteluun, varsinkin hallinnon keventämisen näkökulmasta. Rakenteellisen kehittämisen suhteen tehtävien toimien tulee perustua pitkäaikaiseen säästämiseen ja järkevöittämiseen lyhyen aikavälin säästöjen sijaan.

Hyvinvointivaltion perusteita ei saa murentaa. Talouden tasapainottaminen tulee toteuttaa oikeudenmukaisella ja yhteiskunnan vähävaraiset huomioivalla tavalla.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Anette Karlsson, puheenjohtaja@sonk.fi, +358 45 112 9299

 

Lähteet:

Opiskelija-asumisselvitys 2012:

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=140353&lan=fi

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:14:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Opiskelijaperheet_ja_opintotuki.html

 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu, Opiskeluterveydenhuollon selvitys: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1823164

 

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry. http://www.sonk.fi/

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs