Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ruoka ja elintarvikkeet » Ruoka elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruoka elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua

Tiedote.
Julkaistu: 01.11.2013 klo 10:03
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Matkailu on yksi harvoja kasvavia aloja Suomessa. Vuonna 2012 Suomen matkailuviennin arvo oli 4,2 miljardia euroa kasvun ollessa 4,9 %. Ruokamatkailu on yksi merkittävimpiä kansainvälisiä trendejä. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun koordinoimassa RUOKA&MATKAILU-hankkeessa selvisi, että suomalaisen ruokamatkailun suurimmat haasteet liittyvät asiakasymmärryksen lisäämiseen, kannattavuuden parantamiseen ja lähiruoan hyödyntämiseen.

Lähiruoan merkitys osana alueiden matkailun kehittämistä ja imagon luomista nostetaan myös hallituksen lähiruokaohjelmassa vahvasti esiin.

– Ruoka on nähtävä osana matkailun kokonaislaatua. Ruokamatkailun jatkokehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi ja matkailijoita aidosti houkuttelevaksi tuotteeksi vaatii työkalujen rakentamista verkosto- ja jakelukanaviin, tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun, tuotesuosituksiin ja kannattavuuslaskelmiin. Myös imagomarkkinoinnin on oltava nykyistä tehokkaampaa, toteaa hallituksen lähiruokaohjelman koordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Evästä matkailuun -opas avuksi kehittämistyöhön

Hankkeessa analysoitiin maaseutumaisessa ympäristössä toimivia matkailualan yrityksiä ja haettiin malleja ruoka- ja matkailutuotteiden kehittämiseksi. RUOKA&MATKAILU-päivänä 1.11.2013 julkistettavassa ruokamatkailun kehittämisoppaassa ”Evästä matkailuun” hyvät käytänteet konkretisoituvat Elämyksellisen ruokamatkailun mallissa.

– Nyt valmistunut opas antaa hyviä eväitä alan yrityksille kehittää toimintaansa. Hankkeen punaisena lankana ollut palvelumuotoilu voi sanana kuulostaa vieraalta, mutta kyse on arkisista, yrityksen palveluun liittyvien osioiden kuntoon saattamisesta, jolloin asiakkaan kokema palvelukokonaisuus on onnistunut ja elämyksellinen, Viljanen selvittää.

Matkailija ei tule toimeen ilman ruokaa. Mutta ruoka on matkailussa paljon enemmän kuin nälän torjuntaa, se on myös osa paikalliseen kulttuuriin tutustumista.

– Tämän ymmärtämiseen opas antaa työkaluja, jotka toivottavasti leviävät mahdollisimman kattavasti niin pienten kuin suurten matkailu- ja ateriapalveluyritysten aktiiviseen käyttöön, toivoo maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän matkailun teemaryhmän puheenjohtaja Reijo Martikainen.  

– Suomalainen lähiruoka ja paikallinen ruokakulttuuri ovat sellaisia maaseutuyritysten vahvuuksia, joita ei ole varaa jättää käyttämättä, Martikainen jatkaa.

Opas on tuotettu osana maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamaa, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun vuosina 2012–2013 toteuttamaa ”RUOKA OSANA MATKAILUA – elintarvike- ja matkailuyritysten hyvät käytänteet” -hanketta, jonka päätavoitteena oli tuottaa elintarvike- ja matkailuyrittäjien ja -kehittäjien käyttöön hyviä käytänteitä, malleja ja konkreettisia työkaluja ruokamatkailun kehittämiseksi.  

”Evästä matkailuun” -opas on luettavissa osoitteessa: www.ruokajamatkailu.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen, p. 0295 162 142

Lisätietoja Haaga-Heliasta:
projektijohtaja Kristiina Havas, HAAGA-HELIA amk, p. 0500 688 332
tutkija Kristiina Jaakonaho, HAAGA-HELIA amk, p. 040 488 7595


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs