Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ruoka ja elintarvikkeet » Reiluus on tärkeää lähiruokakuluttajalle

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Reiluus on tärkeää lähiruokakuluttajalle

Tiedote.
Julkaistu: 24.06.2015 klo 11:39
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Lähiruokakuluttajan toiminta-, osto- ja maksuhalukkuus pohjautuu vahvasti luottamukseen. Toukokuussa järjestetyn lähiruokayritysten ja -asiakkaiden verkkokeskustelun perusteella lähiruokaa ostetaan erityisesti yhteisöllisyyden sekä tuottajalle annetun hyödyn vuoksi.

Lyhyissä lähiruokaketjuissa sosiaalisen pääoman merkitys on vahva. Luonnonvarakeskuksen hallinnoimalla Vastuuverkko-sivustolla toteutetun keskustelun tavoitteena oli selvittää, mitä sosiaalisen pääoman osatekijöitä erilaisiin lähiruoan jakelukanaviin liitetään ja mitkä niistä koetaan merkityksellisiksi. Pohjana käytettiin viitekehystä, johon sovelletut pääteemojen ulottuvuudet olivat: luottamus, sosiaaliset verkostot, kommunikaatio ja normit. Lähiruokakuluttajien mukaan asiakkuus lähiruokayrityksessä tai -verkostossa antaa tietoa (tuottajalta voi kysyä mieltä askarruttavista asioista), mielenrauhaa (luottamus toimijaan, toimintaan ja tuotteisiin), hyvää mieltä (tuki tuottajalle > oikeudenmukaisuus), ajan säästöä (tilaukset/ostot netistä), hyvää oloa (sosiaalisia kontakteja ja mukavia keskusteluja saman henkisten ihmisten kanssa) sekä elämyksiä (”pieni lainapala maaseutuelämää”).

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan Hjerppen (2005) mukaan ihmisten kykyä toimia yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.  Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hankkeen ensimmäisten tulosten perusteella se tarkoittaa lähiruokaverkostoissa yhteistä tekemistä tai yhteistä intressiä, sujuvaa toimintaa, tekemisen iloa ja me-henkeä. Verkkokeskustelujen ja yhteisten työpajojen avulla hankkeessa selvitetään, onko sosiaalisilla verkostoilla merkitystä lähiruoan hankinnassa ja kulutuksessa, ja miten esimerkiksi lähiruokayritykset voivat hyödyntää tätä tietoa. Mukana on kuusitoista erilaista lähiruokayritystä ja -verkostoa ympäri Suomea mm. erilaisia suoramyyntipaikkoja, ruokapiirejä ja REKO-renkaita.

Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja MTK ry. Tutustu hankkeeseen verkkosivuilla »

Lisätietoja:

Leena Erälinna, projektipäällikkö, Brahea-keskus, 040 684 7450, Leena.Eralinna[at]utu.fi
Sanna Lento, aluetoimija, Hämeen ammattikorkeakoulu, 040 509 6443, Sanna.Lento(at)hamk.fi

Lähde: Hjerppe, R. (2005) Sosiaalinen pääoma, sen taloudelliset vaikutukset ja akkumulaatio. Teoksessa Sosiaalisen pääoman kentät, 103-132. Toim. Pertti Jokivuori. Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs