Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ruoka ja elintarvikkeet » Opinnäytetyö: Tulevaisuusskenaarioita Suomen alkoholitoimialalle

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Tulevaisuusskenaarioita Suomen alkoholitoimialalle

Tiedote.
Julkaistu: 26.09.2012 klo 09:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Maailmanlaajuinen luomutrendi on levinnyt myös alkoholimarkkinoille. Voidaan kuitenkin kysyä, onko luomu pysyvä trendi tällä yhdellä maailman muotitietoisimmista toimialoista, jossa uusia tuotteita lanseerataan jatkuvasti ja globaalin tietoisuuden kasvaminen ruokkii kuluttajien sekä uutuuden että eksotiikan viehätystä? Alan asiantuntijat arvioivat vahvimpien tulevaisuuden muutosvoimien Suomen alkoholitoimialalla olevan terveystietoisuus, hyvinvointi, ekologiset tuotantomenetelmät ja alkoholilainsäädännön tiukkeneminen.

Nykyajan jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö asettaa jokaiselle alalle omat vaatimuksensa. Alkoholitoimialalla on tärkeää tunnistaa muuttuvat trendit, mutta myös ymmärtää alaan ja alkoholin kulutukseen liittyviä pysyviä arvoja. Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Outi Mäntylä Baeza teki aiheesta opinnäytetyön, jossa alkoholimarkkinoilla toimivalle asiakasyritykselle kehitettiin ehdotuksia tulevaisuuden tuotekonseptiksi ja markkinoilletulostrategiaksi. Mäntylä Baeza valmistui Business Management and Entrepreneurship -koulutusohjelmasta elokuussa 2012, ja hänen opinnäytetyötään siivitti alusta loppuun asti Abraham Lincolnin ajatus: ”Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se itse.”

Opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietoa tulevaisuuden trendeistä ja toimialamuutoksista sekä hyödyntää kyseistä tietoa yrityksen strategisessa päätöksenteossa liittyen tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Mäntylä Baeza kokosi tutkimusaineiston tulevaisuudentutkimuksen alaisuuteen kuuluvan Real Time Delphi -metodikonseptin avulla, jossa alkoholitoimialan asiantuntijat ottivat kantaa tulevaisuushypoteeseihin ja pystyivät keskustelemaan anonyymisti interaktiivisessa, virtuaalisessa ympäristössä. Tutkimukselle tuotti lisäarvoa asiantuntijamenetelmän jälkeen tehty kuluttajakysely, jossa saatiin etenkin vaativiin hypoteeseihin arvokkaita vastauksia alkoholin loppukäyttäjiltä.

Tutkimustulokset auttoivat Mäntylä Baezaa tunnistamaan neljä eri tulevaisuusskenaariota, joissa alkoholilainsäädännön höllentyminen/kiristyminen ja toimialalla vallitsevan kilpailun/yhteistyön määrä sanelee hyvin pitkälti markkinoiden ja toimialan tulevaisuuden kehityspolkuja. Opinnäytetyö esittelee tulevaisuuden tuotekonseptiksi eksoottiset terveysvaikutteiset alkoholijuomat, jotka on tuotettu ekologisten ja luonnonmukaisten tuotantomenetelmien avulla ja jotka siten ovat myös hyvin korkealaatuisia. Tuotteiden on tärkeää vastata kahteen haasteeseen, jotka liittyvät toisaalta lähiruokatrendiin ja toisaalta eksoottisten tuotteiden viehätykseen.     

Lisätietoja: Outi Mäntylä Baeza, p. 040 724 7844 tai sp. outi.mantyla.baeza(at)gmail.com

Mäntylä Baezan opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs