Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Sosiaaliset kysymykset » Apilakadun asumispalvelut avaa ovensa syyskuussa

Lahden kaupunki

Apilakadun asumispalvelut avaa ovensa syyskuussa

Tiedote.
Julkaistu: 26.08.2014 klo 08:34
Julkaisija: Lahden kaupunki

Apilakadun asumispalvelujen toiminta alkaa 1.9.2014. Asukkaat siirtyvät Nousurinteen palvelukeskuksesta uusiin Apilakadun asumispalvelujen tiloihin tulevan viikonlopun aikana.

Apilakadun asumispalvelujen asukkaat ovat asunnottomia ja vaikeasti päihdeongelmaisia, joilla on myös muita sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia vaikeuksia. Palvelun tarvitsijoilla on päihdekierteen ja sitä kautta omaksutun elämän tavan vuoksi suuria vaikeuksia sopeutua asumaan normaalissa asuinyhteisössä. Apilakadun asumispalveluihin sijoittuvien asukkaiden pitää täyttää ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) asettamat asukasvalintojen kriteerit. Apilakadun asumispalveluissa on kaksi osaa: arviointi- ja päivystys ja tukiasunnot.

Arviointi- ja päivystys

Arviointi- ja päivystys on tarkoitettu asunnottomille moniongelmaisille, joiden asumisen ja elämisen taitoja arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Arviointiin tulevilla on vaikea päihdeongelma, toistuvaa asunnottomuutta ja muuta problematiikka elämäntilanteessa. Arviointi- ja päivystys tarkoittaa tilapäistä majoitusta sekä asumisen arviointia ja tukitoimien järjestämistä. Arviointiin voi hakeutua asiakas itse tai sosiaalityö ja viranomaistahot voivat ottaa yhteyttä yksikköön ja pyytää asiakkaalle paikkaa arviointia varten. Yksikön työntekijät päättävät arviointiin sijoittamisesta.

Arviointi- ja päivystysosassa on 11 asuinhuonetta. Lisäksi yksikössä on 2–3 paikkaa, joihin voidaan ottaa asunnoton yhdeksi yöksi kiireelliseen majoitukseen. Sisään pääsee kello 18 jälkeen ja tiloista pitää poistua seuraavana aamuna.

Tukiasunnot

Tukiasuntoja on 16, joihin haetaan tukiasumisen hakemuslomakkeella. Hakemukset lähetetään keskitetysti psykososiaalisten palvelujen asumisen tuen johtavalle sosiaalityöntekijälle. Asumispalveluyksikön työntekijät päättävät tukiasukkaiden valinnasta hakemuksen, palvelutarpeen arvion ja sosiaalityön lausunnon perusteella. Tukiasunnoissa asuvalta edellytetään omatoimisuutta asumisessa, mutta hän voi saada tukea ja ohjausta asioidensa hoidossa. Asukkaalta edellytetään suostumusta päihteettömyyteen asuessaan tukiasunnossa. Asukkaan kanssa tehdään vuokrasopimus tukiasunnosta.

Arviointiosaston ja tukiasumisen asukkaiden päivittäiset tukitoiminnot järjestetään erikseen kummallekin ryhmälle. Ryhmä- ja päivätoiminnassa hyödynnetään vertaistukea ja kokemusasiantuntijoita.

Henkilökunta ohjaa ja tukee asukkaita

Arviointi- ja päivystysosastolla on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Kolmivuorotyössä on kahdeksan lähityöntekijää, kaksi kussakin vuorossa. Lähityöntekijöiden tehtävä on selvittää asukkaan asumisen ja elämän tilanne yhdessä asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa sekä ohjata ja tukea asukasta asumiseen ja elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Asukkaita opastetaan käyttämään kaupungin palveluja, toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja ottamaan vastuuta asioistaan.

Asumispalveluyksikössä on sairaanhoitaja, joka seuraa arviointi- ja päivystysosaston asukkaiden terveydentilaa ja toimii asiantuntijana yhteistyössä terveyden- ja sairaanhoidon kanssa asukkaan terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa.

Tukiasuntojen asukkaat saavat ohjausta ja tukea pääsääntöisesti arkisin kello 8–16 välillä. Tukiasukkaiden asioiden päävastuu on sosiaaliohjaajalla.

Yksikön toiminnan, henkilöstön ja talouden johtamisesta vastaa toimintayksikön esimies.

Lisätietoja:
Lahden sosiaali- ja terveystoimiala
Psykososiaalisten palvelujen päällikkö Päivi Parkkinen
p. 050 539 1622, paivi.parkkinen@lahti.fi

Yhteystiedot:
Apilakadun asumispalvelut
Apilakatu 8, 15610 Lahti

Yksikköpuhelin 044 416 4010

Päivystys 1, p. 044 416 4008
Päivystys 2, p. 044 416 4009

Sosiaaliohjaaja p. 044 416 4007

Sairaanhoitaja p. 044 416 4006

Toimintayksikön esimies p. 044 416 3566


Perinteistä Ympäristöviikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 36, 1.-7.9.2014.

Ympäristöviikkoon voivat osallistua kaikki. Ympäristöviikolla voit järjestää oman tapahtuman tai teemapäivän tai osallistua muiden järjestämiin tapahtumiin. Tärkeää on huomata, kuinka yhdistämällä
voimamme vaikutamme ympäristöön pienilläkin teoilla.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs